Realizowane programy i projekty.

Nasze przedszkole

pracuje w oparciu o program

I. Brody „Od przedszkolaka do pierwszaka”.

Program autorstwa Iwony Brody otrzymał wyróżnienie w 2009 roku w konkursie organizowanym przez CODN i MEN w związku z uwzględnieniem przez autorki – w rozwiązaniach programowo metodycznych – dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Ponadto w bieżącym roku szkolnym realizujemy

następujące programy i projekty:

♦   program adaptacyjny „Ułatwić start w przedszkolu” – program realizowany w grupie dzieci najmłodszych rozpoczynających edukację przedszkolną. Głównym celem tego programu jest ułatwienie dzieciom adaptacji w nowych warunkach, otoczenie szczególną opieką zapewniającą bezpieczeństwo i przyjazną atmosferę w przedszkolu.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

♦  Program Edukacji Ekologicznej „Kubusiowi Przyjaciele Natury”

logo-kubusiowi-przyjaciele-natury
 To jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli, organizowany przez markę Kubuś. Celem programu skierowanego do przedszkolaków w całej Polsce jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne. Głównym zadaniem małych uczestników jest przygotowanie szeregu projektów ekologicznych, np. uprawianie ogródków, organizowanie przyrodniczych wycieczek oraz ekologicznych akcji z okazji Dnia Marchewki, Pierwszego Dnia Wiosny, konkursów plastycznych oraz przedstawień dla rodziców i wiele innych ekologicznych działań.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

♦  Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała” edycja II

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny Piękna Nasza Polska Cała jest odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków – 100 rocznicę odzyskania niepodległości. Autorem i koordynatorem Projektu jest pani Ludmiła Fabiszewska -nauczyciel przedszkola z Aleksandrowa Łódzkiego.
 Wiek przedszkolny i wczesnoszkolny to właściwy czas na rozbudzenie w dziecku świadomości kim jest i skąd pochodzi.
Celem projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie na piękno,
folklor i tradycje Polski, kształtowanie tożsamości narodowej dzieci poprzez: 
* Poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych.
* Poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów ludowych z regionów Polski i Kresów
* Poznanie tańców ludowych i potraw regionalnych.
* Wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem.
* Integracja placówek edukacyjnych z Polski i Kresów
Projekt objęli honorowym patronatem: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego, Jacek Lipiński – Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego, Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, Wydawnictwo Edukacyjne MAC, Telewizja Łódzka, Telewizja Aleksandrowski Kurier, Zespół ludowy   Rokiczanka.
Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową i kierunkiem polityki oświatowej MEN

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Międzynarodowy Projekt Czytelniczy „Magiczna moc bajek” czyli bajkowa podróż do krainy wartości i dziecięcej wyobraźni

„Bajka jest magicznym lustrem
pozwalającym dziecku inaczej spojrzeć na to,
co wydaje się trudne i nie do pokonania”
Maria Molicka

 

Projekt jest odpowiedzią na realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2019/2020 oraz założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Głównym celem Projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością.
 Cele szczegółowe:
 Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci.
 Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
 Przekazywanie za pośrednictwem Literatury wartości moralnych.
 Wyzwalanie pozytywnych emocji (radości, zadowolenia, poczucia bezpieczeństwa).
 Rozwijanie wyobraźni, koncentracji i uwagi, zdolności twórczego myślenia.
 Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka.
 Kształtowanie postawy empatii wobec osób niepełnosprawnych.
 Przedstawienie dzieci z niepełnosprawnością jako wartościowych ludzi, którzy chcą się bawić, śmiać, uczestniczyć w życiu grupy.

Autorkami Projektu są nauczycielki wychowania przedszkolnego:
Anna Zielińska – Bajkowe Prywatne Przedszkole w Jaśle
Ludmiła Fabiszewska – Miejskie Przedszkole Nr 2 im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

♦ Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Kreatywny Przedszkolak”.

Grupa Stokrotki oraz Motylki bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Kreatywny Przedszkolak”. Głównym celem niniejszego projektu jest kreatywne i twórcze działanie nauczycieli z przedszkolakami oraz uruchamianie  twórczości dzieci tak, by potrafiły zrobić „coś z niczego”. Istotą projektu jest pokazanie dzieciom, iż można tworzyć piękne dzieła niekoniecznie kupując gotowe produkty. Dzięki realizacji projektu dzieci mają możliwość nauczenia się planowania pracy, logicznego myślenia, doskonalenia motoryki małej, koncentracji i skupienia, współpracy, a ponadto praca z projektem gwarantuje znakomitą zabawę.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Las, dwa, trzy – matematyczne przygody wśród przyrody”

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Las, dwa, trzy – matematyczne przygody wśród przyrody” jest odpowiedzią na jeden z tegorocznych priorytetów polityki oświatowej MEN oraz odpowiedzią na potrzebę poszukiwania alternatywnych, innowacyjnych metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Projekt ma na celu promowanie edukacji matematycznej oraz nabywanie nowych wiadomości i umiejętności matematycznych podczas kontaktu z naturą i poprzez jej doświadczanie. Jest to odpowiedź  na wyzwania i problemy współczesnego dzieciństwa, na które negatywnie wpływa dynamiczny rozwój cywilizacji.