Smerfy plan pracy zdalnej 20-24 kwiecień

DBAMY O PRZYRODĘ

20.04.2020
*Słuchanie wiersza ,,Ochroń Ziemię”- materiały wysłane drogą elektroniczną
*Zabawa dramowa ,,My drzewa”
*Odkrywanie litery H,h malej i wielkiej , drukowanej i pisanej na podstawie wyrazu hamak,
Hubert, układanie schematów i modeli wyrazów
*Wyszukiwanie wyrazów zaczynających się głoska h, zakreślanie liter w tekście
*Słuchanie piosenki ,, Ziemia to wyspa zielona”https://www.youtube.com/watch?v=_SKe11ntnGc
*Opowieść ruchowa ,,W lesie”

21.04.2020
*Słuchanie wiersza ,,Strażnicy przyrody”
*Rozmowa ,,Kogo możemy nazwać przyjacielem przyrody?”
*Oglądanie filmu edukacyjnego,,Inżynierka wilczyca” https://www.youtube.com/watch?
v=RtvakFSCE9I
*,, Kwiaty”- zabawy matematyczne, ćwiczenia klasyfikacyjne.
*Zabawa badawcza ,,Gdzie jest powietrze?”

22.04.2020
*Ćwiczenia na orientację w przestrzeni – rysowanie wg wskazówek.
*Rozmowa na temat ,,Lasy to płuca Ziemi”
* Oglądanie filmu edukacyjnego ,,Eko-patrol” https://www.youtube.com/watch?v=I-b0z5LqhKc
*Zabawa muzyczno- ruchowa,, Segregujemy Śmieci”
*Wykonanie z odpadów ,,Śmieciowego stworka”

23.04.2020
*Instrumentacja wiersza B. Forma ,,Dbaj o przyrodę”
* Zabawa badawcza z wykorzystaniem filtrów.
*Rysowanie na temat ,,Jaki piękny jest świat”
*Utrwalenie znajomości litery : h, H – lepienie z plasteliny poznanych liter, układanie ze sznurka,
nici, dostępnych materiałów itp.,ćwiczenia w pisaniu.
*Zabawa ,,Rymowanki”.

24.04.2020
*Słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej ,,Lis i lornetka”, rozmowa na temat treści.
* Ilustrowanie treści opowiadania.
*Zabawa ,,Leśne echo”
*Nauka krótkiej rymowanki ,,Las”
*Ćwiczenia z tekstem,czytanie prostych wyrazów.

Materiały wysłane drogą elektroniczną

mgr Mariola Lubińska