Stokrotki plan pracy zdalnej 27-30 kwiecień

Temat tygodnia: „Moja miejscowość. Mój region”.

Cele ogólne: rozwijanie zainteresowania miejscem zamieszkania oraz jego architekturą, poznawanie cech charakterystycznych dla wsi i dla miasta,

27.04.2020

-Poznajemy naszą miejscowość – oglądanie zdjęć.

-Zabawa dydaktyczna ,,Prawda – nieprawda”. Porządkowanie informacji na temat swojej miejscowości.

– Legenda ,,DĄBROWA – GÓRNICZĄ ZWANA. Przedstawienie legendy związanej z miejscowością  zamieszkania dzieci.

– ,,Tu mieszkam”- praca plastyczna.

-Zabawa ruchowa z elementem skoku i podskoku – Sąsiedzi.

28.04.2020r

– Wycieczka w góry – słuchanie opowiadania Ewy Stadtmüller ,,Jak dobrze nam zdobywać góry”.

– Tańcząca woda – ćwiczenie oddechowe.

– Osłuchanie z piosenką ,,Przedszkole drugi dom”. https://www.youtube.com/watch?v=ep5MFDndUP4

-,, Jestem zadowolony” – ćwiczenie artykulacyjne.

29.04.2020

– Budujemy domy – zajęcia matematyczne.

– Zabawa ruchowa z elementem równowagi – Chodniki w mieście.

– Wykonanie domu techniką origami. https://ekodziecko.com/domek-origami

– Ćwiczenie dużych grup mięśniowych – Budujemy dom.

30.04.2020

– ,, Co jest na wsi, co jest w mieście?” – zabawa dydaktyczna.

– Zabawa ruchowa Od gór do morza.

– Ćwiczenia ortofoniczne z wykorzystaniem wiersza I.Salach ,,Wycieczka”

– ,,Moje miasto”- budowanie z klocków.

Wszystkie materiały zostaną przesłane na mail grupy.

mgr Marzena Wopjnicka