Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego. art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2019 poz.1696,z późn.zm.) raport dostepnosć GUS

Witamy na stronie Przedszkola nr 20

z Oddziałami Integracyjnymi

w Dąbrowie Górniczej

………………………………………………………………………………………………………………………………

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola. Szczegóły konkurs ogłoszenie

……………………………………………………………………………………………………………………………….

6 maja 2024 r. rozpoczynamy zapisy na dyżur wakacyjny

Kart zgłoszenia na dyżur wakacyjny będą przyjmowanie
od 6 do 10 maja 2024 r.
w godzinach od 8.00 do 15.00

Karty zgłoszenia na dyżur wakacyjny zarówno do jednostki macierzystej, jak i do dyżurujących przedszkoli przyjmowane będą w przedszkolu do którego dziecko aktualnie uczęszcza.

We wszystkich dyżurujących przedszkolach i oddziałach przedszkolnych obowiązują te same zasady, terminy i kryteria zapisów.
Na dyżur wakacyjny będą przyjmowane dzieci rodziców pracujących.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania Karta-zgłoszenia-dziecka-na-dyżur-wakacyjny-KG-2

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………….

Szczegółowe informacje, zasady rekrutacji oraz zapisy na stronie https://przedszkola-dabrowa-gornicza.nabory.pl/

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Dyżur wakacyjny 2024

Nasze przedszkole będzie pracować od 1 do 31 lipca 2024 r.
Na pozostały okres wakacji będzie można zapisać dziecko do innych przedszkoli lub oddziału przedszkolnego przy szkole.
Nabór dzieci na dyżur wakacyjny odbywać się będzie w terminie od 6 do 27 maja 2024 r.
Karty zgłoszenia na dyżur wakacyjny do jednostki macierzystej oraz do dyżurujących przedszkoli/oddziałów przedszkolnych przyjmowane będą w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym, do którego dziecko uczęszcza w danym roku szkolnym w godzinach od 8.00 do 15.00.
Na dyżur wakacyjny będą przyjmowane dzieci rodziców pracujących.
Prosimy zapoznać się z zasadami zapisów oraz z harmonogram dyżuru wakacyjnego.    

Zasady zapisów dzieci na dyżur wakacyjny 2024 , HARMONOGRAM DYŻURU WAKACYJNEGO 2023-2024 

……………………………………………………………………………………………………………………………….

20 listopada to szczególny dzień – rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Jest to moment, w którym uwaga wszystkich kierowana jest na dzieci i ich prawa.

 

Ten wyjątkowy dzień uczciliśmy wspólną zabawą, która poprzez scenki z bajek przedstawione przez nauczycielki przybliżyła wszystkim obecnym najważniejsze prawa dzieci.
Rcznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka, to okazja, aby z jednej strony w sposób pozytywny i radosny uświadamiać wszystkim, że prawa dziecka są ważne i każde dziecko powinno móc z nich korzystać, z drugiej strony to dzień okazywania solidarności i wsparcia wszystkim tym dzieciom na świecie, których prawa są naruszane. To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem.

…………………………………………………………………………………………………………………………

   W związku z wejściem w życiem uchwały nr LIX/1027/2023 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 6 września 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Dąbrowa Górnicza, od 1 X 2023 r. zmianie ulega opłata za nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu powyżej 5 bezpłatnych godzin pobytu dziecka i wynosi za każdą rozpoczętą godzinę 1,30 zł.

W związku z powyższym rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola zobowiązani są do podpisania aneksu do porozumienia. Druki aneksu do pobrania w Przedszkolu.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zaprasza do skorzystania z różnorodnych form pomocy i wsparcia dla dzieci i rodziców!
Pomoc w poradni jest udzielana bezpłatnie! Nie potrzeba skierowania!
Więcej informacji dotyczących oferty placówki znajdą Państwo na www.poradnia.dabrowa.pl lub pod nr telefonu 32 262 38 11, 32 262 53 50  (w godz. 8.00- 15.30).
Zachęcamy do zapoznawania się z aktualnościami na stronie internetowej poradni.

………………………………………………………………………………………………………………………………

 

1 września rozpoczynamy rok szkolny 2023-2024

Przyprowadzamy dzieci w godzinach wskazanych we wnioskach rekrutacyjnych
jednak nie później niż do godziny 8.45
W pierwszym dniu przynosimy dla dziecka
Obuwie zmienne
Ubrania na zmianę
Dużą paczkę chusteczek higienicznych

Przedszkole pracuje od 5.30 do 17.00
Posiłki dzieci spożywają o godz:
9.00 śniadanie
12.00 obiad
14.00 podwieczorek

……………………………………………………………………………………………………………………………..

UWAGA ZEBRANIE
4 września 2023 r. – poniedziałek o godzinie 17. 00 obędą się  zebrania organizacyjne w poszczególnych grupach.
Na zebraniu zostaną przekazane ważne informacje dotyczące organizacji pracy przedszkola a nauczyciele odpowiedzą na państwa pytania.
Zapraszamy Rodziców dzieci wszystkich grup wiekowych.
Bardzo prosimy o przybycie bez dzieci i zabranie obuwia zmiennego.
………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Bezpiecznych Wakacji

Wszystkim dzieciom i rodzicom, życzymy zdrowych, radosnych wakacji,

wielu inspiracji do wspólnego spędzania czasu i świetnej zabawy.

Odpoczywajcie w pełnym słońcu i  przy ładnej pogodzie nabierajcie sił.

 Do zobaczenia po wakacjach

………………………………………………………

Dzień otwarty

Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci nowo przyjętych na spotkanie informacyjne w dniu

29 czerwca 2023 o godzinie16.00

30 czerwca 2023 od godz 10.00 do godz 11.30 odbędzie się dzień otwarty dla przedszkolaków, przyjętych na rok szkolny 2023/2024
W czasie spotkania zobaczymy salę przedszkolną, pobawimy się przy muzyce i poznamy się w czasie zabaw integracyjnych

Zapraszamy
Prosimy o przyniesienie zmiennego obuwia.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Dyżur wakacyjny 3-21 lipiec 2023

Rodzice którzy zapisali dzieci na dyżur wakacyjny proszeni są o złożenie w Przedszkolu wypełnionego porozumienia (umowy) do pobrania:
– dzieci urodzone w 2016 –  dla sześciolatków porozumienie 6 latki
– dzieci urodzone w latach 2017, 2018, 2019 –  dla dzieci młodszych porozumienie 3,4,5 latki

WAŻNE w § 6 porozumienia należy wpisać okres w którym dziecko będzie uczęszczać na dyżur.
Porozumienie należy dostarczyć nie później niż do 23 czerwca 2023 r. do godz. 15.00

Opłatę rodzice wnoszą 7 dni przed rozpoczęciem dyżuru czyli do 23 czerwca 2023 r. Niedokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją i skutkuje skreśleniem dziecka z listy dyżuru wakacyjnego.

Wyliczone koszty podawane będą telefonicznie przez panią intendentkę

nr telefonu: 514704520

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Opłaty za dyżur
wakacyjny w okresie od 03-07-2023 do 21-07-2023

OPŁATA ZA ŻYWIENIE
3 posiłki -15 dni x 10 zł = 150,00 złotych
2 posiłki (śniadanie + obiad) – 15 dni x 8 zł= 120,00 złotych
2 posiłki (obiad + podwieczorek) – 15 dni x 7zł = 105,00 złotych
Numer konta bankowego 78 1560 0013 2557 1237 0085 0005
w tytule wpisujemy nazwisko i imię dziecka oraz za „wyżywienie”

OPŁATA ZA POBYT TJ. GODZINY 5 godz. – bezpłatne
Każda następna godzina ( wg deklarowanych) wynosi 1 zł.
Numer konta bankowego 81 1560 0013 2123 7008 5000 0009
w tytule wpisujemy nazwisko i imię dziecka oraz „za pobyt”
1 godz. x 15 dni = 15,00 zł
2 godz. x15 dni = 30,00 zł
3 godz. x 15 dni= 45,00 zł
4 godz. x 15 dni = 60,00 zł
5 godz. x15 dni = 75,00 zł
6 godz. x 15 dni = 90,00 zł

Wpłaty winne być dokonane na 7 dni przed rozpoczęciem dyżuru tj. od 23-06-2023

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Bal u królowej Jadwigi.
 
Dzień dziecka grupy Zajączki i Biedronki uczciły na balu u królowej Jadwigi. Zadanie z projektu ”Piękna nasza Polska cała” było okazją do wspólnej zabawy i zapoznania z dawnymi zwyczajami panującymi na królewskim dworze. Mieliśmy okazję założyć stroje dam dworu i rycerzy, zatańczyć do muzyki tamtych czasów i wspólnie z królową Jadwigą i królem Jagiełłą popróbować królewskich przysmaków: bakalii, pierogów oraz chleba pieczonego przez nadwornego kucharza Jej Królewskiej Mości. Odbyło się także pasowanie na rycerza. Oto fotorelacja z wydarzenia.
 

……………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Serdecznie zapraszamy przedszkolaków z grup zerowych wraz
z rodzicami na najbliższe wydarzenia w szkole muzycznej

    

……………………………………………………………………………………………………………………………….

DYŻUR WAKACYJNY

Od 4 maja 2023 r. rozpoczynamy zapisy na dyżur wakacyjny, który w naszym przedszkolu będzie od 1 do 22 lipca 2023 r.
Prosimy rodziców o dokładne zapoznanie się z zasadami zapisów.2023 zasady zapisów i wykaz przedszkoli dyżur wakacyjny

od 4 do 12 maja 2023 r.
przyjmowanie wniosków rodziców dzieci z jednostki macierzystej.
od 15 do19 maja 2023 r.
weryfikacja w/w wniosków przez przedszkole
od 22 do31 maj 2023 r.
na wolne miejsca przyjmowane będą wnioski rodziców dzieci spoza danego przedszkola

Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny będzie wniesienie opłaty za pobyt i wyżywienie z góry przed rozpoczęciem dyżuru – w chwili podpisania porozumienia. Karta 2023

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….

21 marca – pierwszy dzień Wiosny

W ogrodzie przedszkolnym 4 grupy się zebrały bo przywitać Wiosnę chciały.

Pszczółki, Zajączki, Motylki, Biedronki

Wiosnę wołały, ale ona przyjść nie chciała, bo się Marzanny bardzo bała.

Dzieci Marzanny w ogrodzie szukały a gdy ją znalazły, nad morze wysłały.

  O     zwyczajach ludowych się dowiedziały,  piosenką z gaikiem Wiosnę przywołały.

A ona przyszła kolorowa, uśmiechnięta i na spacer zaprosiła małe przedszkolaki, poprosiła by pomogły zaczarować wszystkie kwiaty, ptaki, by słoneczko zza chmur wyszło i nam pięknie zajaśniało.

…………………………………………………………………………………………………………………..

Dzień Dinozaura w grupie Zajączki

W piątek 24.02.2023r. obchodziliśmy Dzień Dinozaura. Odwiedziliśmy
 Muzeum Miejskie ”Sztygarka”, by zobaczyć zaginiony świat dinozaurów, 
poznaliśmy wiele ciekawostek z życia tych zwierząt. Potem do naszej grupy zawitał T-rex, który bawił się z dziećmi w zabawy muzyczno-ruchowe,  następnie zabraliśmy się do zrobienia swojego przyjaciela dinozaura. Przy jego powstawaniu pracowała całą grupa, ale udał nam się bardzo. Co pokazują zdjęcia.

