Smerfy plan pracy zdalnej 14 -17 kwiecień

Wiosna na wsi”

Cele ogólne:

 • rozwijanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,

14. 04. 2020

 • Nauka piosenki na zasadzie echa muzycznego „Na wiejskim podwórku”

  https://www.youtube.com/watch?v=LEYDpARDQMw

 • Słuchanie opowiadania Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby „Uparty kogut”, rozmowa na temat opowiadania,
 • Zabawa dydaktyczna „Jakie jest zwierzę?”
 • Odkrywanie litery Ż,ż, małej i wielkiej, drukowanej i pisanej na podstawie wyrazu „Żubr”,
 • Analiza i synteza wyrazu ,,żubr” ,,Żaneta”- dzielenie na sylaby i głoski, liczenie głosek i sylab,
 • Wyszukiwanie liter w dowolnym tekście
 • Układanie zdań na temat zwierząt z wiejskiego podwórka.

15. 04. 2020

 • Opowieść ruchowa przy muzyce – „Wycieczka na wieś”

  https://www.youtube.com/watch?v=4cNbggnMMpo,

 • Ćwiczenia w mierzeniu długości – „Długi – krótki”
 • Ćwiczenia ortofoniczne na podstawie wiersza „Podwórkowa awantura”,
 • Ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem gazety

16. 04. 2020

 • Zapoznanie z wybranymi popularnymi przysłowiami, których bohaterami są zwierzęta; wyjaśnienie ich znaczenia,
 • Podział nazw zwierząt na głoski (kura, kogut, owca, baran, krowa, byk, kot, koza),
 • Zabawa „Co to za zwierzę”?,
 • Praca plastyczna „Zwierzęta z wiejskiego podwórka” z materiałów dostępnych w domu

17. 04. 2020

 • Zabawa „Gdzie schowały się gąski”?,
 • Zabawa metodą opowieści ruchowej – „W ogrodzie”,
 • Oglądanie obrazków narzędzi ogrodniczych (grabie, widły, łopata, motyka, sekator, konewka), określanie, do czego służą kolejne narzędzia,
 • Ćwiczenia w czytaniu prostego tekstu zawierającego nazwy narzędzi ogrodniczych,
 • Stworzenie rysunku „Prace w ogrodzie”

mgr Justyna Śliwińska