Angielski dzieci starsze

Dzień dobry!
Proszę o zapoznanie się ze słówkami: plastic, metal, wood, glass, compost, paper, rubber-wymowa dostępna na stronie www.diki.pl i obejrzenie króciutkiego filmiku recycle | LearnEnglish Kids | British Council What do you recycle? (British Council LearnEnglish Kids | Free online games, songs, stories and activities for children  topic-environment-filmik recycle) Dzieci odpowiadają na pytanie: What do you recycle?

Następnie proszę o wysłuchanie piosenek dotyczących recyklingu.
How to Recycle ? ♻️ SONGS FOR KIDS | Lingokids – YouTube
Reduce Reuse Recycle Song for Kids | Earth Day Songs for Children | The Kiboomers – YouTube
Some words and expressions:
reduce-redukować, zmniejszać
reuse-ponownie wykorzystywać, ponownie używać
recycle-powtórnie przetwarzać, poddać recyklingowi
seperate-oddzielać
recycling bin-kosz do segregacji śmieci
tin-puszka
compost-kompost

Na zakończenie proszę o wykonanie następujących ćwiczeń:
Tiger 1 – Unit 6: Materials (flashcards) – Losowe karty (wordwall.net)
Tiger 1 – Unit 6: MATERIALS (QUIZ 2) – Test (wordwall.net)
Tiger 1 – Unit 6: MATERIALS (2) – Sortowanie grup (wordwall.net)
It’s made of…. (wood, plastic, metal, paper)

16.04.2021
Dla dzieci starszych:
Nowe słówka: pollution, littering, global warming, melting ice caps, wymowa dostępna na stronie www.diki.pl. Można wprowadzić słówka, pokazując dzieciom obrazki wyszukane w google.

What are the threats to the Earth/to our planet?Jakie są zagrożenia dla Ziemi/naszej planety?
-littering-zaśmiecanie
-global warming-globalne ocieplenie
-pollution-zanieczyszczenie
-polluted rivers-zanieczyszczone rzeki
-rubbish in seas and oceans-śmieci w morzach i oceanach
-chemical waste-odpady chemiczne
-melting ice caps-topniejące pokrywy lodowe
-deforestation-wylesianie
-famine-głód

Proszę o wysłuchanie piosenki:
Save The Earth Song ? | Saving Earth Promise Song ?| Nursery Rhymes | Songs for Kids | OwlyBird – YouTube

Proszę o ponowne wysłuchanie i odpowiedź na pytanie.
How can we save the Earth? We can turn off the lights, turn off the tap, clean up the Earth, plant a tree…

There are some ideas how can we save the Earth:
turn off the lights-wyłączyć światła
don’t waste water-nie marnuj wody
turn off the tap-zakręć kran
reduce, reuse, recycle-redukować, przetwarzać, ponownie używać
throw away the trash/take out the trash-wyrzucić śmieci
clean up the Earth-sprzątać, oczyścić Ziemię
plant a tree-zasadzić drzewo
make the Earth green again-uczynić Ziemię ponownie zieloną

Choose one idea and draw a picture of you doing it. Wybierz jeden z pomysłów i narysuj, jak to robisz.

Życzę przyjemnej nauki!

Motylki Plan pracy 12.04-16.04.2021r.

12.04.21

 1. Zapoznanie z nazwą  miesiąca na podstawie wiersza Wandy Chotomskiej ,,Kwiecień”
 2. Słuchanie ciekawostek o życiu żab.
 3. Zapoznanie z literą ,,ż”- małą i wielka, drukowaną i pisaną.( Odkrywam siebie. Litery i liczby, s.91)
 4. Dzielenie nazw przedmiotów  na głoski –ćwiczenia.
 5. Skreślanie w każdym szeregu jednego wyrazu, niepasującego do pozostałych. Wytłumaczenie, dlaczego go skreślono (Odkrywam siebie. Litery i liczby, s. 86.)

