Stokrotki plan pracy zdalnej w dniach 05.04- 09.04. 2021r

Temat tygodnia: „Wiosenne powroty”

Cel ogólny: Poznanie nazw ptakówwystępujących w Polsce.

06.04.2021r.

 • Słuchanie piosenki „Wołanie wiosny”.

Wołanie wiosny – piosenka z tekstem – YouTube

 • Rozmowa na temat wysłuchanejpiosenki.
 • „Odkrywanie litery j, J” – rozpoznawanie i nazywanie litery j, J.
 • „Wiosenne kwiaty”- zabawa ruchowa.
 • Spacer po najbliższej okolicy w poszukiwaniu ptaków.

07.04.2021r.

 • „Gdzie budować gniazdo?”- słuchanie opowiadania Hanny Zdzitowieckiej połączone z rozmową dotyczącą wysłuchanego opowiadania.
 • „Jestem bocianem”- zabawa ruchowa połączona z wizualizacją
 • Poznawanie nazw wybranych ptaków, które powróciły do nas wczesną wiosną na podstawie ilustracji (szpak, skowronek, bocian, czajka).
 • „Bocian”- wykonanie pracy plastycznej techniką wydzieranki.
 • Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.

08.04.2021r.

 • Poznanie nazw ptaków (wilga, słowik, wróbel, jaskółka) na podstawie ilustracji.
 • „Ptasie gniazdo”- zabawa relaksacyjna.
 • Łączenie fragmentów obrazków z dołu karty z odpowiednimi pustymi miejscami na dużym obrazku- ćwiczenie graficzne.
 • „Wyścig piórek”- zabawa oddechowa.
 • „Kto wyżej rzuci?”- zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.

09.04.2021r.

 • „Sąsiad szpak”- słuchanie opowiadania Małgorzaty Strękowskiej- Zaremby. Rozmowa na temat wysłuchanego opowiadania.
 • „Ptaszki do gniazd!”- zabawa ruchowa.
 • „Dotykaj i mów nazwę ptaka”- kontynuowanie rytmu, ćwiczenie graficzne.
 • „Wiosenne słońce”- zabawa plastyczna.

Wszystkie materiały zostaną przesłane na mail grupy.

Opracowała Małgorzata Duda