Realizowane programy i projekty.

Nasze przedszkole

pracuje w oparciu o program

I. Brody „Od przedszkolaka do pierwszaka”.

Program autorstwa Iwony Brody otrzymał wyróżnienie w 2009 roku w konkursie organizowanym przez CODN i MEN w związku z uwzględnieniem przez autorki – w rozwiązaniach programowo metodycznych – dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Ponadto w bieżącym roku szkolnym realizujemy

następujące programy i projekty:

♦   program adaptacyjny „Ułatwić start w przedszkolu” – program realizowany w grupie dzieci najmłodszych rozpoczynających edukację przedszkolną. Głównym celem tego programu jest ułatwienie dzieciom adaptacji w nowych warunkach, otoczenie szczególną opieką zapewniającą bezpieczeństwo i przyjazną atmosferę w przedszkolu.

………………………………………………………………………………………………………………………………

♦  Program Edukacji Ekologicznej „Kubusiowi Przyjaciele Natury”

logo-kubusiowi-przyjaciele-natury
 To jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli, organizowany przez markę Kubuś. Celem programu skierowanego do przedszkolaków w całej Polsce jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne. Głównym zadaniem małych uczestników jest przygotowanie szeregu projektów ekologicznych, np. uprawianie ogródków, organizowanie przyrodniczych wycieczek oraz ekologicznych akcji z okazji Dnia Marchewki, Pierwszego Dnia Wiosny, konkursów plastycznych oraz przedstawień dla rodziców i wiele innych ekologicznych działań.
Program pod patronatem Ministerstwa Środowiska.
Projekt jest realizowany we wszystkich grupach.
……………………………………………………………………………………………………………………………….

♦  Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała” edycja IV

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny Piękna Nasza Polska Cała jest odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków – 100 rocznicę odzyskania niepodległości. Autorem i koordynatorem Projektu jest pani Ludmiła Fabiszewska -nauczyciel przedszkola z Aleksandrowa Łódzkiego.
 Wiek przedszkolny i wczesnoszkolny to właściwy czas na rozbudzenie w dziecku świadomości kim jest i skąd pochodzi.
Celem projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie na piękno,
folklor i tradycje Polski, kształtowanie tożsamości narodowej dzieci poprzez: 
* Poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych.
* Poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów ludowych z regionów Polski i Kresów
* Poznanie tańców ludowych i potraw regionalnych.
* Wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem.
* Integracja placówek edukacyjnych z Polski i Kresów
Projekt objęli honorowym patronatem: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego, Jacek Lipiński – Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego, Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, Wydawnictwo Edukacyjne MAC, Telewizja Łódzka, Telewizja Aleksandrowski Kurier, Zespół ludowy  Rokiczanka.
Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową i kierunkiem polityki oświatowej MEN.

Projekt jest realizowany w grupach: Zajączki, Żabki, Stokrotki.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

♦ Ogólnopolski projekt „Las, dwa, trzy – matematyczne przygody wśród przyrody”

Inspiracją do stworzenia projektu jest fascynacja pedagogiką przedszkoli i szkół leśnych. Celem głównym jest promowanie edukacji w kontakcie z naturą i poprzez jej doświadczanie. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności matematyczne poprzez działania blisko przyrody, postrzeganie przyrody jako naturalnego środowiska zapewniającego dzieciom możliwości zabawy i rozwoju sprzyjającego wykorzystywaniu wszystkich zmysłów. Patronat nad projektem objęło „Bliżej przedszkola” oraz Polski Instytut Przedszkoli Leśnych.

Projekt realizowany w grupie Biedronki.

……………………………………………………………………………………………………………………………

♦ Ogólnopolski projekt edukacyjny „Europa i ja”

Celem Projektu jest przybliżenie dzieciom w wieku przedszkolnym i uczniom klas 1-3 wiedzy na temat krajów znajdujących się w Europie.
Poprzez udział w Projekcie dzieci zdobędą nowe doświadczenia, rozwiną zainteresowania dotyczące Europy oraz nawiążą współpracę z innymi szkołami i przedszkolami. Projekt jest zgodny z kierunkiem polityki oświatowej na rok szkolny 2021/2022.
Projekt realizowany w grupie Stokrotki.
……………………………………………………………………………………………………………………………….

♦ Ogólnopolska akcja Zdrowo i Sportowo

Akcja ma na celu promowanie aktywności fizycznej wśród dzieci najmłodszych (3-10 lat) i jest kierowana nie tylko do nauczycieli i wychowawców, ale także rodziców i opiekunów dzieci. Proponowane zadania w największym stopniu dotyczą zajęć sportowych, ćwiczeń i zabaw ruchowych, które nauczyciele i rodzice mogą wykonywać z dziećmi.

W ogólnopolskiej akcji bierze udział grupa Stokrotki.

…………………………………………………………………………………………………………………………..

♦ Projekt autorski „Warcaby”

Dzięki tej popularnej grze planszowej dzieci przede wszystkim rozwijają umiejętność myślenia strategicznego i logicznego, przestrzegania zasad i reguł, rozwijają koncentrację, dyscyplinę, odpowiednią rywalizację powiązaną z umiejętnością radzenia sobie z wygraną i porażką, cierpliwość, samodzielność w podejmowaniu decyzji, trenują pamięć i uczą gry fair-play.

Projekt realizowany w grupie Biedronki.

…………………………………………………………………………………………………………………………

♦ Koncepcja pracy „Outdoor education”

OE to koncepcja pracy nastawiona na proces uczenia się poprzez samodzielne doświadczenie oraz eksperymentowanie. Działania uczniów i nauczycieli koncentrują się na poznawaniu (zdobywaniu wiedzy i umiejętności) podczas zajęć w plenerze. Środowisko naturalne jest jednocześnie środkiem dydaktycznym, tłem oraz pretekstem do uczenia się. Prowadzący zajęcia nauczyciel przyjmuje rolę towarzysza, mentora, i nie powinien sięgać po metody podające. „Charakterystycznymi formami wykorzystywanymi w OE są gry zespołowe na świeżym powietrzu, wędrówki i ekspedycje,

Za najkrótszą, ale też najpełniejszą definicję outdoor education można uznać myśl Konfucjusza: „Powiedz, a zapomnę; pokaż, a zapamiętam; pozwól przeżyć, a zrozumiem”.

Kluczowe zasady outdoor education to:
• uczeń uczy się sam, a nie jest nauczany (to stwierdzenie wywodzi się z konstruktywizmu oraz neurodydaktyki);
• uczenie się w grupie jest łatwiejsze i efektywniejsze;
• ważna jest możliwość wyboru (w grach, wyzwaniach, zadaniach), która zastępuje szkolny przymus;
• jak najwięcej treści nabywa się przez realne doświadczenie (zasada uczenie przez działanie);

Koncepcja jest wdrażana w grupie Biedronki.

……………………………………………………………………………………………………………………………..

♦ Ogólnopolski Projekt Czytelniczy „Mały miś w świecie literatury”

W roku 2021/2022 grupa trzylatków bierze udział w projekcie ,,Mały miś w świecie wielkiej literatury” organizowanym przez wydawnictwo MAC Edukacja. Dzieci wraz z nauczycielami wybrały misiową maskotkę- Tuptusia, który zamieszkał w kąciku czytelniczym w naszej sali.

Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa wśród dzieci. Do realizacji czytania w ramach misiowego projektu będziemy zapraszać osoby związane z przedszkolem (dyrekcję, nauczycieli, panie z sekretariatu, woźne, kucharki, konserwatora).  Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022.
Projekt realizowany w grupie Motylki.

………………………………………………………………………………………………………………………………