13.04.21

 1. Oglądanie obrazka przedstawiającego Układ słoneczny. Słuchanie nazw planet. Próby samodzielnego ich nazywania przez dzieci.( Odkrywam siebie cz.3 str.70)
 2.  Słuchanie opowiadania Schima Schimmela ,,Dzieci Ziemi – pamiętajcie”(w tłumaczeniu Eleonory Karpuk).
 3.  Zabawa orientacyjno-porządkowa Start rakiety. Odwzorowywanie rysunków ufoludka i rakiety według wzorów. Rysowanie po śladzie, nie odrywając kredki od kartki.( Odkrywam siebie cz.3 str.71)
 4.  Wykonywanie pracy ,, Ufoludki „  https://pracaplastyczna.pl/index.php/inne/1271-ufoludki%20z-rolek  

14.04.21

 1. Budowanie w małych zespołach wymyślonych przez dzieci stacji kosmicznych z różnorodnych klocków, wymyślanie im nazw. Dzielenie tych nazw na sylaby i na głoski.
 2. Słuchanie piosenki ,,Zielone ufoludki” https://www.youtube.com/watch?v=HHeZUbouzP
 3.  Spotkanie z ufoludkiem – słuchanie rymowanki. (tekst przesłany drogą elektroniczną)
 4.  Rakiety kosmiczne – wykonywanie pracy przestrzennej z wykorzystaniem plastikowych butelek po napojach.
 5. Ćwiczenia w liczeniu- karta pracy, Odkrywam siebie cz. 3, str. 73.

15.04.21

 1. Słuchanie rymowanki. Rysowanie ufoludka według opisu- Karta pracy, Odkrywam siebie cz. 3, str.74 ( tekst rymowanki przesłany drogą elektroniczną)
 2. Słuchanie wiersza Halo, tu mówi Ziemia.
 3. Czytanie  podpisów umieszczonych pod zdjęciami. Powtarzanie ich. Odszukiwanie w naklejkach takich samych wyrazów i naklejanie ich w odpowiednich miejscach. Kończenie rysunku. Kolorowanie go.( karta pracy Odkrywam siebie cz.3 str.76)
 4. Zabawa w echo ruchowe – Powtórz ruch.
 5. Nauka rymowanki ,,Kosmonauta”. Interpretacja ruchowa rymowanki zgodnie z tekstem.

16.04.21

 1. Zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem globusa oraz lampki stojącej (jako Słońca) – ,Jak powstają dzień i noc.
 2. Nasze słoneczka – wykonywanie pracy.
 3. Ćwiczenia artykulacyjne Mowa kosmitów.
 4. Dodajemy w zakresie 10.
 5. Ćwiczenia w pisaniu ,ż”- Litery i liczby str.104

Angielski zdalnie starszaki 8,9 kwiecień 2021

08.04.2021
Dzień dobry,
dziś będziemy określać pory dnia.

Krótkie wyjaśnienie, co powoduje dzień i noc.
The Earth orbits the Sun. It is called rotation.The side of the Earth facing the Sun is lit up. It is daytime for this side. The side not facing the Sun is dark. It is night time for this side.

Proszę o przyswojenie słówek: day-dzień, night-noc, the Sun-Słońce, the Moon-Księżyc, stars-gwiazdy, morning-ranek, afternoon-popołudnie, evening-wieczór Wymowa jest dostępna na stronie www.diki.pl

Proszę o posłuchanie bajki i piosenki:
Good Day, Good Night~ Margaret Wise Brown~ Read Along With Me Story Time – YouTube

Some words and expressions:
daylight-światło dzienne
good day-dobrego dnia
surprise-niespodzianka
rest-odpoczywać
go to sleep-iść spać
cuddle-przytulać się, tulić
Good Morning Norman – YouTube

Proszę o wykonanie następujących ćwiczeń:
Morning, afternoon or night – Random wheel (wordwall.net)
Day and night – Sortowanie grup (wordwall.net)


