Smerfy plan pracy zdalnej 27-30 kwiecień

„Moja miejscowość, mój region”

Cele ogólne:
rozwijanie mowy,
kształtowanie poczucia przynależności narodowej,
rozwijanie sprawności fizycznej.

Poniedziałek 27. 04. 2020

Zabawa Dwie ręce, dziesięć palców (według Krzysztofa Sąsiadka)
Słuchanie piosenki Najpiękniejsze miejsce świata (sł. i muz. Krystyna Gowik).
https://www.youtube.com/watch?v=31iMeePXKM8
nauka piosenki na zasadzie echa muzycznego
zabawy ruchowe poprawiające ogólną motorykę – propozycje zabaw wysłane rodzicom drogą mailową
Słuchanie wiersza Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby Małe miasteczko
Spacer po swojej miejscowości, osiedlu – dostrzeganie cech charakterystycznych naszego regionu

Wtorek 28. 04. 2020

Oglądanie filmu promocnyjnego miasta Dąbrowa Górnicza, rozmowa na temat filmuhttps://www.youtube.com/watch?v=GD3T770RAwo
zabawy matematyczne z użyciem kostek – materiały przesłane rodzicom drogą mailową
tworzenie rysunku miejsca swojego zamieszkania
ćwiczenia w czytaniu – materiał przesłany rodzicom

Środa 29. 04. 2020

Oglądanie herbu miejscowości Dąbrowa Górnicza, wyjaśnianie znaczenia herbu
praca plastyczna „Herb Dąbrowy Górniczej” techniką dowolną z dostępnych materiałów
Zabawa ruchowa z elementem równowagi „Góra – dół”
Zabawy rozwijające świadomość własnego ciała oraz przekładanie wrażeń dotykowych na ruch i grę instrumentów „Zabawy z plecami”

Czwartek 30. 04. 2020

Słuchanie wiersza Ewy Stadtmüller „Kim jesteś?”, rozmowa na temat wiersza
oglądanie filmu „Polskie symbole narodowe”https://www.youtube.com/watch?v=DCwEJ9tHt5c
Praca plastyczna „Flaga Polski”
Śpiewanie piosenki „Jestem Polakiem”https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM

 mgr Justyna Śliwińska