Smerfy plan pracy zdalnej 11-15 maj

„Łąka w maju”

Cele ogólne:
rozwijanie mowy,
zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi na łące oraz z rosnącymi tam roślinami,
rozwijanie sprawności manualnej,
dostrzeganie piękna majowej przyrody.

Poniedziałek 11. 05. 2020

słuchanie piosenki „Wiosna na łące”, nauka piosenki na zasadzie echa muzycznego

zabawa rytmiczno- artykulacyjna z wykorzystaniem wiersza Teresy Fiutowskiej „Żabie łapki”,
ćwiczenia ruchowe „Na łące”,
słuchanie opowiadania Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby „Zabawa w chowanego”, rozmowa na temat opowiadania,
praca plastyczna „Majowa łąka” – ilustrowanie ruchem i głosem opowiadania,
rozwiązywanie zagadek Bożeny Formy „Mieszkańcy łąk”

Wtorek 12. 05. 2020

opowieść ruchowa przy muzyce – tekst przesłany rodzicom drogą mailową,
przypomnienie cech kwadratu, zapoznanie z sześcianem – materiały wysłane rodzicom drogą mailową,
ćwiczenia w określaniu wartości logicznej zdań,
zabawa z elementem dramy Jestem…,

Środa 13. 05. 2020

zabawa ruchowa orientacyjno- porządkowa „Wiosenna pogoda”,
zabawa ruchowa „Motyle i kwiaty”,
praca plastyczna „Biedronka”, zabawy z biedronką,
ćwiczenia logorytmiczne „Rób to, o czym mówi wiersz”,
zabawa rozwijająca koncentrację uwagi oraz umiejętność określania, kto należy do rodziny owadów: „Owad czy nie?”

Czwartek 14. 05. 2020

ćwiczenia w liczeniu – utrwalenie poznanych zapisów cyfrowych liczby,
zabawa dydaktyczna „Wycieczka na łąkę”,
praca plastyczna: rysowanie łąki na zielonej kartce,

Piątek 15. 05. 2020

kończenie rymowanek o łące,
ćwiczenia w czytaniu – uzupełnianie literami luk w wyrazach,
słuchanie wiersza Anny Onichimowskiej „Zielnik”, rozmowa na temat wiersza,
praca plastyczna „Zakładamy zielnik”,
zabawa orientacyjno-porządkowa „Latające żuki”,
zabawa relaksacyjna „Złota żaba”