Smerfy

Smerfy 

smerfy

6-latki

Nauczycielki: mgr Mariola Lubińska i mgr Justyna Śliwińska

oraz pani woźna: Alina Wypart.

Adres mailowy grupy: smerfy.p20@onet.pl