Historia przedszkola

Historia Przedszkola

 

Nasze przedszkole otworzyło swoje podwoje dla małych mieszkańców Dąbrowy Górniczej w 1978 roku, w nowym budynku zaprojektowanym z myślą o potrzebach dzieci.

 

Pierwszym dyrektorem placówki była Pani Grażyna Zalewska. To Ona urządziła i przygotowała sale dla dzieci, zorganizowała kadrę i przez 11 lat kierowała przedszkolem, dbała o rozwój placówki, uśmiech dzieci i zadowolenie rodziców.

Historia-1r

 

W 1989 roku funkcję dyrektora przejęła Pani Bogusława Włodarczyk. Dzięki staraniom dyrektora i zaangażowaniu wszystkich pracowników, przedszkole poszerzyło swoją ofertę edukacyjną. W tym czasie stało się placówką 6 oddziałową.

 

Historia-2r

W 1997 roku powstała  pierwsza grupa integracyjna, w której na równych prawach bawią się i uczą dzieci zdrowe z dziećmi niepełnosprawnymi. Z integracji płyną korzyści dla wszystkich dzieci, a w przyszłości doświadczenia te zaowocują w postaci mądrego, tolerancyjnego społeczeństwa.

 

Historia-3r

 

Obecnie dyrektorem jest Pani mgr Barbara Szwajczewska. Kierowanie przedszkolem przejęła w roku 2002.

Na bazie doświadczeń poprzedniczek podejmuje działania zmierzające do wszechstronnego rozwoju placówki, tak aby zaspokoić potrzeby dzieci, ich rodziców i środowiska lokalnego. Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje, wszyscy legitymują się wyższym magisterskim wykształceniem pedagogicznym oraz posiadają dodatkowe kwalifikacje niezbędne do pracy w grupach integracyjnych.

 

Doceniając starania i wkład pracy w promowanie wychowania integracyjnego Uchwałą z dnia 30 grudnia 2003 r. Rada Miejska nadała przedszkolu nazwę

 

Przedszkole nr 20

z Oddziałami Integracyjnymi.

 

Przez ponad 30 lat naszego istnienia braliśmy udział w wychowaniu kilku tysięcy Dąbrowiaków. Wszyscy dbamy , aby atmosfera w przedszkolu była przyjazna a dzieci otoczone troskliwą opieką.

 

Dziś do przedszkola chodzą już dzieci naszych pierwszych absolwentów,  ciągle ciesząc się ogromną popularnością.

 

Mięliśmy okazje współpracować z wieloma świetnymi pedagogami, którzy dziś prowadzą inne placówki w mieście. Z łezką w oku wspominamy ludzi – pracowników naszego przedszkola, którzy swoja osobowością i postawą tworzyli klimat naszej placówki.