 

…………………………………………………………………………………………………………

 

Zapisy za pośrednictwem strony internetowej – https://przedszkola-dabrowa-gornicza.nabory.pl/

Więcej informacji https://www.dabrowa-gornicza.pl/aktualnosci/nabor-do-przedszkoli-i-szkol-podstawowych/

……………………………………………………………………………………………………………………..

 

……………………………………………………………………………………………………………………………

  

Ważne !!!

Przypominamy, że zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Przedszkolem a Rodzicami   § 4 pkt. 1 umowy brzmi:
„Miesięczny koszt wyżywienia jest zmienny i zależy od ilości dni roboczych w miesiącu. Odliczenie kosztów wyżywienia następuje za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu począwszy od dnia następnego po dniu, w którym nastąpiło zgłoszenie nieobecności dziecka”.

Zgłoszenie nieobecności dokonujemy na nr telefonu 514 704 520

do godziny 11.00 lub za pomocą SMS (w treści imię i nazwisko dziecka i czas nieobecności)

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Podziękowania

“Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu”  
Przekazujemy wyrazy wdzięczności za włączenie się rodziców i dzieci w akcję “Herbatka dla seniora” zorganizowaną w naszym przedszkolu. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za wielki gest dobroci, za każdy dar serca, który uświadamia nam, że mamy wielu Przyjaciół. To piękne, że w tak trudnych czasach możemy na Państwa liczyć i dzielić się dobrem z innymi. 
informujemy, że wszystkie dary zostały przekazane seniorom z Dziennego Domu Pomocy na ul. Korczaka w Dąbrowie Górniczej z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora.
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………

Święto Niepodległości

 

 

10 listopada 2022r. obchodziliśmy w naszym przedszkolu 104. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji odbyło się uroczyste spotkanie wszystkich przedszkolaków i personelu na akademii patriotycznej przygotowanej przez grupę Zajączki. Dzieci wierszem tańcem i piosenką przybliżyły nasze symbole narodowe i piękno naszego kraju.

 

    

Na zakończenie o godzinie 11:11 wszyscy obecni odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego włączając się do akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki. #szkoła do hymnu

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Zapraszamy do udziału
w nieodpłatnej zbiórce elektrośmieci 

Zużyty sprzęt można przynosić i składować w oznaczonym miejscu w  naszym Przedszkolu
2, 3, 4 listopada 2022 r.
Zbieramy: sprzęt RTV, AGD, komputery, monitory, drukarki, telefony, dvd, baterie itp. 
Uwaga – nie przyjmujemy świetlówek. Pełny wykaz przyjmowanego sprzętu: wykaz zbieranych sprzętów 

„Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci” to projekt ekologiczny i edukacyjny, którego celem jest zachęcenie dzieci i ich rodziców do promowania zachowań proekologicznych oraz podnoszenia świadomości na temat szkodliwości składowania
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

W zamian za uzbierane kilogramy przedszkole otrzyma nagrody rzeczowe w postaci materiałów biurowych.
Czynny udział w Akcji przynosi korzyści dla przedszkolaków, przedszkola, rodziców a przede wszystkim dla środowiska. Każda osoba zainteresowana oddaniem zużytego sprzętu na rzecz przedszkola przyczynia się do poprawy jakości naszego środowiska, ale również ma możliwość pozbycia się niepotrzebnych, zalegających sprzętów.

………………………………………………………………………………………………………………………………

27 października 2022 r. od godziny 9.15
w naszym przedszkolu w ramach akcji NFZ
odbędzie się bezpłatny przegląd stomatologiczny
(dla dzieci posiadających pisemną zgodę rodziców).
Akcja polega na zdiagnozowaniu ubytków próchnicowych
jak i wad zgryzu u dzieci.
Rodzice otrzymują pisemna informację o stanie uzębienia swojego dziecka.
Badania przeprowadza lekarz wraz z asystą.
Badanie odbywa się w mobilnym gabinecie stomatologicznym pod nazwą DENTOBUS.
Dzieci za odwagę nagradzane będą dyplomami.

………………………………………………………………………………………………………………………………

14 X 2022 – Dzień Edukacji Narodowej

 

Jak każdego roku przedszkolaki uczciły Dzień Edukacji Narodowej.

 

Z tej okazji starszaki z grupy PSZCZÓŁKI przygotowały „Jesienny Koncert”

Były tańce, piosenki, dziecięce upominki i wierszowane życzenia dla wszystkich pracowników Przedszkola.

 

Do życzeń, tańcem i piosenką dołączyły się również dzieci z grupy ŻABKI.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

Ważne – numery kont, na które należy dokonywać opłaty za przedszkole

Opłatę za wyżywienie wpłacamy na
nr konta 78 1560 0013 2557 1237 0085 0005
opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin wpłacamy na
nr konta 81 1560 0013 2123 7008 5000 0009
Wpłat dokonujemy do 15 każdego miesiąca

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Wysokość opłat za przedszkole

Informujemy rodziców, że od 1 września 2022 roku, wysokość dziennej opłaty za wyżywienie dziecka w naszym przedszkolu wynosi:

śniadanie – 3,00 zł

obiad – 5,00 zł 
podwieczorek – 2,00zł

Nie ulega zmianie opłata za pobyt – pierwsze 5 godzin pobytu dziecka jest bezpłatne, za każdą rozpoczętą godzinę pobytu ponad czas bezpłatny opłata wynosi 1 zł.

Rodzice dzieci spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego nie ponoszą opłaty za pobyt.

………………………………………………………

Witamy w nowym przedszkolu

https://www.dabrowa-gornicza.pl/galerie/przedszkole-nr-20-gotowe-na-przyjecie-dzieci/

https://www.dabrowa-gornicza.pl/aktualnosci/przedszkole-nr-20-po-modernizacji-wyglada-jak-nowe/

 

 

UWAGA RODZICE DZIECI ZAPISANYCH NA DYŻUR WAKACYJNY

od 17.08.2022 do 31.08. 2022

Rodzice uiszczają opłaty za pobyt i żywienie dziecka przelewem z góry i w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu, przedstawiają dowód wpłaty intendentowi przedszkola.

Bez spełnienia tego warunku, nie będzie możliwe przyjęcie dziecka na dyżur!

 Numery kont:

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu: 89 1560 0013 2557 1237 0085 0001 z dopiskiem
                                 Imię i nazwisko dziecka……    kwota…..

Opłata za wyżywienie: 78 1560 0013 2557 1237 0085 0005   z dopiskiem
                                 Imię i nazwisko dziecka……  kwota…..

Informację o wysokości opłaty można uzyskać osobiście lub telefonicznie od upoważnionego pracownika przedszkola począwszy  od 9 sierpnia 2022 r.  telefon 514 704 520,  32 260 03 28

……………………………………………………………………………………………………………………………

Ogłoszenie – Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza

 W związku z pracami nad dokumentem jakim jest Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Dąbrowa Górnicza na lata 2023-2027 prosimy mieszkańców naszego miasta o udział w ankiecie.

Strategia to dokument, który pozwala zdefiniować występujące w mieście problemy, sposoby i narzędzia wsparcia dla mieszkańców oraz możliwości zaspakajania zdiagnozowanych potrzeb. Dlatego bardzo zależy nam na jak najszerszym kręgu odbiorców.Ankieta do mieszkanców

……………………………………………………………………

 

Ogłoszenie

Informujemy rodziców dzieci 6 – letnich, którzy chcą brać udział w rekrutacji uzupełniającej do klasy I szkoły podstawowej, że nowa strona do logowania dla rodziców znajduje się pod adresem:

https://uzupelniajaca-sp-dabrowa-gornicza.nabory.pl/  

……………………………………………………………………………………………………………………

Ogłoszenie –  rekrutacja uzupełniająca

Informujemy, że od

3-10.06.2022r

odbędzie się rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca w przedszkolach na terenie Dąbrowy Górniczej. Utworzona została strona naborowa dla rodziców:

https://uzupelniajaca-przedszkola-dabrowa-gornicza.nabory.pl/

…………………………………………………………………………………………………………………..

Ogłoszeniedyżur wakacyjny

Informujemy, że wszystkie dzieci, których rodzice złożyli wnioski na dyżur wakacyjny w Przedszkolu nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi, zostały przyjęte.

………………………………………………………………………………………………

Uwaga! Dyżur wakacyjny.

Informacje dotyczące dyżurów wakacyjnych dąbrowskich przedszkoli zawarte są w linku:

dyżury wakacyjne_przedszkola_2021/2022

Wniosek na dyżur wakacyjny do P2029042022_0001

……………………………………………………………………………………………………

Wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego „Ranczo Artemidy”   

W dniu 26.06.2022r grupy: „Zajączki” i „Pszczółki” wyjechały na wycieczkę do gospodarstwa agroturystycznego w Nowej Górze. Bogaty program wycieczki przybliżył dzieciom tematykę życia na wsi kiedyś i dziś: przejażdżka na koniu, zwiedzanie mini skansenu, karmienie zwierząt domowych, dojenie krowy, samodzielne sadzenie kwiatka do doniczki, jako prezent z okazji Dnia Mamy, ciepła kiełbaska spożywana w wiejskiej altanie. Pobyt na świeżym powietrzu, pełen wrażeń, długo zostanie w pamięci naszych wychowanków.

…………………………………………………………………………………………………..

Mistrzostwa Dąbrowskich Przedszkoli w Piłce Nożnej

     Reprezentacja przedszkola brała udział w I Mistrzostwach piłki nożnej przedszkoli w Dąbrowie Górniczej organizowanych na Orliku Szkoły Podstawowej nr 29. W dniu 27.05.2022r. odbył się finał rozgrywek. Nasza drużyna wspaniale poradziła sobie w poszczególnych meczach i wywalczyła III miejsce. Grupy najstarsze: „Biedronek” i „Stokrotek” aktywnie dopingowały na trybunach zawodników, którzy wrócili do przedszkola z Pucharem i indywidualnymi medalami.

…………………………………………………………………………………………………….

Uwaga! Wyjazd do Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie

Dzieci z grup:

Motylki, Stokrotki, Zajączki, Pszczółki

12 kwietnia 2022r.

wyjeżdżają do Teatru Dzieci Zagłębia na przedstawienie pt.

„Brzydkie kaczątko”.

Koszt wyjazdu to

31 zł/ za osobę (cena biletu i przewozu).

Prosimy o wpłaty do nauczycielek w grupach. 

……………………………………………………………………………………………………………………

Konkurs rodzinny  „Najpiękniejsza wielkanocna pisanka”

 

Zapraszamy przedszkolaki wraz z rodzicami do wzięcia udziału w konkursie na „Najpiękniejszą wielkanocną pisankę”.

Technika wykonania prac dowolna. Prace podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka oraz nazwą grupy należy dostarczyć do nauczycielek z grupy Motylki w dniach 1 -8 kwietnia 2022r. Na zwycięzców czekają nagrody.

………………………………………………………………………………………………………….

Spotkanie z Alpakami!

Przedszkolaki ugościły przybyłych gości uśmiechem i smakołykami tych zwierzątek. Dzieci przygotowały wiele, wiele marchewek na poczęstunek dla alpak. Hodowca zaprezentował natomiast bardzo ciekawy przebieg spotkania- z wieloma interesująco przekazanymi wiadomościami o alpakach.

 

……………………………………………………………………………………………………………………

Powitanie wiosny!

Pierwszy dzień wiosny w naszym przedszkolu był bardzo radosny. Piękna, słoneczna pogoda zachęcała, by ten dzień celebrować na dworze. Biedronki, Zajączki, Motylki postanowiły tradycyjnie pożegnać zimę – wybrały się na spacer z Marzanną, potem w przedszkolnym ogrodzie zrobiło się kolorowo – powitaliśmy wiosenkę wspólną zabawą. Pozostałe grupy także celebrowały ten dzień przygotowując piękne wiosenne dekoracje.

