Angielski dzieci starsze

Dzień dobry!
Proszę o zapoznanie się ze słówkami: plastic, metal, wood, glass, compost, paper, rubber-wymowa dostępna na stronie www.diki.pl i obejrzenie króciutkiego filmiku recycle | LearnEnglish Kids | British Council What do you recycle? (British Council LearnEnglish Kids | Free online games, songs, stories and activities for children  topic-environment-filmik recycle) Dzieci odpowiadają na pytanie: What do you recycle?

Następnie proszę o wysłuchanie piosenek dotyczących recyklingu.
How to Recycle ? ♻️ SONGS FOR KIDS | Lingokids – YouTube
Reduce Reuse Recycle Song for Kids | Earth Day Songs for Children | The Kiboomers – YouTube
Some words and expressions:
reduce-redukować, zmniejszać
reuse-ponownie wykorzystywać, ponownie używać
recycle-powtórnie przetwarzać, poddać recyklingowi
seperate-oddzielać
recycling bin-kosz do segregacji śmieci
tin-puszka
compost-kompost

Na zakończenie proszę o wykonanie następujących ćwiczeń:
Tiger 1 – Unit 6: Materials (flashcards) – Losowe karty (wordwall.net)
Tiger 1 – Unit 6: MATERIALS (QUIZ 2) – Test (wordwall.net)
Tiger 1 – Unit 6: MATERIALS (2) – Sortowanie grup (wordwall.net)
It’s made of…. (wood, plastic, metal, paper)

16.04.2021
Dla dzieci starszych:
Nowe słówka: pollution, littering, global warming, melting ice caps, wymowa dostępna na stronie www.diki.pl. Można wprowadzić słówka, pokazując dzieciom obrazki wyszukane w google.

What are the threats to the Earth/to our planet?Jakie są zagrożenia dla Ziemi/naszej planety?
-littering-zaśmiecanie
-global warming-globalne ocieplenie
-pollution-zanieczyszczenie
-polluted rivers-zanieczyszczone rzeki
-rubbish in seas and oceans-śmieci w morzach i oceanach
-chemical waste-odpady chemiczne
-melting ice caps-topniejące pokrywy lodowe
-deforestation-wylesianie
-famine-głód

Proszę o wysłuchanie piosenki:
Save The Earth Song ? | Saving Earth Promise Song ?| Nursery Rhymes | Songs for Kids | OwlyBird – YouTube

Proszę o ponowne wysłuchanie i odpowiedź na pytanie.
How can we save the Earth? We can turn off the lights, turn off the tap, clean up the Earth, plant a tree…

There are some ideas how can we save the Earth:
turn off the lights-wyłączyć światła
don’t waste water-nie marnuj wody
turn off the tap-zakręć kran
reduce, reuse, recycle-redukować, przetwarzać, ponownie używać
throw away the trash/take out the trash-wyrzucić śmieci
clean up the Earth-sprzątać, oczyścić Ziemię
plant a tree-zasadzić drzewo
make the Earth green again-uczynić Ziemię ponownie zieloną

Choose one idea and draw a picture of you doing it. Wybierz jeden z pomysłów i narysuj, jak to robisz.

Życzę przyjemnej nauki!

Stokrotki plan pracy zdalnej 12 – 16. 04. 2021r

Temat tygodnia: „Wiosna na wsi”.

Cele ogólne: Zapoznanie z mieszkańcami wiejskiego podwórka.

12.04.2021r.

 • Uparty kogut”-słuchanie opowiadania Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby. Wypowiedzi dzieci na temat opowiadania.
 • „Zwierzęta wiejskie”- praca z obrazkiem.
 • Droga do kurnika”- ćwiczenia graficzne.

13.04.2021r.

14.04.2021r.

 • „Zagadkowo”- rozwiązywanie zagadek słownych.
 • Odszukiwanie śladów zwierząt, łączenie zwierzęcia z jego śladami-praca z obrazkiem.
 • „Na wiejskim podwórku”- malowanie farbami.
 • „Dwie czy cztery nogi”-rozwijanie umiejętności klasyfikowania.

15.04.2021r.

