Personel

Personel przedszkola

W naszym przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz pracownicy obsługi.

Dyrektorem placówki jest pani

mgr Barbara Szwajczewska

 Funkcję Zastępcy Dyrektora pełni

mgr Maria Ciemięga

…………………………………………………………………………………………………………………………….

 Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą w powierzonym im oddziale – grupie i odpowiadają za jakość swojej pracy oraz bezpieczeństwo dzieci. Ponadto nasi wychowawcy cały czas doskonalą swoje wiadomości i umiejętności uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach, konferencjach pedagogicznych, kursach, zespołach samokształceniowych. Wszyscy nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe magisterskie.

 Nauczyciele:

mgr Barbara Balwierz

mgr Katarzyna Gutkowska

mgr Marta Kozieł

mgr Edyta Laskowska  

mgr Mariola Lubińska

lic. Olga Marczyk

mgr Anna Nowak

lic Katarzyna Dominik

mgr Joanna Lewandowska-Stukan

mgr Justyna Śliwińska

mgr Marzena Wojnicka

mgr Anna Pełka – Wysokińska

………………………………………………………………………………………………………………………………

 W przedszkolu pracują także specjaliści prowadzący z dziećmi zajęcia w ramach Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej.

Są to:pedagog specjalny, psycholog, logopedzi, rewalidant do pracy z dziećmi autystycznymi.

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Opiekę nad dziećmi podczas ich pobytu w przedszkolu wspomagają pozostali pracownicy placówki .

pomoc nauczyciela:

Bożena Buda

Renata Haładus

Magdalena Masiuda

Agnieszka Szczawińska

Alina Wypart

Edyta Żak 

Dzieci mogą spożywać zawsze świeże i smaczne posiłki dzięki paniom kucharkom:

Halinie Kurek,

Agnieszce Włodarskiej,

Joannie Skalskiej

 oraz pani intendentce:

Grażynie Chodór

Referent to pani:

Edyta Musiał

 Pan konserwator:

Włodzimierz Kwiecień

Cały personel przedszkola stara się jak najlepiej wypełniać swoje obowiązki, stale podnosić poziom działań opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych, a tym samym uatrakcyjniać pobyt dzieci w naszym przedszkolu.