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

Przedszkolaki w teatrze.

Przedszkolaki brały udział w celebrowaniu 110 rocznicy urodzin Jana Dormana oraz 75 rocznicy powstania Teatru Dzieci Zagłębia. Powołano do życia Pierwszy Przegląd Teatrów Lalek w Będzinie, podczas którego zaprezentowały się zaproszone Teatry, a także Wydziały Lalkarskie ze swoimi najnowszymi studenckimi propozycjami (Akademia Sztuk Teatralnych, Filia we Wrocławiu oraz Akademia Teatralna, Filia w Białymstoku).  I my tam byliśmy, aby podziwiać, oklaskiwać i rozwijać swoje zainteresowania.

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Bal Karnawałowy w Przedszkolu

W ostatnim dniu karnawału odbył się długo oczekiwany Bal Przebierańców, w którym uczestniczyły wszystkie grupy z naszego przedszkola, podzielone na dwie tury. Bal był bardzo udany, a prowadziła go bardzo sympatyczna pani Wodzirejka. Elzy, spaidermany, rycerze, wróżki i inne postacie chętnie uczestniczyli w proponowanych zabawach i tańcach. Oto krótka fotorelacja.

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

Wspieramy naszych przyjaciół z Ukrainy!

Nasze przedszkole włącza się w akcję zbiórki na rzecz uchodźców. Jeżeli macie Państwo chęć pomocy dla naszych sąsiadów z Ukrainy, to zachęcamy do przynoszenia darów do naszego przedszkola. Dary zostaną przekazane potrzebującym pomocy. Zbieramy:

 • Środki opatrunkowe(bandaże, gaziki, środki do dezynfekcji)
 • Żywność (puszki, herbata, makarony, ryż, olej, kaszę, cukier),
 • Artykuły higieniczne (pampersy, podpaski, szampony, środki do mycia, mydło, małe proszki, mokre chusteczki higieniczne)
 • Leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe.

…………………………………………………………………………………………………………………

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ogłasza konkurs na dyrektorów przedszkoli i szkół. Szczegółowe informacje pod linkiem: Ogłoszenie

……………………………………………………………………………………………………………

Rekrutacja do przedszkoli

          Informujemy, że rekrutacja do przedszkoli odbywać się będzie w dniach

1 – 8. 03. 2022r.

Wszelkie informacje i dokumenty możecie Państwo uzyskać pod linkiem:

https://przedszkola-dabrowa-gornicza.nabory.pl/

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Informacja dla rodziców!

Masz problem? Poszukujesz pomocy?

Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy i wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży w Dąbrowie Górniczej.

Więcej informacji:

DG_poradnik psychologiczny_16.09.2021(2)

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Bal Karnawałowy

Bał karnawałowy odbędzie się

1 marca 2022r.

Bal poprowadzi wodzirej i będą robione zdjęcia.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Ważne!

Informacja dla rodziców.

W związku z rozprzestrzenianiem się zakażeń COVID-19 informujemy, ze bal karnawałowy zaplanowany na 9 lutego 2022r. zostaje odwołany. Odbędzie się on w późniejszym terminie, o którym poinformujemy .

Ogłoszenie
Informujemy, że bal karnawałowy w tym roku odbędzie się

9 lutego 2022r.

Prosimy o przygotowanie dla dzieci strojów karnawałowych.
Jednoczesnie informujemy, że w tym roku nie będzie możliwości wypożyczenia strojów w przedszkolu.

……………………………

……………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………

Spotkania świąteczne w grupach

 

Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas spotkań w gronie najbliższych, przyjaciół i znajomych. To czas, gdy wszyscy składamy sobie życzenia, łamiemy się opłatkiem, przygotowujemy świąteczne potrawy. W naszym przedszkolu to także tradycja spotkań z rodzicami. Niestety pandemia wymusiła na nas, aby spotkania te odbywały się w innej przestrzeni, w formie składania świątecznych życzeń poprzez grupy Fb, spotkania on- line itp. Takie spotkania odbyły się we wszystkich grupach. Dzieci już od początku grudnia przygotowywały się do nich ucząc się wierszy, piosenek i tańców. Śpiewały kolędy, przygotowywały prezenty i życzenia dla rodziców. a gdy już zabłysły choinkowe lampki, świąteczne życzenia popłynęły w dal. Do ukochanych rodziców i dziadków. Wesołych świąt!

       

………………………………………………………………………….

 

Ogłoszenie

15 grudnia 2021r.

w naszym przedszkolu zagości przenośne planetarium. Seans trwa 45 min.

Koszt 16 zł.

Prosimy o wpłaty do nauczycielek w grupach.

………………………………………………………………………………………..

Mikołajki

 

6 grudnia, już od samego rana panował w przedszkolu podniosły nastrój. Dzieci, przychodząc do sal, rozglądały się niespokojnie i pytały kolegów:

Był już? Przyjdzie dzisiaj?

Oczekiwały na przyjazd Mikołaja.

I wreszcie, po śniadaniu, zadzwoniły dzwoneczki sań a do sal zawitał miły, starszy, siwy pan z wielkim workiem z prezentami.

Przedszkolaki jak tylko mogły dziękowały. Były tańce, piosenki i wierszyki, a na koniec zabawa i pamiątkowe zdjęcia z Mikołajem. 

…………………………………………………………………………………………..

Światowy Dzień Pluszowego Misia

Każda grupa celebrowała to urocze święto według własnego scenariusza, pełnego radości i zabawy z działania.

       

Podsumowaniem Światowego Dnia Misia były odwiedziny maskotki w każdej grupie. Wielki pluszak obudził ogrom uśmiechów i poczęstował malutkim łakociem. 

………………………………………………………………………………………..

Pasowanie na przedszkolaka

   

Pasowanie na przedszkolaka to wyjątkowa uroczystość, która w naszym przedszkolu odbyła się 23 listopada. Od samego rana trwały przygotowania do tego, aby najmłodsza grupa stała się częścią przedszkolnej społeczności. Uroczystość przeplatana była pięknymi wierszykami, piosenkami i tańcami, a zaowocowała nowymi przedszkolakami.

……………………………………………………

Święto Niepodległości

            

              

10 listopada 2021r. obchodziliśmy w naszym przedszkolu Święto Niepodległości. Z tej okazji odbyła się uroczystość przygotowana przez grupę Zajączki. Razem z wiewiórką Rudą Kitką zwiedziliśmy Polskę, poznając nasze symbole narodowe i tańce. Na zakończenie całe przedszkole odśpiewało hymn Polski. Następnie mogliśmy się spotkać z uczniami ZSO nr 2, którzy zaprezentowali przedszkolakom mundury żołnierzy walczących o niepodległość naszego kraju.

Po obiedzie grupa Zajączki wybrała się na spacer, na pobliski plac, by złożyć kwiaty pod pomnikiem Żołnierza Zwycięzcy.

Na zakończenie dnia, w świątecznym nastroju, można było zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie na tle naszego miasta. Każdy przedszkolak wracał do domu wyposażony w biało- czerwoną flagę, którą otrzymał w prezencie od wiewiórki Rudej Kitki.

………………………………………………………………………………………………………………………………

Ogłoszenie

19.11.2021r w przedszkolu będą robione zdjęcia do kalendarzy na rok 2022

…………..,…………………………………………………………………………………………………………………

Wyjazd do Teatru Dzieci Zagłębia

16 listopada 2021r. o godz. 9.15 ( wyjazd)

grupy: Biedronki, Zajączki  i Żabki wybierają się do Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie na przedstawienie pt. ,,Muminķi”.

Cena biletu i przejazdu wynosi 26zł.

Prosimy o wpłaty do nauczycielek poszczególnych grup.

…………………………………………………………………………………………………………………

Pokazowa zagroda żubrów w Pszczynie

Odpowiadając na ogłoszony konkurs -zbieramy żołędzie i kasztany dla żubrów, wszystkie dzieci przedszkolne gromadziły zapasy na zimę dla zwierząt, a dwie grupy przedszkolaków pojechały zawieść zbiory do Pokazowej Zagrody Żubrów w Pszczynie. W dniu 27 października Biedronki i Pszczółki w aurze cudownej Złotej jesieni, bawiąc się świetnie- poznawały te unikatowe zwierzęta…oraz wiele innych zwierzątek, rzadko już przez dzieci spotykanych.

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Dzień Edukacji Narodowej

 Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich nauczycieli i pracowników przedszkola. W tym dniu  odbyła się uroczysta akademia przygotowana przez grupę Stokrotki przy współudziale innych grup. Dzieci zaprezentowały się najlepiej jak umiały. Nie zabrakło upominków przygotowanych własnoręcznie przez przedszkolaków, które w „czarodziejskim koszyczku” zawędrowały do wszystkich pracowników naszej placówki.

Wszystkim nauczycielom i pracownikom życzymy wiele radości, cierpliwości, serca do pracy i satysfakcji z jej efektów.

,………………………………………………………………………………………………………………………….

Informacja dla rodziców

W dniu

7.10.2021r.

w przedszkolu będą robione zdjęcia indywidualne dzieci.

Zakup zdjęć jest dobrowolny.

…………………………………………………………………….

Ogłoszenie

Informujemy Państwa, że nasze przedszkole posiada nowy numer telefonu

32 260 03 28

Numery tymczasowe także są dostępne.

Tymczasowy telefon kontaktowy do Przedszkola
514 704 520
514 436 264

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Publiczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Fundacji InCorpore
Dąbrowa Górnicza, ul. Wyszyńskiego 1
ZAPRASZA
NA NIEODPŁATNE WIELOSPECJALISTYCZNE KONSULTACJE DLA DZIECI 0-15 LAT
1.10.2021 r. (piątek)
Porad będą udzielali:
– logopeda (konsultacje do elektrostymulacji)
– psycholog
– fizjoterapeuta
– neurologopeda
Dodatkowo: przesiewowe badania słuchu i konsultacje Integracji Sensorycznej i Bilateralnej
Zapisy w sekretariacie Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore
lub tel. 32 793 90 25

…………………………………………………………………………………………………………………………..

UWAGA 
Zebranie organizacyjne
rozpoczynające rok szkolny 2021/2022
dla wszystkich grup wiekowych
odbędzie się
30 sierpnia 2021 r. o godzinie 16.00

Tego samego dnia o godzinie 17.00 odbędzie się spotkanie dla rodziców, którzy zadeklarowali potrzebę dowozu dzieci.

Zebrania odbędą się budynku III Liceum Ogólnokształcące
im. Generała Władysława Andersa
(dawniej im. Lucjana Szenwalda)
41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Prusa 3

Ze względów bezpieczeństwa sanitarnego prosimy o przybycie jednego rodzica bez osób towarzyszących. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zakrywania nosa i ust oraz powinni  przy wejściu zdezynfekować dłonie. Na zebranie prosimy zabrać kapcie lub foliowe zabezpieczenie obuwia.

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Witamy Rodziców w nowym roku szkolnym 2021/2022

Informujemy Państwa, że nasze przedszkole w bieżącym roku szkolnym będzie miało swoją siedzibę w budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Górniczej na ul. B. Prusa 3.

………………………………………………………………………………………………………………………………

UWAGA RODZICE
Informujemy Państwa, iż w związku ze zmianą siedziby Przedszkola
planowane jest zorganizowanie dowozu dzieci, który będzie finansowany
przez Urząd Miasta.

