Konkurs fotograficzny „To wszystko Polska”

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM

„TO WSZYSTKO POLSKA”

Cele konkursu :

 • kształtowanie tożsamości i przynależności społecznej.
 • pokazanie wyjątkowości naszego regionu, miejscowości,
 • upowszechnianie dziecięcej twórczości fotograficznej w środowisku społecznym,
 • uczczenie 100 rocznicy odzyskania niepodległości, 
 • rozwijanie zainteresowań fotograficznych.

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i ich rodziców z Przedszkola nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi w Dąbrowie Górniczej.
 2. Konkurs polega na wykonaniu zdjęcia o wymiarach 20x30cm (format A4). Wywołane zdjęcie powinno ukazywać ciekawe miejsce z naszego miasta. Do konkursu należy zgłaszać wyłącznie zdjęcia  indywidualne.
 1. Każda praca powinna posiadać metryczkę na odwrocie pracy:

Tytuł zdjęcia, imię i nazwisko uczestnika, grupa przedszkolna, wiek.

4.Prace należy dostarczać do nauczycielek z grupy GUMISIE do dnia 9 listopada 2018r

Rozstrzygnięcie konkursu:

 • Ogłoszenie wyników nastąpi: 15.11.2018r
 • Zdobywcy I, II i III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa i drobne upominki.
 • Zdjęcia będą oceniane pod względem estetycznym oraz zgodności z tematyką konkursową. Komisję konkursową powołuje organizator.
 • Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób.  Prace pozostają do dyspozycji organizatorów, a dostarczenie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich publikację.

Zapraszamy do udziału w konkursie.