Realizowane programy

Nasze przedszkole

pracuje w oparciu o program

I. Brody „Od przedszkolaka do pierwszaka”.

Program autorstwa Iwony Brody otrzymał wyróżnienie w 2009 roku w konkursie organizowanym przez CODN i MEN w związku z uwzględnieniem przez autorki – w rozwiązaniach programowo metodycznych – dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Ponadto w bieżącym roku szkolnym realizujemy

następujące programy i projekty:

♦   program adaptacyjny „Ułatwić start w przedszkolu” – program realizowany w grupie dzieci najmłodszych rozpoczynających edukację przedszkolną. Głównym celem tego programu jest ułatwienie dzieciom adaptacji w nowych warunkach, otoczenie szczególną opieką zapewniającą bezpieczeństwo i przyjazną atmosferę w przedszkolu.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

♦  Program Edukacji Ekologicznej „Kubusiowi Przyjaciele Natury”

logo-kubusiowi-przyjaciele-natury
 To jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli, organizowany przez markę Kubuś. Celem programu skierowanego do przedszkolaków w całej Polsce jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne. Głównym zadaniem małych uczestników jest przygotowanie szeregu projektów ekologicznych, np. uprawianie ogródków, organizowanie przyrodniczych wycieczek oraz ekologicznych akcji z okazji Dnia Marchewki, Pierwszego Dnia Wiosny, konkursów plastycznych oraz przedstawień dla rodziców i wiele innych ekologicznych działań.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

♦  Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny Piękna Nasza Polska Cała jest odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków – 100 rocznicę odzyskania niepodległości. Autorem i koordynatorem Projektu jest pani Ludmiła Fabiszewska -nauczyciel przedszkola z Aleksandrowa Łódzkiego.
 Wiek przedszkolny i wczesnoszkolny to właściwy czas na rozbudzenie w dziecku świadomości kim jest i skąd pochodzi.
Celem projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie na piękno,
folklor i tradycje Polski, kształtowanie tożsamości narodowej dzieci poprzez: 
* Poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych.
* Poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów ludowych z regionów Polski i Kresów
* Poznanie tańców ludowych i potraw regionalnych.
* Wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem.
* Integracja placówek edukacyjnych z Polski i Kresów
Projekt objęli honorowym patronatem: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego, Jacek Lipiński – Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego, Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, Wydawnictwo Edukacyjne MAC, Telewizja Łódzka, Telewizja Aleksandrowski Kurier, Zespół ludowy   Rokiczanka.
Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową i kierunkiem polityki oświatowej MEN

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..