Aby sprostać Państwa oczekiwaniom, prosimy WSZYSTKICH RODZICÓW
dzieci przyjętych na rok szkolny 2021/2022
o WYPEŁNIENIE ANKIETY

Ankieta ma na celu wskazanie, jakie jest zapotrzebowanie rodziców na taką usługę oraz w jakim zakresie.
WAŻNE aby Ankietę wypełnić i dostarczyć do Przedszkola nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi w Dąbrowie Górniczej ul. Adamieckiego 15.  lub przesłać na adres przedszkole20@vp.pl
do dnia 10 sierpnia 2021r.

Możliwe jest zorganizowanie 2 lub 3 kursów busa rano oraz po południu
Dzieci przyprowadzane i odbierane są o określonej (stałej) godzinie na wyznaczony przystanek (w okolice obecnej siedziby przedszkola) przez rodziców/prawnych opiekunów lub osoby upoważnione. Podczas dowozu opiekę nad dziećmi sprawuje opiekun zatrudniony przez Przedszkole.

Ankieta ma charakter informacyjny i jest badaniem potrzeb, a jej wypełnienie nie jest równoznaczne z uruchomieniem dowozu.
Jeśli ankieta wykaże zapotrzebowanie na dowożenie dzieci, godziny odjazdu i przyjazdu zostaną dostosowane do najczęściej wskazywanych godzin. ankieta-dowożenie

……………………………………………………………………………………………………………………………..

 ZMIANA PLANOWANEJ SIEDZIBY TYMCZASOWEJ PRZEDSZKOLA

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu termomodernizacji przedszkola, inaczej niż wcześniej planowano i jak informowano rodziców, z przyczyn obiektywnych i niezależnych od placówki
od 1 września 2021 r.
Przedszkole nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi
zostaje przeniesione do budynku III Liceum Ogólnokształcące
im. Generała Władysława Andersa
(dawniej im. Lucjana Szenwalda)

41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Prusa 3

………………………………………………………………………………………………………………………………

Wszystkim przedszkolakom i ich Rodzicom życzymy wspaniałych, pogodnych
i roześmianych wakacji, dużo słońca, udanego i bezpiecznego wypoczynku!
Niech ten letni czas będzie pełen niezapomnianych wrażeń i chwil, interesujących podróży oraz szczęśliwego powrotu do przedszkola.
Dyrektor i Pracownicy Przedszkola

Zachęcamy do śledzenia naszej strony, tu będą zamieszczane wszelkie informacje dotyczące organizacji pracy przedszkola oraz rozpoczęcia kolejnego roku szkolnego 2021/2022

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Zapraszamy  na zebrania informacyjne do poszczególnych grup.

7 czerwiec 2021 Poniedziałek – Stokrotki – godzina 16.00

8 czerwiec 2021 Wtorek – Zajączki – godzina 16.00

                                                Biedronki – godzina 16.30

9 czerwiec 2021 środa – Pszczółki – godzina 16.00

                                             Żabki – godzina 16.30

29 czerwca 2021 wtorek o godz. 16.00 odbędzie się zebranie informacyjne dla rodziców dzieci przyjętych rozpoczynających edukację przedszkolną od 1 września 2021 r.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Przedszkola zostały zamknięte na kolejny tydzień,

zawieszenie potrwa od 27.03.2021 r. do 18.04 2021 r.

Wyjątkiem w tym okresie będzie opieka dla dzieci zgodnie z rozporządzeniem cytowanym poniżej.

2ust.4 rozporządzenia MEiN z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

„…4.Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, na wniosek:
1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
2) rodziców dzieci, którzy:
a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
e) wykonują działania ratownicze,
f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art.6pkt5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020r. poz.1876 i 2369),
g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa wart.48a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa wart.67 iart.69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa wart.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek – ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają te dzieci.”

Rodzice, którzy są pracownikami w/w sektorów i chcą korzystać z opieki przedszkola podczas czasowego zawieszenia zajęć, proszeni są o kontakt z przedszkolem (tel. 32 262 51 70)

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Szanowni Państwo!

Decyzją rządu Przedszkola
zostały zamknięte
od 27.03.2021 r. do 09.04 2021 r.
Wyjątkiem w tym okresie będzie opieka dla
dzieci pracowników medycznych
i pracowników służb mundurowych walczących z Covid
.
Prosimy rodziców spełniających wymogi
i zainteresowanych zapewnieniem dziecku opieki w przedszkolu, o zgłoszenie do dyrektora oraz złożenie wypełnionego i podpisanego oświadczenia.
UWAGA!
Opieka przedszkola przysługuje WYŁĄCZNIE wtedy, kiedy obydwoje rodziców jest czynnych zawodowo (żadne z nich nie przebywa na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, L4, itp.)
……………………………………………………………………………………………………………

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

NA TERENIE MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 Informujemy Rodziców, że nabór do dąbrowskich przedszkoli
na rok szkolny 2021/2022 będzie trwał
od dnia 04.03.2021 r. godz. 8.00  do dnia 15.03.2021 r. godz. 1500
Nabór tak jak w poprzednich latach prowadzony  będzie drogą elektroniczną.

Strona naboru dla rodziców:

 www.dabrowagornicza.przedszkola.vnabor.pl

Po rejestracji elektronicznej, należy dostarczyć wypełniony i wydrukowany wniosek do przedszkola pierwszego wyboru (można wybrać 3 placówki) podpisany przez obojga rodziców.
W związku z koniecznością sprawdzenia danych, przyjmowanie papierowych wersji wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2021/2022, będzie się odbywać w dniach od 04.03.2021 do 15.03.2021 w godzinach 8.00 – 15.00.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru: https://www.dabrowa-gornicza.pl/aktualnosci/__trashed-3/
—————————————————————————————————————–

Karnawałowy Bal Przebierańców

  odbędzie się
12 lutego 2021 r.(piątek)
Prosimy rodziców o przygotowanie strojów dla dzieci
Początek balu o godzinie 10.00
 Na balu będą robione indywidualne zdjęcia dzieci.
Zakup albumu jest dobrowolny
Od 8 lutego (poniedziałek) będzie możliwość wypożyczenia stroju na Bal w MINI WYPOŻYCZALNI zorganizowanej w naszym przedszkolu.

Wesołych Świąt

Niech radość i dobro, jakie niosą Święta Bożego Narodzenia, staną się źródłem nadziei  na spełnienie wszelkich marzeń. Niech wypełnią radością nadchodzący Nowy 2021 Rok

z wiarą w spełnienie życzą:

Dyrektor i wszyscy pracownicy Przedszkola nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Uwaga Rodzice

Informujemy rodziców, że zostały zgłoszone przypadki zachorowania na ospę.

Prosimy o zgłaszanie wystąpienia wszystkich chorób zakaźnych

u dzieci do dyrektora.

 Przypominamy wszystkim rodzicom, że do przedszkola zobowiązani są przyprowadzać dzieci  całkowicie zdrowe.

———————————————————————————————————————————–

Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dzieci z grupy Motylki przygotowały i przedstawiły program artystyczny dla pracowników Przedszkola. Tegoroczna uroczystość ze względu na zagrożenie epidemiologiczne odbyła się tylko przy udziale przedstawicieli grona pedagogicznego i pracowników. Były życzenia, piosenki i tańce oraz upominki przygotowane przez grupę Biedronki. 

                                                                 

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO


SAS Dąbrowiacy w Przedszkolu

 W poniedziałek – 12 października Przedstawiciele Stowarzyszenia Aktywności Społecznej SAS Dąbrowiacy, w ramach akcji ”Zadbaj o swego ptaszka” przekazali przedszkolakom własnoręcznie wykonany karmnik dla ptaków. W najbliższym czasie gdy pogoda będzie sprzyjała, karmnik zostanie ustawiony w ogrodzie, aby zimą dzieci mogły dokarmiać małe ptaki.

Dziękujemy

 

————————————————————————————————————————————————–

UWAGA RODZICE

Zebrania organizacyjne dla poszczególnych grup odbędą się wg harmonogramu:

2 września 2020 w środę                                                3 września 2020 czwartek

16.00 Stokrotki 5 latki                                                                                                           16.00 Zajączki- 3-4 latki
16.30 Pszczółki 4 latki                                                                                                           16.30 Biedronki – 5-6 latki
17.00 Motylki 6 latki                                                                                                               17.00 Żabki 3 latki

Ze względów bezpieczeństwa sanitarnego prosimy o przybycie jednego rodzica bez osób towarzyszących. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zakrywania nosa i ust oraz powinni  przy wejściu zdezynfekować dłonie. Na zebranie prosimy zabrać kapcie lub foliowe zabezpieczenie obuwia.

 

Rozpoczynamy Rok Szkolny 2020-2021.
1 września do przedszkola mogą przybyć wszystkie dzieci przyjęte na rok szkolny 2020/2021. Informujemy, że przedszkole będzie funkcjonowało zgodnie z obowiązującymi wytycznymi GIS w podwyższonym reżimie sanitarnym.

 •  Zgodnie z wytycznymi i możliwościami lokalowymi przedszkola, w grupie przedszkolnej będzie mogło znajdować się 25 dzieci.
 • Dzieci do przedszkola przyprowadzane są najpóźniej  do godziny 9:00.
 • Po godzinie 9:00 hol i szatnia będą dezynfekowane.
 • Dzieci przyprowadzane są i odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe.
 • Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzający/odbierający dziecko do/z placówki zobowiązani są do zakrywania nosa i ust oraz powinni  przy wejściu dezynfekować dłonie, lub zakładać rękawiczki..
 • Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzający lub odbierający dzieci do i z placówki mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący 1,5 m.
 • W przedsionku przedszkola, wyznaczony pracownik będzie „przejmować” dzieci od rodziców.
  Wyjątek stanowić będą nowoprzyjęte przedszkolaki, z uwagi na konieczność ułatwienia im adaptacji w nowym dla nich środowisku. Maluszek będzie mógł wejść z rodzicem do szatni przedszkolnej, z zachowaniem zasady: 1 rodzic z dzieckiem w odległości 1,5 m. od kolejnego rodzica z dzieckiem.
  Dzieci nie przynoszą ze sobą napojów, jedzenia, żadnych zabawek i niepotrzebnych przedmiotów. Na terenie przedszkola obowiązuje zakaz pozostawiania rowerków, hulajnóg, itp. sprzętu.
 •  Rodzic, opiekun prawny dziecka zobowiązany jest do zapoznania się z Zasadami bezpiecznego wprowadzania dziecka i odbierania dziecka z przedszkola  oraz  przestrzegać ogólnych zasad  w czasie stanu epidemicznego w Polsce Przebywanie na terenie przedszkola należy ograniczyć do niezbędnego minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk).
 • Bieżące informacje zamieszczane są na stronie internetowej http//.mojeprzedszkole20.com.pl

 

Mamusiu, Tatusiu!

Właśnie zostałem przedszkolakiem.

Co to oznacza? Kochani Rodzice, już Wam wyjaśniam!

potrzebuję wygodnych ubranek: takich, w których będzie mi wygodnie w zabawach oraz które sam ściągnę i ubiorę po spaniu lub toalecie

poproszę też o zestawy zapasowych ubranek (i bielizny), czekających w szafeczce. Wiecie – czasem pędzel z farbą nie trafi w kartkę, a zupa udekoruje bluzkę, czasem zgubię drogę do toalety lub zapomnę o niej świetnie się bawiąc

lubię podpisane ubranka i buciki – gdy zapomnę co do mnie należy, pani pomoże mi odnaleźć moje zguby

– przydadzą mi się wygodne kapcie: ze sztywną podeszwą, w dobrym rozmiarze, wygodne i chroniące przed wywrotką – wiecie, czasem lubię pobiegać z kolegami, a w zbyt luźnych kapciach łatwo o wywrotkę!

