Stokrotki

Stokrotki

Dzieci 6-letnie.

Nauczycielki: mgr Katarzyna Gutkowska i mgr Marzena Wojnicka

oraz pani woźna Renata Haładus.

Adres mailowy grupy: stokrotkip20@gmail.com