Stokrotki plan pracy zdalnej 11-15 maj

Temat tygodnia: ,, Łąka w maju”

Cele: rozwijanie wrażliwości zmysłów na otaczającą przyrodę,

11.05.2020r.

– ,,Łąka w maju” – oglądanie filmu,, Łąka” z cyklu ,,Wędrówki skrzata Borówki” https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4

– Zabawa ,, Wiosenne zabawy na łące”

– ,,Łąka” – malowanie farbami..

– Wycieczka do parku, połączona z zabawami badawczymi.

12.05.2020r.

– Słuchanie opowiadania Ewy Stadtmüller ,,Smok łąkowy wielogłowy”

– ,, Zabawy chmurami”- komponowanie całości z sylwet chmur.

– Zajęcia umuzykalniające przy piosence ,,Majowa Łąka””.

www.youtube.com/watch?v=cb0dNXPEYoc-

– ,,Ślimak”- rysowanie po śladzie rysunku ślimaka, kolorowanie rysunku.

13.05.2020r.

– ,,Życie na łące” – zajęcia matematyczne.

– ,,Mieszkańcy łąki”- układanie i rozwiązywanie zagadek.

– ,,Motylki”- zabawa orientacyjno-porządkowa.

– Tworzenie kompozycji kwiatowych-wycinanie kół z kolorowych kartek.

14.05.2020r.

– ,,Kolorowa łąka’’- słuchanie wiersza Grażyny Lech ,,Kwiaty na łące”.

– ,,Kwiaty”- rysowanie po śladzie, kolorowanie.

–  Układanie kompozycji z odpowiedniej liczby sylwet kwiatów-ćwiczenia w przeliczaniu

– ,, Na łące”- zabawa. Naśladowanie sposobu poruszania zwierząt żyjących na łące.

– ,,Biedronka” praca plastyczna.

15.05.2020r.

– Poznawanie wyglądu ślimaka. Układanie z kolorowych sznurków sylwetki ślimaka.

– Życie na łące – oglądanie filmu edukacyjnego ,, Łąka”, podsumowanie wiadomości o roślinach i zwierzętach na łące. https://www.youtube.com/watch?v=bgmm4e9ARw4

– Zabawa ortofoniczna – ,,Żaby na łące”.

– ,,Łąka” – wykonanie makiety.

Wszystkie materiały zostaną przesłane na mail grupy.