– przydadzą mi się chusteczki – mokre i suche, w końcu jestem eleganckim przedszkolakiem i muszę dbać o swój nosek!

miło być punktualnym: jestem jeszcze malutki i nie lubię się spieszyć. Wyjdźmy z domu wcześniej, tak, żebyśmy się nie spóźnili. Tyle zabaw czeka na mnie w przedszkolu!

– nie martwcie się: jestem niewątpliwie niesamowicie dzielnym brzdącem, ale może przytrafić się tak, że kilka łez popłynie mi z oczu przy pożegnaniu. Bez obaw, to normalne! W końcu jestem jeszcze malutki 🙂

3 sierpnia rozpoczynamy dyżur wakacyjny

UWAGA RODZICE !!!
W czasie dyżuru Przedszkole
pracuje w godzinach od 6.00  do 17.00

Nadal obowiązuje podwyższony rygor sanitarny

Zobowiązuje się rodzica w pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola
do podpisania Oświadczenia  i przekazania
pracownikowi przedszkola odpowiedzialnego za przyjmowanie dzieci.

W pierwszym dniu należy również odebrać informację o wysokości opłaty
i uregulować płatność.

 • Dzieci do przedszkola przyprowadzane są najpóźniej  do godziny 9:00.
 • Po godzinie 9:00 hol i szatnia będą dezynfekowane.
 • Dzieci przyprowadzane są i odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe.
 • Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzający/odbierający dziecko do/z placówki zobowiązani są do zakrywania nosa i ust oraz powinni  przy wejściu dezynfekować dłonie.
 • Rodzic, opiekun prawny dziecka powyżej czwartego roku życia zobowiązany jest do zaopatrzenia dziecka w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki. Osłonę po przekazaniu dziecka pracownikowi należy zabrać ze sobą i ponownie użyć po odbiorze dziecka z placówki.
 • Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzający lub odbierający dzieci do i z placówki mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący 2 m.
 • Przebywanie na terenie przedszkola należy ograniczyć do niezbędnego minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk). Kontakty rodziców z nauczycielami i pracownikami przedszkola odbywają się telefonicznie pod nr tel. (322625170), za pośrednictwem poczty elektronicznej przedszkole20@vp.pl i  strony internetowej http//.mojeprzedszkole20.com.pl
 • Dzieci do przedszkola nie przynoszą napojów, jedzenia, żadnych zabawek i innych przedmiotów .
 •  Rodzic, opiekun prawny dziecka zobowiązany jest do zapoznania się z Zasadami bezpiecznego wprowadzania dziecka i odbierania dziecka z przedszkola  oraz  przestrzegać ogólnych zasad  w czasie stanu epidemicznego w Polsce

RODZICU

 • Wyjaśnij dziecku, aby nie zabierało do przedszkola zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.
 • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na przywitanie.
 • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania

 Pożegnanie starszaków

Kart w kalendarzu było nie mało. Codziennie jedną zdejmował czas.
I cóż powiecie?  Ot, przeleciało. Przedszkolne chwile minęły nam.”

        Każdego roku w czerwcu piękną uroczystością – tańcem, wierszem i piosenką ale i łzami wzruszenia nasze starszaki żegnały przedszkole. Dziś musimy pożegnać się z wami inaczej, dziś piszemy do Was List.

Czas spędzony w przedszkolu minął niezwykle szybko. Było troszkę smuteczku, wiele zabawy, nauki i niespodzianek, było mnóstwo wspaniałych chwil.  Mamy nadzieję, że będziecie wspominać te chwile z uśmiechem na twarzy. Przedszkole było dla was drugim domem, a dziś duzi i silni wyfruwacie, jak ptaki wyfruwają z gniazda, gdy są gotowe by opuścić bezpieczne miejsce.

Już niedługo z przedszkolaków staniecie się uczniami. Szkoła to wyzwanie, ale Wy jesteście gotowi do zdobywania wiedzy, nowych doświadczeń i nowych przyjaciół. Potraficie słuchać i obserwować i z ciekawością będziecie odkrywać świat.

Dziękujemy wam drogie Dzieci – za codzienny uśmiech i radość jaką nas obdarowywałyście, za entuzjazm i spontaniczność i za to, że możemy się tyle od was nauczyć.

Życzymy Wam wielu sukcesów w nauce, abyście byli dumą dla rodziców i przykładem dla innych dzieci. Serdecznie dziękujemy Rodzicom za zaangażowanie i serce włożone we współpracę z przedszkolem

Na czas wakacji życzymy Wszystkim samych szczęśliwych, bezpiecznych i słonecznych dni. Niech pogoda ducha oraz nowe inspiracje i przeżycia, które będą Waszym udziałem, dadzą siłę do podejmowania nowych wyzwań, zamierzeń i dalszego rozwoju.

Kochani, czasem wspomnijcie przedszkole, odwiedzajcie nas często‐serdecznie zapraszam. Do zobaczenia. Dyrektor Barbara Szwajczewska wraz z Gronem Pedagogicznym i Pracownikami

Dzieci kończące przedszkole z grup SMERFY i GUMISIE otrzymują pamiątkowy dyplom i książeczkę. Po odbiór zapraszamy indywidualnie do Przedszkola w godzinach 9-14.

 

 

Wszystkim dzieciom i rodzicom, życzymy zdrowych, radosnych wakacji,

wielu inspiracji do wspólnego spędzania czasu i świetnej zabawy.

Odpoczywajcie w pełnym słońcu,  przy ładnej pogodzie nabierajcie sił.

Życzymy wszystkim abyśmy mogli się spotykać po wakacjach, 

nie wirtualnie, ale prawdziwie.

 Dużo zdrowia dla wszystkich

………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Serdecznie zapraszamy przedszkolaków z grup zerowych wraz
z rodzicami na najbliższe wydarzenia w szkole muzycznej

    

……………………………………………………………………………………………………………………………….

DYŻUR WAKACYJNY

Od 4 maja 2023 r. rozpoczynamy zapisy na dyżur wakacyjny, który w naszym przedszkolu będzie od 1 do 22 lipca 2023 r.
Prosimy rodziców o dokładne zapoznanie się z zasadami zapisów.2023 zasady zapisów i wykaz przedszkoli dyżur wakacyjny

od 4 do 12 maja 2023 r.
przyjmowanie wniosków rodziców dzieci z jednostki macierzystej.
od 15 do19 maja 2023 r.
weryfikacja w/w wniosków przez przedszkole
od 22 do31 maj 2023 r.
na wolne miejsca przyjmowane będą wnioski rodziców dzieci spoza danego przedszkola

Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny będzie wniesienie opłaty za pobyt i wyżywienie z góry przed rozpoczęciem dyżuru – w chwili podpisania porozumienia. Karta 2023

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….

21 marca – pierwszy dzień Wiosny

W ogrodzie przedszkolnym 4 grupy się zebrały bo przywitać Wiosnę chciały.

Pszczółki, Zajączki, Motylki, Biedronki

Wiosnę wołały, ale ona przyjść nie chciała, bo się Marzanny bardzo bała.

Dzieci Marzanny w ogrodzie szukały a gdy ją znalazły, nad morze wysłały.

  O     zwyczajach ludowych się dowiedziały,  piosenką z gaikiem Wiosnę przywołały.

A ona przyszła kolorowa, uśmiechnięta i na spacer zaprosiła małe przedszkolaki, poprosiła by pomogły zaczarować wszystkie kwiaty, ptaki, by słoneczko zza chmur wyszło i nam pięknie zajaśniało.

…………………………………………………………………………………………………………………..

Dzień Dinozaura w grupie Zajączki

W piątek 24.02.2023r. obchodziliśmy Dzień Dinozaura. Odwiedziliśmy
 Muzeum Miejskie ”Sztygarka”, by zobaczyć zaginiony świat dinozaurów, 
poznaliśmy wiele ciekawostek z życia tych zwierząt. Potem do naszej grupy zawitał T-rex, który bawił się z dziećmi w zabawy muzyczno-ruchowe,  następnie zabraliśmy się do zrobienia swojego przyjaciela dinozaura. Przy jego powstawaniu pracowała całą grupa, ale udał nam się bardzo. Co pokazują zdjęcia.

 

…………………………………………………………………………………………………………

 

Zapisy za pośrednictwem strony internetowej – https://przedszkola-dabrowa-gornicza.nabory.pl/

Więcej informacji https://www.dabrowa-gornicza.pl/aktualnosci/nabor-do-przedszkoli-i-szkol-podstawowych/

……………………………………………………………………………………………………………………..

 

……………………………………………………………………………………………………………………………

  

Ważne !!!

Przypominamy, że zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Przedszkolem a Rodzicami   § 4 pkt. 1 umowy brzmi:
„Miesięczny koszt wyżywienia jest zmienny i zależy od ilości dni roboczych w miesiącu. Odliczenie kosztów wyżywienia następuje za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu począwszy od dnia następnego po dniu, w którym nastąpiło zgłoszenie nieobecności dziecka”.

Zgłoszenie nieobecności dokonujemy na nr telefonu 514 704 520

do godziny 11.00 lub za pomocą SMS (w treści imię i nazwisko dziecka i czas nieobecności)

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Podziękowania

“Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu”  
Przekazujemy wyrazy wdzięczności za włączenie się rodziców i dzieci w akcję “Herbatka dla seniora” zorganizowaną w naszym przedszkolu. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za wielki gest dobroci, za każdy dar serca, który uświadamia nam, że mamy wielu Przyjaciół. To piękne, że w tak trudnych czasach możemy na Państwa liczyć i dzielić się dobrem z innymi. 
informujemy, że wszystkie dary zostały przekazane seniorom z Dziennego Domu Pomocy na ul. Korczaka w Dąbrowie Górniczej z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora.
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………

Święto Niepodległości

 

 

 

 

 

 

 

 

10 listopada 2022r. obchodziliśmy w naszym przedszkolu 104. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji odbyło się uroczyste spotkanie wszystkich przedszkolaków i personelu na akademii patriotycznej przygotowanej przez grupę Zajączki. Dzieci wierszem tańcem i piosenką przybliżyły nasze symbole narodowe i piękno naszego kraju.

 

    

Na zakończenie o godzinie 11:11 wszyscy obecni odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego włączając się do akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki. #szkoła do hymnu

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Zapraszamy do udziału
w nieodpłatnej zbiórce elektrośmieci 

Zużyty sprzęt można przynosić i składować w oznaczonym miejscu w  naszym Przedszkolu
2, 3, 4 listopada 2022 r.
Zbieramy: sprzęt RTV, AGD, komputery, monitory, drukarki, telefony, dvd, baterie itp. 
Uwaga – nie przyjmujemy świetlówek. Pełny wykaz przyjmowanego sprzętu: wykaz zbieranych sprzętów 

„Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci” to projekt ekologiczny i edukacyjny, którego celem jest zachęcenie dzieci i ich rodziców do promowania zachowań proekologicznych oraz podnoszenia świadomości na temat szkodliwości składowania
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

W zamian za uzbierane kilogramy przedszkole otrzyma nagrody rzeczowe w postaci materiałów biurowych.
Czynny udział w Akcji przynosi korzyści dla przedszkolaków, przedszkola, rodziców a przede wszystkim dla środowiska. Każda osoba zainteresowana oddaniem zużytego sprzętu na rzecz przedszkola przyczynia się do poprawy jakości naszego środowiska, ale również ma możliwość pozbycia się niepotrzebnych, zalegających sprzętów.

