Smerfy plan pracy zdalnej 20-24 kwiecień

DBAMY O PRZYRODĘ

20.04.2020
*Słuchanie wiersza ,,Ochroń Ziemię”- materiały wysłane drogą elektroniczną
*Zabawa dramowa ,,My drzewa”
*Odkrywanie litery H,h malej i wielkiej , drukowanej i pisanej na podstawie wyrazu hamak,
Hubert, układanie schematów i modeli wyrazów
*Wyszukiwanie wyrazów zaczynających się głoska h, zakreślanie liter w tekście
*Słuchanie piosenki ,, Ziemia to wyspa zielona”https://www.youtube.com/watch?v=_SKe11ntnGc
*Opowieść ruchowa ,,W lesie”

21.04.2020
*Słuchanie wiersza ,,Strażnicy przyrody”
*Rozmowa ,,Kogo możemy nazwać przyjacielem przyrody?”
*Oglądanie filmu edukacyjnego,,Inżynierka wilczyca” https://www.youtube.com/watch?
v=RtvakFSCE9I
*,, Kwiaty”- zabawy matematyczne, ćwiczenia klasyfikacyjne.
*Zabawa badawcza ,,Gdzie jest powietrze?”

22.04.2020
*Ćwiczenia na orientację w przestrzeni – rysowanie wg wskazówek.
*Rozmowa na temat ,,Lasy to płuca Ziemi”
* Oglądanie filmu edukacyjnego ,,Eko-patrol” https://www.youtube.com/watch?v=I-b0z5LqhKc
*Zabawa muzyczno- ruchowa,, Segregujemy Śmieci”
*Wykonanie z odpadów ,,Śmieciowego stworka”

23.04.2020
*Instrumentacja wiersza B. Forma ,,Dbaj o przyrodę”
* Zabawa badawcza z wykorzystaniem filtrów.
*Rysowanie na temat ,,Jaki piękny jest świat”
*Utrwalenie znajomości litery : h, H – lepienie z plasteliny poznanych liter, układanie ze sznurka,
nici, dostępnych materiałów itp.,ćwiczenia w pisaniu.
*Zabawa ,,Rymowanki”.

24.04.2020
*Słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej ,,Lis i lornetka”, rozmowa na temat treści.
* Ilustrowanie treści opowiadania.
*Zabawa ,,Leśne echo”
*Nauka krótkiej rymowanki ,,Las”
*Ćwiczenia z tekstem,czytanie prostych wyrazów.

Materiały wysłane drogą elektroniczną

mgr Mariola Lubińska

Język Angielski dzieci starsze 20-24 kwiecień

Przesyłam propozycje zabaw i ćwiczeń rozwijających przyrodnicze zainteresowania dzieci.

Uprzejmie proszę o zapoznanie dzieci ze słownictwem na stronie: https://quizlet.com/pl/496964771/flash-cards/ oraz wykonanie ćwiczenia Spring matching, czyli rodzic czyta napisy, a dziecko dobiera odpowiednie obrazki (obrazki i napisy w kołach do wycięcia). Proponuję też zagrać rodzinnie w uzupełnianie zdań (completing sentences) i tworzyć zdania typu I have a frog. Who has a caterpillar? Polecam słownik online www.diki.pl  Materiały wiosenne (Spring) pochodzą ze strony English inspirations-creative English lessons. Otrzymałam potwierdzenie, że mogą być opublikowane na stronie przedszkolnej, ale proszę ich nie udostępniać gdzieś indziej.

Jeszcze opracowane przeze mnie ćwiczenie na uważność, umiejętność kojarzenia (Mindfulness exercise). Kiedy rodzic wypowiada słowo grass, dziecko mówi ladybird/ladybug. Kiedy wypowiada słowo leaf dziecko mówi frog. itp.
5 angielski Spring   5 angielski Mindfulness exercise

I na koniec trochę ruchu przy piosence ,,Spring is here” https://www.youtube.com/watch?v=DobrRgD5aOU&fbclid=IwAR0rcd3o4poq-Ftqq-ZCK8WlFbX1mVzkmidLuFSa6kR8t4mRN4b1fedpSug

 

Pozdrawiam i życzę przyjemnej pracy,
Agnieszka Osiak 

Język Angielski dzieci starsze 14 – 17 kwiecień

Witam serdecznie!
W tym tygodniu będziemy powtarzać poznane słownictwo. Chciałabym przypomnieć dzieciom historyjki z bohaterami Forest Tales (Tricky, Rolly, Swish), Są dostępne w postaci króciutkich filmików w Film Zone na stronie Oxford.https://elt.oup.com/student/goldsparks/filmzone/?cc=pl&selLanguage=pl&mode=hub
Słownictwo w filmikach:
-One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten.
-Happy Birthday Swish. It’s a red kite.
-Books, rulers, rubbers.
-It’s a monster, a mouth, eyes, a head.
-sandwiches, bananas I like cheese/juice/jam. Do you like pizza? Thanks.
-Blue, pink, red, green paint. It’s a beautiful parrot. It’s black and white. The parrot is in the water.

