Misja, wizja

Koncepcja pracy Przedszkola nr 20
z Oddziałami Integracyjnymi
w Dąbrowie Górniczej

logo-p250

Wizja

Jesteśmy po to, aby stworzyć warunki wychowawcze i edukacyjne zapewniające wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi. Chcemy wyrównywać i kompensować braki i opóźnienia w rozwoju. Skutecznie przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacyjnych.

Misja

1. Zapewniamy wszechstronny rozwój dzieci na miarę ich możliwości i potrzeb.
2. Uczymy wrażliwości na potrzeby innych.
3. Wyrównujemy szanse edukacyjne dzieci.
4. Kształtujemy umiejętność niesienia bezinteresownej pomocy.
5. Zapewniamy warunki sprzyjające realizacji indywidualnej drogi rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego indywidualnych predyspozycji.