………………………………………………………………………………………………………………………………

27 października 2022 r. od godziny 9.15
w naszym przedszkolu w ramach akcji NFZ
odbędzie się bezpłatny przegląd stomatologiczny
(dla dzieci posiadających pisemną zgodę rodziców).
Akcja polega na zdiagnozowaniu ubytków próchnicowych
jak i wad zgryzu u dzieci.
Rodzice otrzymują pisemna informację o stanie uzębienia swojego dziecka.
Badania przeprowadza lekarz wraz z asystą.
Badanie odbywa się w mobilnym gabinecie stomatologicznym pod nazwą DENTOBUS.
Dzieci za odwagę nagradzane będą dyplomami.

………………………………………………………………………………………………………………………………

14 X 2022 – Dzień Edukacji Narodowej

 

Jak każdego roku przedszkolaki uczciły Dzień Edukacji Narodowej.

 

Z tej okazji starszaki z grupy PSZCZÓŁKI przygotowały „Jesienny Koncert”

Były tańce, piosenki, dziecięce upominki i wierszowane życzenia dla wszystkich pracowników Przedszkola.

 

Do życzeń, tańcem i piosenką dołączyły się również dzieci z grupy ŻABKI.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

Ważne – numery kont, na które należy dokonywać opłaty za przedszkole

Opłatę za wyżywienie wpłacamy na
nr konta 78 1560 0013 2557 1237 0085 0005
opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin wpłacamy na
nr konta 81 1560 0013 2123 7008 5000 0009
Wpłat dokonujemy do 15 każdego miesiąca

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Wysokość opłat za przedszkole

Informujemy rodziców, że od 1 września 2022 roku, wysokość dziennej opłaty za wyżywienie dziecka w naszym przedszkolu wynosi:

śniadanie – 3,00 zł

obiad – 5,00 zł 
podwieczorek – 2,00zł

Nie ulega zmianie opłata za pobyt – pierwsze 5 godzin pobytu dziecka jest bezpłatne, za każdą rozpoczętą godzinę pobytu ponad czas bezpłatny opłata wynosi 1 zł.

Rodzice dzieci spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego nie ponoszą opłaty za pobyt.

………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

UWAGA ZEBRANIE

31 sierpnia 2022 r. – środa o godzinie 17.00 obędą się zebrania organizacyjne.

Na zebraniu zostaną przekazane ważne informacje dotyczące organizacji pracy przedszkola.

Zapraszamy Rodziców dzieci wszystkich grup wiekowych,

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Witamy w nowym przedszkolu

https://www.dabrowa-gornicza.pl/galerie/przedszkole-nr-20-gotowe-na-przyjecie-dzieci/

https://www.dabrowa-gornicza.pl/aktualnosci/przedszkole-nr-20-po-modernizacji-wyglada-jak-nowe/

 

 

UWAGA RODZICE DZIECI ZAPISANYCH NA DYŻUR WAKACYJNY

od 17.08.2022 do 31.08. 2022

Rodzice uiszczają opłaty za pobyt i żywienie dziecka przelewem z góry i w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu, przedstawiają dowód wpłaty intendentowi przedszkola.

Bez spełnienia tego warunku, nie będzie możliwe przyjęcie dziecka na dyżur!

 Numery kont:

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu: 89 1560 0013 2557 1237 0085 0001 z dopiskiem
                                 Imię i nazwisko dziecka……    kwota…..

Opłata za wyżywienie: 78 1560 0013 2557 1237 0085 0005   z dopiskiem
                                 Imię i nazwisko dziecka……  kwota…..

Informację o wysokości opłaty można uzyskać osobiście lub telefonicznie od upoważnionego pracownika przedszkola począwszy  od 9 sierpnia 2022 r.  telefon 514 704 520,  32 260 03 28

……………………………………………………………………………………………………………………………

Ogłoszenie – Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza

 W związku z pracami nad dokumentem jakim jest Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Dąbrowa Górnicza na lata 2023-2027 prosimy mieszkańców naszego miasta o udział w ankiecie.

Strategia to dokument, który pozwala zdefiniować występujące w mieście problemy, sposoby i narzędzia wsparcia dla mieszkańców oraz możliwości zaspakajania zdiagnozowanych potrzeb. Dlatego bardzo zależy nam na jak najszerszym kręgu odbiorców.Ankieta do mieszkanców

……………………………………………………………………

 

Ogłoszenie

Informujemy rodziców dzieci 6 – letnich, którzy chcą brać udział w rekrutacji uzupełniającej do klasy I szkoły podstawowej, że nowa strona do logowania dla rodziców znajduje się pod adresem:

https://uzupelniajaca-sp-dabrowa-gornicza.nabory.pl/  

……………………………………………………………………………………………………………………

Ogłoszenie –  rekrutacja uzupełniająca

Informujemy, że od

3-10.06.2022r

odbędzie się rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca w przedszkolach na terenie Dąbrowy Górniczej. Utworzona została strona naborowa dla rodziców:

https://uzupelniajaca-przedszkola-dabrowa-gornicza.nabory.pl/

…………………………………………………………………………………………………………………..

Ogłoszeniedyżur wakacyjny

Informujemy, że wszystkie dzieci, których rodzice złożyli wnioski na dyżur wakacyjny w Przedszkolu nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi, zostały przyjęte.

………………………………………………………………………………………………

Uwaga! Dyżur wakacyjny.

Informacje dotyczące dyżurów wakacyjnych dąbrowskich przedszkoli zawarte są w linku:

dyżury wakacyjne_przedszkola_2021/2022

Wniosek na dyżur wakacyjny do P2029042022_0001

……………………………………………………………………………………………………

Wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego „Ranczo Artemidy”   

W dniu 26.06.2022r grupy: „Zajączki” i „Pszczółki” wyjechały na wycieczkę do gospodarstwa agroturystycznego w Nowej Górze. Bogaty program wycieczki przybliżył dzieciom tematykę życia na wsi kiedyś i dziś: przejażdżka na koniu, zwiedzanie mini skansenu, karmienie zwierząt domowych, dojenie krowy, samodzielne sadzenie kwiatka do doniczki, jako prezent z okazji Dnia Mamy, ciepła kiełbaska spożywana w wiejskiej altanie. Pobyt na świeżym powietrzu, pełen wrażeń, długo zostanie w pamięci naszych wychowanków.

…………………………………………………………………………………………………..

Mistrzostwa Dąbrowskich Przedszkoli w Piłce Nożnej

     Reprezentacja przedszkola brała udział w I Mistrzostwach piłki nożnej przedszkoli w Dąbrowie Górniczej organizowanych na Orliku Szkoły Podstawowej nr 29. W dniu 27.05.2022r. odbył się finał rozgrywek. Nasza drużyna wspaniale poradziła sobie w poszczególnych meczach i wywalczyła III miejsce. Grupy najstarsze: „Biedronek” i „Stokrotek” aktywnie dopingowały na trybunach zawodników, którzy wrócili do przedszkola z Pucharem i indywidualnymi medalami.

…………………………………………………………………………………………………….

Uwaga! Wyjazd do Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie

Dzieci z grup:

Motylki, Stokrotki, Zajączki, Pszczółki

12 kwietnia 2022r.

wyjeżdżają do Teatru Dzieci Zagłębia na przedstawienie pt.

„Brzydkie kaczątko”.

Koszt wyjazdu to

31 zł/ za osobę (cena biletu i przewozu).

Prosimy o wpłaty do nauczycielek w grupach. 

……………………………………………………………………………………………………………………

Konkurs rodzinny  „Najpiękniejsza wielkanocna pisanka”

 

Zapraszamy przedszkolaki wraz z rodzicami do wzięcia udziału w konkursie na „Najpiękniejszą wielkanocną pisankę”.

Technika wykonania prac dowolna. Prace podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka oraz nazwą grupy należy dostarczyć do nauczycielek z grupy Motylki w dniach 1 -8 kwietnia 2022r. Na zwycięzców czekają nagrody.

………………………………………………………………………………………………………….

Spotkanie z Alpakami!

Przedszkolaki ugościły przybyłych gości uśmiechem i smakołykami tych zwierzątek. Dzieci przygotowały wiele, wiele marchewek na poczęstunek dla alpak. Hodowca zaprezentował natomiast bardzo ciekawy przebieg spotkania- z wieloma interesująco przekazanymi wiadomościami o alpakach.

 

……………………………………………………………………………………………………………………

Powitanie wiosny!

Pierwszy dzień wiosny w naszym przedszkolu był bardzo radosny. Piękna, słoneczna pogoda zachęcała, by ten dzień celebrować na dworze. Biedronki, Zajączki, Motylki postanowiły tradycyjnie pożegnać zimę – wybrały się na spacer z Marzanną, potem w przedszkolnym ogrodzie zrobiło się kolorowo – powitaliśmy wiosenkę wspólną zabawą. Pozostałe grupy także celebrowały ten dzień przygotowując piękne wiosenne dekoracje.

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………

Przedszkolaki w teatrze.

Przedszkolaki brały udział w celebrowaniu 110 rocznicy urodzin Jana Dormana oraz 75 rocznicy powstania Teatru Dzieci Zagłębia. Powołano do życia Pierwszy Przegląd Teatrów Lalek w Będzinie, podczas którego zaprezentowały się zaproszone Teatry, a także Wydziały Lalkarskie ze swoimi najnowszymi studenckimi propozycjami (Akademia Sztuk Teatralnych, Filia we Wrocławiu oraz Akademia Teatralna, Filia w Białymstoku).  I my tam byliśmy, aby podziwiać, oklaskiwać i rozwijać swoje zainteresowania.

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Bal Karnawałowy w Przedszkolu

W ostatnim dniu karnawału odbył się długo oczekiwany Bal Przebierańców, w którym uczestniczyły wszystkie grupy z naszego przedszkola, podzielone na dwie tury. Bal był bardzo udany, a prowadziła go bardzo sympatyczna pani Wodzirejka. Elzy, spaidermany, rycerze, wróżki i inne postacie chętnie uczestniczyli w proponowanych zabawach i tańcach. Oto krótka fotorelacja.

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

Wspieramy naszych przyjaciół z Ukrainy!

Nasze przedszkole włącza się w akcję zbiórki na rzecz uchodźców. Jeżeli macie Państwo chęć pomocy dla naszych sąsiadów z Ukrainy, to zachęcamy do przynoszenia darów do naszego przedszkola. Dary zostaną przekazane potrzebującym pomocy. Zbieramy:

 • Środki opatrunkowe(bandaże, gaziki, środki do dezynfekcji)
 • Żywność (puszki, herbata, makarony, ryż, olej, kaszę, cukier),
 • Artykuły higieniczne (pampersy, podpaski, szampony, środki do mycia, mydło, małe proszki, mokre chusteczki higieniczne)
 • Leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe.

…………………………………………………………………………………………………………………

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ogłasza konkurs na dyrektorów przedszkoli i szkół. Szczegółowe informacje pod linkiem: Ogłoszenie

……………………………………………………………………………………………………………

Rekrutacja do przedszkoli

          Informujemy, że rekrutacja do przedszkoli odbywać się będzie w dniach

1 – 8. 03. 2022r.

Wszelkie informacje i dokumenty możecie Państwo uzyskać pod linkiem:

https://przedszkola-dabrowa-gornicza.nabory.pl/

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Informacja dla rodziców!

Masz problem? Poszukujesz pomocy?

Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy i wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży w Dąbrowie Górniczej.

Więcej informacji:

DG_poradnik psychologiczny_16.09.2021(2)

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Bal Karnawałowy

Bał karnawałowy odbędzie się

1 marca 2022r.

Bal poprowadzi wodzirej i będą robione zdjęcia.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Ważne!

Informacja dla rodziców.

W związku z rozprzestrzenianiem się zakażeń COVID-19 informujemy, ze bal karnawałowy zaplanowany na 9 lutego 2022r. zostaje odwołany. Odbędzie się on w późniejszym terminie, o którym poinformujemy .

