Misja, wizja

Koncepcja pracy Przedszkola nr 20
z Oddziałami Integracyjnymi
w Dąbrowie Górniczej

logo-p250

Wizja

Największym naszym dobrem jest dobro dziecka, przygotowujemy je zatem do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.

Pragniemy rozbudzać w każdym dziecku wrażliwość, ciekawość świata i ludzi.
Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na swój potencjał rozwojowy,  a Przedszkole daje szansę rozwoju, uczy tolerancji i wzajemnej akceptacji.
Skutecznie przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacyjnych.

Misja

1. Zapewniamy wszechstronny rozwój dzieci na miarę ich możliwości i potrzeb.
2. Uczymy wrażliwości na potrzeby każdego człowieka, oraz odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych.
3. Wyrównujemy szanse edukacyjne dzieci. Przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów poprzez budowanie wiary we własne możliwości.
4. Uczymy tolerancji, akceptacji poszanowania odmienności każdego człowieka.
5. Jesteśmy otwarci na partnerską współpracę z rodziną dziecka.
6. Nasze działania wychowawczo-dydaktyczne opieramy na sprawdzonych i uznanych metodach pracy oraz dążymy do wdrażania innowacyjnych rozwiązań podnoszących efekty pracy z wychowankiem, we współpracy z rodzicami i środowiskiem.
7. Oferujemy pomoc psychologa, logopedy i rewalidanta.