Język Angielski dzieci starsze 14 – 17 kwiecień

Witam serdecznie!
W tym tygodniu będziemy powtarzać poznane słownictwo. Chciałabym przypomnieć dzieciom historyjki z bohaterami Forest Tales (Tricky, Rolly, Swish), Są dostępne w postaci króciutkich filmików w Film Zone na stronie Oxford.https://elt.oup.com/student/goldsparks/filmzone/?cc=pl&selLanguage=pl&mode=hub
Słownictwo w filmikach:
-One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten.
-Happy Birthday Swish. It’s a red kite.
-Books, rulers, rubbers.
-It’s a monster, a mouth, eyes, a head.
-sandwiches, bananas I like cheese/juice/jam. Do you like pizza? Thanks.
-Blue, pink, red, green paint. It’s a beautiful parrot. It’s black and white. The parrot is in the water.

Zachęcam też do codziennej nauki słówek z Muzzy’m.

Pojawiają się tam poznane przez dzieci:

cyfry, liczby (one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten)
kolory (yellow, red, blue, green, black, brown, white)
owoce (plums, peaches, grapes)
ubrania (a dress)
nazwy produktów(a salad, ice cream, a hamburger)
nazwy czynności (run, jump, swim, walk)
nazwy członków rodziny (daddy, mummy)
zwierzęta (a cat)
części ciała (an eye, a nose, a mouth, an ear, an arm, a hand, a leg, a foot)
zwroty: What’s your name? I’m… I like… I don’t like…Here you are…Thank you..How many…I love you…I’ve got….Come here…

Na zakończenie proponuję zabawy ruchowe w języku angielskim. https://www.youtube.com/watch?v=oc4QS2USKmk

Dodatkowe materiały do wykorzystania. Angielski 14-17 kwiecień – słowniczek