Ogłoszenie
Informujemy, że bal karnawałowy w tym roku odbędzie się

9 lutego 2022r.

Prosimy o przygotowanie dla dzieci strojów karnawałowych.
Jednoczesnie informujemy, że w tym roku nie będzie możliwości wypożyczenia strojów w przedszkolu.

……………………………

……………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………

Spotkania świąteczne w grupach

 

Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas spotkań w gronie najbliższych, przyjaciół i znajomych. To czas, gdy wszyscy składamy sobie życzenia, łamiemy się opłatkiem, przygotowujemy świąteczne potrawy. W naszym przedszkolu to także tradycja spotkań z rodzicami. Niestety pandemia wymusiła na nas, aby spotkania te odbywały się w innej przestrzeni, w formie składania świątecznych życzeń poprzez grupy Fb, spotkania on- line itp. Takie spotkania odbyły się we wszystkich grupach. Dzieci już od początku grudnia przygotowywały się do nich ucząc się wierszy, piosenek i tańców. Śpiewały kolędy, przygotowywały prezenty i życzenia dla rodziców. a gdy już zabłysły choinkowe lampki, świąteczne życzenia popłynęły w dal. Do ukochanych rodziców i dziadków. Wesołych świąt!

       

………………………………………………………………………….

 

Ogłoszenie

15 grudnia 2021r.

w naszym przedszkolu zagości przenośne planetarium. Seans trwa 45 min.

Koszt 16 zł.

Prosimy o wpłaty do nauczycielek w grupach.

………………………………………………………………………………………..

Mikołajki

 

6 grudnia, już od samego rana panował w przedszkolu podniosły nastrój. Dzieci, przychodząc do sal, rozglądały się niespokojnie i pytały kolegów:

Był już? Przyjdzie dzisiaj?

Oczekiwały na przyjazd Mikołaja.

I wreszcie, po śniadaniu, zadzwoniły dzwoneczki sań a do sal zawitał miły, starszy, siwy pan z wielkim workiem z prezentami.

Przedszkolaki jak tylko mogły dziękowały. Były tańce, piosenki i wierszyki, a na koniec zabawa i pamiątkowe zdjęcia z Mikołajem. 

…………………………………………………………………………………………..

Światowy Dzień Pluszowego Misia

Każda grupa celebrowała to urocze święto według własnego scenariusza, pełnego radości i zabawy z działania.

       

Podsumowaniem Światowego Dnia Misia były odwiedziny maskotki w każdej grupie. Wielki pluszak obudził ogrom uśmiechów i poczęstował malutkim łakociem. 

………………………………………………………………………………………..

Pasowanie na przedszkolaka

   

Pasowanie na przedszkolaka to wyjątkowa uroczystość, która w naszym przedszkolu odbyła się 23 listopada. Od samego rana trwały przygotowania do tego, aby najmłodsza grupa stała się częścią przedszkolnej społeczności. Uroczystość przeplatana była pięknymi wierszykami, piosenkami i tańcami, a zaowocowała nowymi przedszkolakami.

……………………………………………………

Święto Niepodległości

            

              

10 listopada 2021r. obchodziliśmy w naszym przedszkolu Święto Niepodległości. Z tej okazji odbyła się uroczystość przygotowana przez grupę Zajączki. Razem z wiewiórką Rudą Kitką zwiedziliśmy Polskę, poznając nasze symbole narodowe i tańce. Na zakończenie całe przedszkole odśpiewało hymn Polski. Następnie mogliśmy się spotkać z uczniami ZSO nr 2, którzy zaprezentowali przedszkolakom mundury żołnierzy walczących o niepodległość naszego kraju.

Po obiedzie grupa Zajączki wybrała się na spacer, na pobliski plac, by złożyć kwiaty pod pomnikiem Żołnierza Zwycięzcy.

Na zakończenie dnia, w świątecznym nastroju, można było zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie na tle naszego miasta. Każdy przedszkolak wracał do domu wyposażony w biało- czerwoną flagę, którą otrzymał w prezencie od wiewiórki Rudej Kitki.

………………………………………………………………………………………………………………………………

Ogłoszenie

19.11.2021r w przedszkolu będą robione zdjęcia do kalendarzy na rok 2022

…………..,…………………………………………………………………………………………………………………

Wyjazd do Teatru Dzieci Zagłębia

16 listopada 2021r. o godz. 9.15 ( wyjazd)

grupy: Biedronki, Zajączki  i Żabki wybierają się do Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie na przedstawienie pt. ,,Muminķi”.

Cena biletu i przejazdu wynosi 26zł.

Prosimy o wpłaty do nauczycielek poszczególnych grup.

…………………………………………………………………………………………………………………

Pokazowa zagroda żubrów w Pszczynie

Odpowiadając na ogłoszony konkurs -zbieramy żołędzie i kasztany dla żubrów, wszystkie dzieci przedszkolne gromadziły zapasy na zimę dla zwierząt, a dwie grupy przedszkolaków pojechały zawieść zbiory do Pokazowej Zagrody Żubrów w Pszczynie. W dniu 27 października Biedronki i Pszczółki w aurze cudownej Złotej jesieni, bawiąc się świetnie- poznawały te unikatowe zwierzęta…oraz wiele innych zwierzątek, rzadko już przez dzieci spotykanych.

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Dzień Edukacji Narodowej

 Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich nauczycieli i pracowników przedszkola. W tym dniu  odbyła się uroczysta akademia przygotowana przez grupę Stokrotki przy współudziale innych grup. Dzieci zaprezentowały się najlepiej jak umiały. Nie zabrakło upominków przygotowanych własnoręcznie przez przedszkolaków, które w „czarodziejskim koszyczku” zawędrowały do wszystkich pracowników naszej placówki.

Wszystkim nauczycielom i pracownikom życzymy wiele radości, cierpliwości, serca do pracy i satysfakcji z jej efektów.

,………………………………………………………………………………………………………………………….

Informacja dla rodziców

W dniu

7.10.2021r.

w przedszkolu będą robione zdjęcia indywidualne dzieci.

Zakup zdjęć jest dobrowolny.

…………………………………………………………………….

Ogłoszenie

Informujemy Państwa, że nasze przedszkole posiada nowy numer telefonu

32 260 03 28

Numery tymczasowe także są dostępne.

Tymczasowy telefon kontaktowy do Przedszkola
514 704 520
514 436 264

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Publiczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Fundacji InCorpore
Dąbrowa Górnicza, ul. Wyszyńskiego 1
ZAPRASZA
NA NIEODPŁATNE WIELOSPECJALISTYCZNE KONSULTACJE DLA DZIECI 0-15 LAT
1.10.2021 r. (piątek)
Porad będą udzielali:
– logopeda (konsultacje do elektrostymulacji)
– psycholog
– fizjoterapeuta
– neurologopeda
Dodatkowo: przesiewowe badania słuchu i konsultacje Integracji Sensorycznej i Bilateralnej
Zapisy w sekretariacie Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore
lub tel. 32 793 90 25

…………………………………………………………………………………………………………………………..

UWAGA 
Zebranie organizacyjne
rozpoczynające rok szkolny 2021/2022
dla wszystkich grup wiekowych
odbędzie się
30 sierpnia 2021 r. o godzinie 16.00

Tego samego dnia o godzinie 17.00 odbędzie się spotkanie dla rodziców, którzy zadeklarowali potrzebę dowozu dzieci.

Zebrania odbędą się budynku III Liceum Ogólnokształcące
im. Generała Władysława Andersa
(dawniej im. Lucjana Szenwalda)
41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Prusa 3

Ze względów bezpieczeństwa sanitarnego prosimy o przybycie jednego rodzica bez osób towarzyszących. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zakrywania nosa i ust oraz powinni  przy wejściu zdezynfekować dłonie. Na zebranie prosimy zabrać kapcie lub foliowe zabezpieczenie obuwia.

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Witamy Rodziców w nowym roku szkolnym 2021/2022

Informujemy Państwa, że nasze przedszkole w bieżącym roku szkolnym będzie miało swoją siedzibę w budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Górniczej na ul. B. Prusa 3.

………………………………………………………………………………………………………………………………

UWAGA RODZICE
Informujemy Państwa, iż w związku ze zmianą siedziby Przedszkola
planowane jest zorganizowanie dowozu dzieci, który będzie finansowany
przez Urząd Miasta.

Aby sprostać Państwa oczekiwaniom, prosimy WSZYSTKICH RODZICÓW
dzieci przyjętych na rok szkolny 2021/2022
o WYPEŁNIENIE ANKIETY

Ankieta ma na celu wskazanie, jakie jest zapotrzebowanie rodziców na taką usługę oraz w jakim zakresie.
WAŻNE aby Ankietę wypełnić i dostarczyć do Przedszkola nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi w Dąbrowie Górniczej ul. Adamieckiego 15.  lub przesłać na adres przedszkole20@vp.pl
do dnia 10 sierpnia 2021r.

Możliwe jest zorganizowanie 2 lub 3 kursów busa rano oraz po południu
Dzieci przyprowadzane i odbierane są o określonej (stałej) godzinie na wyznaczony przystanek (w okolice obecnej siedziby przedszkola) przez rodziców/prawnych opiekunów lub osoby upoważnione. Podczas dowozu opiekę nad dziećmi sprawuje opiekun zatrudniony przez Przedszkole.

Ankieta ma charakter informacyjny i jest badaniem potrzeb, a jej wypełnienie nie jest równoznaczne z uruchomieniem dowozu.
Jeśli ankieta wykaże zapotrzebowanie na dowożenie dzieci, godziny odjazdu i przyjazdu zostaną dostosowane do najczęściej wskazywanych godzin. ankieta-dowożenie

……………………………………………………………………………………………………………………………..

 ZMIANA PLANOWANEJ SIEDZIBY TYMCZASOWEJ PRZEDSZKOLA

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu termomodernizacji przedszkola, inaczej niż wcześniej planowano i jak informowano rodziców, z przyczyn obiektywnych i niezależnych od placówki
od 1 września 2021 r.
Przedszkole nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi
zostaje przeniesione do budynku III Liceum Ogólnokształcące
im. Generała Władysława Andersa
(dawniej im. Lucjana Szenwalda)

41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Prusa 3

………………………………………………………………………………………………………………………………

Wszystkim przedszkolakom i ich Rodzicom życzymy wspaniałych, pogodnych
i roześmianych wakacji, dużo słońca, udanego i bezpiecznego wypoczynku!
Niech ten letni czas będzie pełen niezapomnianych wrażeń i chwil, interesujących podróży oraz szczęśliwego powrotu do przedszkola.
Dyrektor i Pracownicy Przedszkola

Zachęcamy do śledzenia naszej strony, tu będą zamieszczane wszelkie informacje dotyczące organizacji pracy przedszkola oraz rozpoczęcia kolejnego roku szkolnego 2021/2022

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Zapraszamy  na zebrania informacyjne do poszczególnych grup.

7 czerwiec 2021 Poniedziałek – Stokrotki – godzina 16.00

8 czerwiec 2021 Wtorek – Zajączki – godzina 16.00

                                                Biedronki – godzina 16.30

9 czerwiec 2021 środa – Pszczółki – godzina 16.00

                                             Żabki – godzina 16.30

29 czerwca 2021 wtorek o godz. 16.00 odbędzie się zebranie informacyjne dla rodziców dzieci przyjętych rozpoczynających edukację przedszkolną od 1 września 2021 r.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Przedszkola zostały zamknięte na kolejny tydzień,

zawieszenie potrwa od 27.03.2021 r. do 18.04 2021 r.

Wyjątkiem w tym okresie będzie opieka dla dzieci zgodnie z rozporządzeniem cytowanym poniżej.