 •  „Gdzie mieszkają zwierzęta?”-ćwiczenia klasyfikacyjne.
 • „Po co hodujemy zwierzęta?”- ćwiczenia i zabawy słowno-pojęciowe.
 • „Droga kury do kurcząt”- labirynt.
 • Moje ulubione zwierzątko wiejskie”-lepienie z plasteliny.

16.04.2021r.

 • „Wiosenne prace na wsi”- rozmowa na podstawie ilustracji.
 • Rysowanie narzędzi ogrodniczych po śladzie.
 • Zapoznanie z maszynami i narzędziami rolniczymi.
 • Entliczek pentliczek”-ćwiczenia graficzne.

Wszystkie materiały zostaną przesłane na mail grupy.

Opracowała mgr Katarzyna Gutkowska.

Angielski zdalnie starszaki 8,9 kwiecień 2021

08.04.2021
Dzień dobry,
dziś będziemy określać pory dnia.

Krótkie wyjaśnienie, co powoduje dzień i noc.
The Earth orbits the Sun. It is called rotation.The side of the Earth facing the Sun is lit up. It is daytime for this side. The side not facing the Sun is dark. It is night time for this side.

Proszę o przyswojenie słówek: day-dzień, night-noc, the Sun-Słońce, the Moon-Księżyc, stars-gwiazdy, morning-ranek, afternoon-popołudnie, evening-wieczór Wymowa jest dostępna na stronie www.diki.pl

Proszę o posłuchanie bajki i piosenki:
Good Day, Good Night~ Margaret Wise Brown~ Read Along With Me Story Time – YouTube

Some words and expressions:
daylight-światło dzienne
good day-dobrego dnia
surprise-niespodzianka
rest-odpoczywać
go to sleep-iść spać
cuddle-przytulać się, tulić
Good Morning Norman – YouTube

Proszę o wykonanie następujących ćwiczeń:
Morning, afternoon or night – Random wheel (wordwall.net)
Day and night – Sortowanie grup (wordwall.net)


09.04.2021
Proszę o powtórzenie poznanych słówek.

Listen to a story and imitate the movements with a typical hand gesture or with mime. (posłuchaj opowieści i naśladuj ruchy typowym gestem ręki lub mimiką). Wymowa tekstu na stronie tłumacza google https://translate.google.pl
The treasure
One night you dream of treasure.
The next day you get into your boat.
You row to an island.
You take your spade and walk to a tree.
You begin to dig.
After three hours you feel very tired.
You lie down and go to sleep.
You have another dream.
The treasure is in your mother’s oven.
You run to your boat and row home.
At home you look into the oven.
There is your treasure. Roast chicken.
Yummy.

Pewnej nocy śnisz o skarbie. Następnego dnia wsiadasz do swojej łodzi. Wiosłujesz na wyspę. Bierzesz szpadel i podchodzisz do drzewa. Zaczynasz kopać. Po trzech godzinach czujesz się bardzo zmęczony. Kładziesz się i kładziesz spać. Masz kolejny sen. Skarb jest w piekarniku twojej matki. Biegniesz do swojej łodzi i wiosłujesz do domu. W domu zaglądasz do piekarnika. To twój skarb. Pieczony kurczak. Przepyszny.

oraz o posłuchanie bajki:
Day & Night | Kids Books Read Aloud – YouTube
unexpectedly-nieoczekiwanie
weird-dziwny
delightful-zachwycający
fun-przyjemny, zabawowy


Życzę przyjemnej pracy!

Stokrotki plan pracy zdalnej w dniach 05.04- 09.04. 2021r

Temat tygodnia: „Wiosenne powroty”

Cel ogólny: Poznanie nazw ptakówwystępujących w Polsce.

06.04.2021r.

 • Słuchanie piosenki „Wołanie wiosny”.

Wołanie wiosny – piosenka z tekstem – YouTube

 • Rozmowa na temat wysłuchanejpiosenki.
 • „Odkrywanie litery j, J” – rozpoznawanie i nazywanie litery j, J.
 • „Wiosenne kwiaty”- zabawa ruchowa.
 • Spacer po najbliższej okolicy w poszukiwaniu ptaków.

07.04.2021r.

 • „Gdzie budować gniazdo?”- słuchanie opowiadania Hanny Zdzitowieckiej połączone z rozmową dotyczącą wysłuchanego opowiadania.
 • „Jestem bocianem”- zabawa ruchowa połączona z wizualizacją
 • Poznawanie nazw wybranych ptaków, które powróciły do nas wczesną wiosną na podstawie ilustracji (szpak, skowronek, bocian, czajka).
 • „Bocian”- wykonanie pracy plastycznej techniką wydzieranki.
 • Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.