Zachęcam też do codziennej nauki słówek z Muzzy’m.

Pojawiają się tam poznane przez dzieci:

cyfry, liczby (one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten)
kolory (yellow, red, blue, green, black, brown, white)
owoce (plums, peaches, grapes)
ubrania (a dress)
nazwy produktów(a salad, ice cream, a hamburger)
nazwy czynności (run, jump, swim, walk)
nazwy członków rodziny (daddy, mummy)
zwierzęta (a cat)
części ciała (an eye, a nose, a mouth, an ear, an arm, a hand, a leg, a foot)
zwroty: What’s your name? I’m… I like… I don’t like…Here you are…Thank you..How many…I love you…I’ve got….Come here…

Na zakończenie proponuję zabawy ruchowe w języku angielskim. https://www.youtube.com/watch?v=oc4QS2USKmk

Dodatkowe materiały do wykorzystania. Angielski 14-17 kwiecień – słowniczek

Smerfy plan pracy zdalnej 14 -17 kwiecień

Wiosna na wsi”

Cele ogólne:

 • rozwijanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,

14. 04. 2020

 • Nauka piosenki na zasadzie echa muzycznego „Na wiejskim podwórku”

  https://www.youtube.com/watch?v=LEYDpARDQMw

 • Słuchanie opowiadania Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby „Uparty kogut”, rozmowa na temat opowiadania,
 • Zabawa dydaktyczna „Jakie jest zwierzę?”
 • Odkrywanie litery Ż,ż, małej i wielkiej, drukowanej i pisanej na podstawie wyrazu „Żubr”,
 • Analiza i synteza wyrazu ,,żubr” ,,Żaneta”- dzielenie na sylaby i głoski, liczenie głosek i sylab,
 • Wyszukiwanie liter w dowolnym tekście
 • Układanie zdań na temat zwierząt z wiejskiego podwórka.

15. 04. 2020

 • Opowieść ruchowa przy muzyce – „Wycieczka na wieś”

  https://www.youtube.com/watch?v=4cNbggnMMpo,

 • Ćwiczenia w mierzeniu długości – „Długi – krótki”
 • Ćwiczenia ortofoniczne na podstawie wiersza „Podwórkowa awantura”,
 • Ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem gazety

16. 04. 2020

 • Zapoznanie z wybranymi popularnymi przysłowiami, których bohaterami są zwierzęta; wyjaśnienie ich znaczenia,
 • Podział nazw zwierząt na głoski (kura, kogut, owca, baran, krowa, byk, kot, koza),
 • Zabawa „Co to za zwierzę”?,
 • Praca plastyczna „Zwierzęta z wiejskiego podwórka” z materiałów dostępnych w domu

17. 04. 2020

 • Zabawa „Gdzie schowały się gąski”?,
 • Zabawa metodą opowieści ruchowej – „W ogrodzie”,
 • Oglądanie obrazków narzędzi ogrodniczych (grabie, widły, łopata, motyka, sekator, konewka), określanie, do czego służą kolejne narzędzia,
 • Ćwiczenia w czytaniu prostego tekstu zawierającego nazwy narzędzi ogrodniczych,
 • Stworzenie rysunku „Prace w ogrodzie”

mgr Justyna Śliwińska

Język Angielski 6-10 kwiecień

Dzień dobry!

W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi przygotowałam dla dzieci temat świąteczny.

Uprzejmie proszę o zapoznanie dzieci ze słówkami na stronie https://quizlet.com/pl/498205359/easter-flash-cards/ Przesyłam również opracowane przeze mnie karty bingo do wspólnej zabawy.

Proszę też o posłuchanie piosenki Easter, dostępnej w Happy House/Oxford Resources/Level 1:Songs and chants-Easter-The Easter Egg song

Ponadto zachęcam Państwa do skorzystania z darmowej platformy dla uczniów po rejestracji na stronie: www.pearson.pl → logowanie/rejestracja → rejestracja dla uczniów/studentów/rodziców. Po skończonej rejestracji proszę przejść na stronę https://edesk.pearson.pl/ i zalogować się. W zakładkach wybieramy Język angielski → Szkoła podstawowa → New English Adventure → New English Adventure 1

Proponuję ćwiczenia w Podręczniku New English Adventure 1  Easter (s.72,73) (nagrania 3.35, 3.36, a także wyszukiwanie różnic oraz rysowanie koszyka wielkanocnego, a w nim: 1 chick-kurczątko, 2 flowersdwa kwiatki, 3 eggs-trzy jajka). Można odsłuchać nagrań, otwierając drugie okienko z pulpitem eDesk. Nie można wydrukować ćwiczeń, ale prosiłabym o narysowanie koszyka wielkanocnego i w miarę możliwości przesłanie pracy do wychowawcy grupy-praca podpisana imieniem bez nazwiska.

Życzę Państwu oraz dzieciom zdrowych, spokojnych, pogodnych Świąt Wielkanocnych!
Agnieszka Osiak