2ust.4 rozporządzenia MEiN z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

„…4.Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, na wniosek:
1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
2) rodziców dzieci, którzy:
a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
e) wykonują działania ratownicze,
f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art.6pkt5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020r. poz.1876 i 2369),
g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa wart.48a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa wart.67 iart.69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa wart.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek – ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają te dzieci.”

Rodzice, którzy są pracownikami w/w sektorów i chcą korzystać z opieki przedszkola podczas czasowego zawieszenia zajęć, proszeni są o kontakt z przedszkolem (tel. 32 262 51 70)

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Szanowni Państwo!

Decyzją rządu Przedszkola
zostały zamknięte
od 27.03.2021 r. do 09.04 2021 r.
Wyjątkiem w tym okresie będzie opieka dla
dzieci pracowników medycznych
i pracowników służb mundurowych walczących z Covid
.
Prosimy rodziców spełniających wymogi
i zainteresowanych zapewnieniem dziecku opieki w przedszkolu, o zgłoszenie do dyrektora oraz złożenie wypełnionego i podpisanego oświadczenia.
UWAGA!
Opieka przedszkola przysługuje WYŁĄCZNIE wtedy, kiedy obydwoje rodziców jest czynnych zawodowo (żadne z nich nie przebywa na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, L4, itp.)
……………………………………………………………………………………………………………

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

NA TERENIE MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 Informujemy Rodziców, że nabór do dąbrowskich przedszkoli
na rok szkolny 2021/2022 będzie trwał
od dnia 04.03.2021 r. godz. 8.00  do dnia 15.03.2021 r. godz. 1500
Nabór tak jak w poprzednich latach prowadzony  będzie drogą elektroniczną.

Strona naboru dla rodziców:

 www.dabrowagornicza.przedszkola.vnabor.pl

Po rejestracji elektronicznej, należy dostarczyć wypełniony i wydrukowany wniosek do przedszkola pierwszego wyboru (można wybrać 3 placówki) podpisany przez obojga rodziców.
W związku z koniecznością sprawdzenia danych, przyjmowanie papierowych wersji wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2021/2022, będzie się odbywać w dniach od 04.03.2021 do 15.03.2021 w godzinach 8.00 – 15.00.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru: https://www.dabrowa-gornicza.pl/aktualnosci/__trashed-3/
—————————————————————————————————————–

Karnawałowy Bal Przebierańców

  odbędzie się
12 lutego 2021 r.(piątek)
Prosimy rodziców o przygotowanie strojów dla dzieci
Początek balu o godzinie 10.00
 Na balu będą robione indywidualne zdjęcia dzieci.
Zakup albumu jest dobrowolny
Od 8 lutego (poniedziałek) będzie możliwość wypożyczenia stroju na Bal w MINI WYPOŻYCZALNI zorganizowanej w naszym przedszkolu.

Wesołych Świąt

Niech radość i dobro, jakie niosą Święta Bożego Narodzenia, staną się źródłem nadziei  na spełnienie wszelkich marzeń. Niech wypełnią radością nadchodzący Nowy 2021 Rok

z wiarą w spełnienie życzą:

Dyrektor i wszyscy pracownicy Przedszkola nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Uwaga Rodzice

Informujemy rodziców, że zostały zgłoszone przypadki zachorowania na ospę.

Prosimy o zgłaszanie wystąpienia wszystkich chorób zakaźnych

u dzieci do dyrektora.

 Przypominamy wszystkim rodzicom, że do przedszkola zobowiązani są przyprowadzać dzieci  całkowicie zdrowe.

———————————————————————————————————————————–

Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dzieci z grupy Motylki przygotowały i przedstawiły program artystyczny dla pracowników Przedszkola. Tegoroczna uroczystość ze względu na zagrożenie epidemiologiczne odbyła się tylko przy udziale przedstawicieli grona pedagogicznego i pracowników. Były życzenia, piosenki i tańce oraz upominki przygotowane przez grupę Biedronki. 

                                                                 

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO


SAS Dąbrowiacy w Przedszkolu

 W poniedziałek – 12 października Przedstawiciele Stowarzyszenia Aktywności Społecznej SAS Dąbrowiacy, w ramach akcji ”Zadbaj o swego ptaszka” przekazali przedszkolakom własnoręcznie wykonany karmnik dla ptaków. W najbliższym czasie gdy pogoda będzie sprzyjała, karmnik zostanie ustawiony w ogrodzie, aby zimą dzieci mogły dokarmiać małe ptaki.

Dziękujemy

 

————————————————————————————————————————————————–

UWAGA RODZICE

Zebrania organizacyjne dla poszczególnych grup odbędą się wg harmonogramu:

2 września 2020 w środę                                                3 września 2020 czwartek

16.00 Stokrotki 5 latki                                                                                                           16.00 Zajączki- 3-4 latki
16.30 Pszczółki 4 latki                                                                                                           16.30 Biedronki – 5-6 latki
17.00 Motylki 6 latki                                                                                                               17.00 Żabki 3 latki

Ze względów bezpieczeństwa sanitarnego prosimy o przybycie jednego rodzica bez osób towarzyszących. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zakrywania nosa i ust oraz powinni  przy wejściu zdezynfekować dłonie. Na zebranie prosimy zabrać kapcie lub foliowe zabezpieczenie obuwia.

 

Rozpoczynamy Rok Szkolny 2020-2021.
1 września do przedszkola mogą przybyć wszystkie dzieci przyjęte na rok szkolny 2020/2021. Informujemy, że przedszkole będzie funkcjonowało zgodnie z obowiązującymi wytycznymi GIS w podwyższonym reżimie sanitarnym.

 •  Zgodnie z wytycznymi i możliwościami lokalowymi przedszkola, w grupie przedszkolnej będzie mogło znajdować się 25 dzieci.
 • Dzieci do przedszkola przyprowadzane są najpóźniej  do godziny 9:00.
 • Po godzinie 9:00 hol i szatnia będą dezynfekowane.
 • Dzieci przyprowadzane są i odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe.
 • Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzający/odbierający dziecko do/z placówki zobowiązani są do zakrywania nosa i ust oraz powinni  przy wejściu dezynfekować dłonie, lub zakładać rękawiczki..
 • Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzający lub odbierający dzieci do i z placówki mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący 1,5 m.
 • W przedsionku przedszkola, wyznaczony pracownik będzie „przejmować” dzieci od rodziców.
  Wyjątek stanowić będą nowoprzyjęte przedszkolaki, z uwagi na konieczność ułatwienia im adaptacji w nowym dla nich środowisku. Maluszek będzie mógł wejść z rodzicem do szatni przedszkolnej, z zachowaniem zasady: 1 rodzic z dzieckiem w odległości 1,5 m. od kolejnego rodzica z dzieckiem.
  Dzieci nie przynoszą ze sobą napojów, jedzenia, żadnych zabawek i niepotrzebnych przedmiotów. Na terenie przedszkola obowiązuje zakaz pozostawiania rowerków, hulajnóg, itp. sprzętu.
 •  Rodzic, opiekun prawny dziecka zobowiązany jest do zapoznania się z Zasadami bezpiecznego wprowadzania dziecka i odbierania dziecka z przedszkola  oraz  przestrzegać ogólnych zasad  w czasie stanu epidemicznego w Polsce Przebywanie na terenie przedszkola należy ograniczyć do niezbędnego minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk).
 • Bieżące informacje zamieszczane są na stronie internetowej http//.mojeprzedszkole20.com.pl

 

Mamusiu, Tatusiu!

Właśnie zostałem przedszkolakiem.

Co to oznacza? Kochani Rodzice, już Wam wyjaśniam!

potrzebuję wygodnych ubranek: takich, w których będzie mi wygodnie w zabawach oraz które sam ściągnę i ubiorę po spaniu lub toalecie

poproszę też o zestawy zapasowych ubranek (i bielizny), czekających w szafeczce. Wiecie – czasem pędzel z farbą nie trafi w kartkę, a zupa udekoruje bluzkę, czasem zgubię drogę do toalety lub zapomnę o niej świetnie się bawiąc

lubię podpisane ubranka i buciki – gdy zapomnę co do mnie należy, pani pomoże mi odnaleźć moje zguby

– przydadzą mi się wygodne kapcie: ze sztywną podeszwą, w dobrym rozmiarze, wygodne i chroniące przed wywrotką – wiecie, czasem lubię pobiegać z kolegami, a w zbyt luźnych kapciach łatwo o wywrotkę!

– przydadzą mi się chusteczki – mokre i suche, w końcu jestem eleganckim przedszkolakiem i muszę dbać o swój nosek!

miło być punktualnym: jestem jeszcze malutki i nie lubię się spieszyć. Wyjdźmy z domu wcześniej, tak, żebyśmy się nie spóźnili. Tyle zabaw czeka na mnie w przedszkolu!

– nie martwcie się: jestem niewątpliwie niesamowicie dzielnym brzdącem, ale może przytrafić się tak, że kilka łez popłynie mi z oczu przy pożegnaniu. Bez obaw, to normalne! W końcu jestem jeszcze malutki 🙂

3 sierpnia rozpoczynamy dyżur wakacyjny

UWAGA RODZICE !!!
W czasie dyżuru Przedszkole
pracuje w godzinach od 6.00  do 17.00

Nadal obowiązuje podwyższony rygor sanitarny

Zobowiązuje się rodzica w pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola
do podpisania Oświadczenia  i przekazania
pracownikowi przedszkola odpowiedzialnego za przyjmowanie dzieci.

W pierwszym dniu należy również odebrać informację o wysokości opłaty
i uregulować płatność.

 • Dzieci do przedszkola przyprowadzane są najpóźniej  do godziny 9:00.
 • Po godzinie 9:00 hol i szatnia będą dezynfekowane.
 • Dzieci przyprowadzane są i odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe.
 • Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzający/odbierający dziecko do/z placówki zobowiązani są do zakrywania nosa i ust oraz powinni  przy wejściu dezynfekować dłonie.
 • Rodzic, opiekun prawny dziecka powyżej czwartego roku życia zobowiązany jest do zaopatrzenia dziecka w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki. Osłonę po przekazaniu dziecka pracownikowi należy zabrać ze sobą i ponownie użyć po odbiorze dziecka z placówki.
 • Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzający lub odbierający dzieci do i z placówki mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący 2 m.
 • Przebywanie na terenie przedszkola należy ograniczyć do niezbędnego minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk). Kontakty rodziców z nauczycielami i pracownikami przedszkola odbywają się telefonicznie pod nr tel. (322625170), za pośrednictwem poczty elektronicznej przedszkole20@vp.pl i  strony internetowej http//.mojeprzedszkole20.com.pl
 • Dzieci do przedszkola nie przynoszą napojów, jedzenia, żadnych zabawek i innych przedmiotów .
 •  Rodzic, opiekun prawny dziecka zobowiązany jest do zapoznania się z Zasadami bezpiecznego wprowadzania dziecka i odbierania dziecka z przedszkola  oraz  przestrzegać ogólnych zasad  w czasie stanu epidemicznego w Polsce

RODZICU

 • Wyjaśnij dziecku, aby nie zabierało do przedszkola zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.
 • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na przywitanie.
 • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania

 

 

       

 

Wszystkim dzieciom i rodzicom, życzymy zdrowych, radosnych wakacji,

wielu inspiracji do wspólnego spędzania czasu i świetnej zabawy.

Odpoczywajcie w pełnym słońcu,  przy ładnej pogodzie nabierajcie sił.

Życzymy wszystkim abyśmy mogli się spotykać po wakacjach, 

nie wirtualnie, ale prawdziwie.

 Dużo zdrowia dla wszystkich