09.04.2021
Proszę o powtórzenie poznanych słówek.

Listen to a story and imitate the movements with a typical hand gesture or with mime. (posłuchaj opowieści i naśladuj ruchy typowym gestem ręki lub mimiką). Wymowa tekstu na stronie tłumacza google https://translate.google.pl
The treasure
One night you dream of treasure.
The next day you get into your boat.
You row to an island.
You take your spade and walk to a tree.
You begin to dig.
After three hours you feel very tired.
You lie down and go to sleep.
You have another dream.
The treasure is in your mother’s oven.
You run to your boat and row home.
At home you look into the oven.
There is your treasure. Roast chicken.
Yummy.

Pewnej nocy śnisz o skarbie. Następnego dnia wsiadasz do swojej łodzi. Wiosłujesz na wyspę. Bierzesz szpadel i podchodzisz do drzewa. Zaczynasz kopać. Po trzech godzinach czujesz się bardzo zmęczony. Kładziesz się i kładziesz spać. Masz kolejny sen. Skarb jest w piekarniku twojej matki. Biegniesz do swojej łodzi i wiosłujesz do domu. W domu zaglądasz do piekarnika. To twój skarb. Pieczony kurczak. Przepyszny.

oraz o posłuchanie bajki:
Day & Night | Kids Books Read Aloud – YouTube
unexpectedly-nieoczekiwanie
weird-dziwny
delightful-zachwycający
fun-przyjemny, zabawowy


Życzę przyjemnej pracy!

Motylki Plan Pracy zdalnej 06.04.21-09.04.21

  06.04.21

 1. Ćwiczenia relaksacyjne Odpoczynek u babci (techniką relaksacji Jacobsona).( opis przesłany  drogą mailową).
 2. Odszukiwanie w wyrazach w każdym szeregu wyrazów umieszczonych na wzorze. Podkreślanie ich.( ,,Litery i liczby” str.84)
 3. Zabawa ruchowa przy piosence ,,Gimnastyka Fruzi”. https://www.youtube.com/watch?v=3ucDVAsz_C0
 4. Ćwiczenia w utrwalaniu kierunków w przestrzeni.

       07.04.21

 1. Łączenie kropek według podanego wzoru. (karta pracy ,,Odkrywam siebie” cz.3 str.62)
 2. Słuchanie wiersza Jadwigi Koczanowskiej ,,Gimnastyka”.
 3. Zapoznanie z literą ,,f” małą i wielką, drukowaną i pisaną.( karta pracy otrzymana do domu.
 4. Zabawa ruchowa ,,Części ciała”.
 5. Nazywanie przedmiotów ukrytych na rysunkach. Rysowanie ich w pętlach.
 6. Nazywanie dyscyplin sportowych przedstawionych na zdjęciach.
 7. Kolorowanie ramki zdjęcia przedstawiającego dyscyplinę sportową, która najbardziej podoba się dzieciom. (karta pracy ,,Odkrywam siebie” cz.3 str.63)

       08.04.21

 1. ,,Dyscypliny sportowe” – karty pracy ,,Odkrywam siebie” cz.3 str.64.
 2. Zabawa ruchowa Woreczek.
 3. ,,Ćwiczymy liczenie”- karta pracy ,,Odkrywam siebie” cz.3 str.65, ,,Litery i liczby” str.83
 4. Utrwalenie znajomości litery ,,F”- ćwiczenia w czytaniu.( Litery i liczby str.81,82)
 5. Krzyżówka- rozwiązanie ,,Litery i liczby” str.82

      09.04.21

 1. 1.Ćwiczenia orientacji na kartce papieru.
 2. Rysowanie po śladzie nie odrywając ręki od kartki. ( Odkrywam siebie cz.3 str.68,69)
 3. Moja ulubiona forma czynnego wypoczynku – rysunek uzupełniony wycinanką.
 4. Zabawa rozwijająca zmysł dotyku ,,Poznajemy za pomocą dotyku”.
 5. ,,Znam tą literę”- utrwalenie znajomości litery ,,f” (Litery i liczby” str.80)

                                                                            Opracowała Wojnicka Marzena

.

