O naszym przedszkolu

Przedszkole nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi w Dąbrowie Górniczej przy ul. Adamieckiego 15, funkcjonuje od 1978 r. Projekt przedszkola przewidywał cztery oddziały, ale zapotrzebowanie środowiska zmusiło nas do adaptacji pomieszczeń na dwa dodatkowe oddziały.

dzieci-2m

Mieścimy się w budynku wolnostojącym otoczonym ładnym ogrodem, skromnie wyposażonym w urządzenia do zabaw ruchowych. Przedszkole przywiązuje wiele uwagi aby dzieci spędzały na wolnym powietrzu wszystkie wolne chwile.Umożliwiamy w sposób profesjonalny rozwój zdolności i zainteresowań każdego dziecka, na wszystkich etapach jego rozwoju. Atmosfera naszego przedszkola wpływa na wszechstronny rozwój dziecka. Mamy kompetentną i doświadczoną kadrę nauczycielską o wysokich kwalifikacjach, dobrze przygotowaną do podejmowania różnorodnych wyzwań.

dzieci-1m

Od 1997 r. funkcjonują tu dwie grupy integracyjne, w których na równych prawach/obowiązkach, bawią się i uczą dzieci niepełnosprawne ze swymi rówieśnikami. W grupach tych pracuje wysoko wykwalifikowana kadra: oligofrenopedagodzy, logopeda, rewalidant i psycholog. Prócz tego prowadzone są zajęcia dodatkowe: jęz. angielski, religia. Jesteśmy przedszkolem, które nastawione jest na kontakty ze środowiskiem i rodzicami, którzy aktywnie angażują się w podejmowane przez nas działania oraz uczestniczą w przeróżnych imprezach okolicznościowych, festynach, konkursach.