Gumisie

Gumisie

 

To grupa integracyjna, 5,6-latki

W grupie pracują:

pani Dyrektor mgr Barbara Szwajczewska 

Nauczycielki: mgr Edyta Laskowska mgr Marta Kozieł.

Pomaga nam pani woźna Agnieszka Cupek.

Adres mailowy grupy: gumisie.przedszkole20dg@gmail.com