Stokrotki plan pracy zdalnej 12 – 16. 04. 2021r

Temat tygodnia: „Wiosna na wsi”.

Cele ogólne: Zapoznanie z mieszkańcami wiejskiego podwórka.

12.04.2021r.

 • Uparty kogut”-słuchanie opowiadania Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby. Wypowiedzi dzieci na temat opowiadania.
 • „Zwierzęta wiejskie”- praca z obrazkiem.
 • Droga do kurnika”- ćwiczenia graficzne.

13.04.2021r.

14.04.2021r.

 • „Zagadkowo”- rozwiązywanie zagadek słownych.
 • Odszukiwanie śladów zwierząt, łączenie zwierzęcia z jego śladami-praca z obrazkiem.
 • „Na wiejskim podwórku”- malowanie farbami.
 • „Dwie czy cztery nogi”-rozwijanie umiejętności klasyfikowania.

15.04.2021r.

 •  „Gdzie mieszkają zwierzęta?”-ćwiczenia klasyfikacyjne.
 • „Po co hodujemy zwierzęta?”- ćwiczenia i zabawy słowno-pojęciowe.
 • „Droga kury do kurcząt”- labirynt.
 • Moje ulubione zwierzątko wiejskie”-lepienie z plasteliny.

16.04.2021r.

 • „Wiosenne prace na wsi”- rozmowa na podstawie ilustracji.
 • Rysowanie narzędzi ogrodniczych po śladzie.
 • Zapoznanie z maszynami i narzędziami rolniczymi.
 • Entliczek pentliczek”-ćwiczenia graficzne.

Wszystkie materiały zostaną przesłane na mail grupy.

Opracowała mgr Katarzyna Gutkowska.