08.04.2021r.

 • Poznanie nazw ptaków (wilga, słowik, wróbel, jaskółka) na podstawie ilustracji.
 • „Ptasie gniazdo”- zabawa relaksacyjna.
 • Łączenie fragmentów obrazków z dołu karty z odpowiednimi pustymi miejscami na dużym obrazku- ćwiczenie graficzne.
 • „Wyścig piórek”- zabawa oddechowa.
 • „Kto wyżej rzuci?”- zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.

09.04.2021r.

 • „Sąsiad szpak”- słuchanie opowiadania Małgorzaty Strękowskiej- Zaremby. Rozmowa na temat wysłuchanego opowiadania.
 • „Ptaszki do gniazd!”- zabawa ruchowa.
 • „Dotykaj i mów nazwę ptaka”- kontynuowanie rytmu, ćwiczenie graficzne.
 • „Wiosenne słońce”- zabawa plastyczna.

Wszystkie materiały zostaną przesłane na mail grupy.

Opracowała Małgorzata Duda

Język Angielski

01.04.2021

Dzień dobry! Good morning!

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzę Państwu oraz dzieciom dużo zdrowia, spokoju i radości. Happy Easter! W tym tygodniu przygotowałam temat świąteczny. Proszę o przyswojenie następujących słówek:

-a chick, a bunny, a lamb, a basket, an Easter cake, eggs, daffodils, catkins. Słówka są dostępne na stronie quizlet: https://quizlet.com/pl/498205359/easter-flash-cards/

Proszę również o naukę piosenki The Way Easter Bunny Hops wraz z pokazywaniem czynności- hops-skacze, wiggles his nose-porusza nosem, flop his ears-trzepocze/kłapie uszami, shake his tail-potrząsa ogonem The Way The Bunny Hops | Easter Bunny Song | Easter Songs for Kids | The Kiboomers – YouTube

Zachęcam także do obejrzenia króciutkiej bajki, wpisując w wyszukiwarkę na youtube: Peppa Pig Full Episodes |Easter Bunny #11 – YouTube

Some words and expressions:

Easter egg hunt-polowanie na jaja wielkanocne

hide the eggs-ukryć jajka

shy-nieśmiały

close the eyes-zamknąć oczy

a patch of carrots-grządka z marchewkami

under ground-pod ziemią

a rocket-rakieta

a magic fairy wand-magiczna różdżka

invisible-niewidzialny

real-prawdziwy

find an egg-znaleźć jajko

chocolate eggs-czekoladowe jajka

W załączniku znajduje się quiz wielkanocny Easter quiz sprawdzający znajomość słownictwa, proszę o wykonanie quizu z dziećmi. (Prawidłowe odpowiedzi: (b-decorations, b-a basket, a-a chick, b-an egg hunt, a-a bunny, c-catkins, c-a church, a- a lamb). Wymowa dostępna na stronie www.diki.pl

Załączam również ćwiczenia manualne do kreślenia i kolorowania ze strony www.worksheetfun.com (tracing and coloring) Colour the same eggs with the same colour. (pokoloruj takie same jajka tym samym kolorem).

Trace the lines and connect dots (prześledź linie i połącz kropki).

02.04.2021

Uprzejmie proszę o powtórzenie poznanych słówek ze strony quizlet: https://quizlet.com/pl/498205359/easter-flash-cards/oraz o utrwalenie piosenki o króliczku wielkanocnym:The Way The Bunny Hops | Easter Bunny Song | Easter Songs for Kids | The Kiboomers – YouTube  Poponuję także grę językową z poznanymi słówkami: Easter | LearnEnglish Kids | British Council Match the word to the picture (dopasuj słowo do obrazka)

W załączniku przesyłam materiały świąteczne tylko do użytku domowego (załącznik wielkanocne inspiracje). Cut out the eggs. Find the matching half of the egg (wytnij jajka, znajdź pasującą połowę jajka). Put the puzzle together/put the whole jigsaw picture together (ułóż puzzle).Wymowa dostępna na stronie www.diki.pl