Motylki plan pracy zdalnej 29.03.21-02.04.21

29.03.2021
-Słuchanie ciekawostek na temat zwyczajów i tradycji wielkanocnych – tekst przesłany drogą elektroniczną
-Zabawa ,,Ciepło,zimno”- opis przesłany drogą elektroniczną
-Zapoznanie z literą ,,J,j”, małą i wielką, drukowaną i pisaną na podstawie wyrazu ,,Jajko””
  Analiza i synteza wyrazu ,,Jajko”- dzielenie na sylaby i głoski, liczenie głosek i sylab, rysowanie po śladzie jajek, odczytywanie sylab, tworzenie wyrazów z podanych sylab. ( karta pracy dołączona do książki )
-Zabawa ,,Kto więcej”- wyszukiwanie jak największej ilości wyrazów rozpoczynających się
głoską ,,j” mających głoskę ,,j” w środku wyrazu.
-Wyszukiwanie litery ,,j’ i zaznaczanie jej w tekście- (gazeta, czasopisma).                —  Oglądanie filmu instruktażowego,,Co można zrobić z jajkiem?.  https://www.wsip.pl/filmy-instruktazowe-wychowanie-przedszkolne/doswiadczenia/

30.03.2021
-Zabawy z gazetami -propozycje przesłane drogą elektroniczną
-Praca plastyczna,,Pisanka”- wykonanie pisanki dowolną techniką ( propozycje przesłane drogą elektroniczną.
-Gra liczbowa,,Kostką rzucamy-pisanki zbieramy”-opis przesłany droga elektroniczną
-utrwalenie znajomości litery ,,J” –wycinanie zdań i układanie ich w prawidłowej kolejności, układanie zdań z wyrazów.
-Słuchanie piosenki ,,Pisanki kraszanki” https://www.bing.com/videos/search?q=piosenki+youtube+dla+dzieci+na+wielkanoc&docid=607986198436315931&mid=B48F9F13BDBC4DAA6F2EB48F9F13BDBC4DAA6F2E&view=detail&FORM=VIRE

31.03.21
-Zagadki dotykowe – Co ukryłam w pudełku?- materiały przesłane drogą elektroniczną.
-Ćwiczenie spostrzegawczości – ,,Ukryte pisanki. – opis przesłany drogą elektroniczną.
-Wykonanie zajączka ze skarpetki – https://www.youtube.com/watch?v=wAVTm1nNFx8
-Rozwiązywanie zagadek ,,Co to jest?” na podstawie opisu słownego.
-Zabawa ,,Rób to co ja”-opis przesłany drogą elektroniczną.

01.04.21
-Zabawy i ćwiczenia ,,Co można zrobić z jajka”- materiały przesłane droga elektroniczną.
-Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej- składanie w całość pociętej pocztówki, obrazka itp.
przyklejanie na kartkę .
– Utrwalenie znajomości litery ,,J”- karty pracy  ,,Litery i liczby” str.76 i 77
-Ogladanie filmu,,Wielkanocna przygoda”  https://kubus.pl/bajka/wielkanoc/  https://www.bing.com/videos/search?q=Kubu%c5%9b+wielkanoc&ru=%2fsearch%3fq%3dKubu%25C5%259B%2bwielkanoc%26qs%3dn%26form%3dQBRE%26sp%3
02.04.21
-Podawanie zdrobnień i zgrubnień do wyrazów związanych z Wielkanocą
– Czytanie wyrazów, kolorowanie pól z liczbą liter w wyrazach, tworzenie wyrazów z liter i sylab.( karty pracy ,,Litery i liczby: str.78
-Utrwalenie piosenki ,,Pisanki kraszanki”- https://www.bing.com/videos/search?q=piosenki+you
-Utrwalenie znajomości figur geometrycznych- karty pracy ,,Litery i liczby” str.79