Smerfy plan pracy zdalnej 30.03-3.04

„Wiosenne powroty”
Cele ogólne:
• zapoznanie z pierwszymi ptakami przylatującymi na wiosnę do Polski,
• wzbogacanie wiadomości na temat zwyczajów ptaków wiosną,
• zapoznanie z pierwszymi motylami spotykanymi wiosną,

30. 03. 2020
• Słuchanie opowiadania Barbary Szelągowskiej „Ptasia narada”
• zabawa ruchowa z elementem równowagi „Przenieś jajko”
• oglądanie prezentacji z ptakami powracającymi do Polski na wiosnę „Wiosenne powroty”
https://player.slideplayer.pl/1/55843/#
• zabawa w formie opowieści ruchowej „Powroty i powitania”
• wykonanie pracy plastycznej z dostępnych materiałów „Wiosenny ptak”
• film edukacyjny „Skąd ptaki wiedzą, dokąd mają lecieć?” https://www.youtube.com/watch?v=dLgZrIJQwc4

31. 03. 2020
• oglądanie filmu edukacyjnego o bocianach https://www.youtube.com/watch?v=OXDm9MmU_9c
• zabawa ruchowa „Bocian na łące” do piosenki „Kle-kle, Boćku” https://www.youtube.com/watch?v=MXOs1LGO1JM
• układanie historyjki obrazkowej „Powrót bocianów”
• nauka melodii i tekstu piosenki „Zielona wiosna” https://www.youtube.com/watch?v=VR50rxz_wGM
• wykonanie pracy „Rodzina bocianów” z dostępnych materiałów  https://www.mamawdomu.pl/2013/04/rodzina-bocianow.html

01. 04. 2020
• rozwijanie sprawności manualnej poprzez przygotowanie pomocy do zajęć „Kukułcze jajeczka”
• czytanie informacji na temat Kukułki, oglądanie filmu przyrodniczego,
„Kukułka nie buduje gniazda. Swoje jajka podrzuca do gniazd innych ptaków. Obserwuje się także zwyczaj wyrzucania przez kukułkę jajek innych ptaków z ich gniazd.” https://www.youtube.com/watch?v=3CHGvKNgQVA
• zabawa ruchowo- matematyczna „Kukułka podrzuca jajka”
• wspólne układanie opowiadania o kukułce, rozwijanie myślenia twórczego „W pewnym lesie zakukała kukułka…”
• ćwiczenie równoważne „Pisklęta rosną” do piosenki „Maszeruje wiosna”
https://www.youtube.com/watch?v=yNLqW1kp9Pw

02. 04. 2020
• czytanie wiersza Iwony Róży Salach „Tyle…”, rozmowa kierowana na podstawie wiersza
• swobodna improwizacja ruchowa do melodii „Taniec motyli”
https://www.youtube.com/watch?v=PYyPTJBp6hI
• oglądanie prezentacji „Najpiękniejsze motyle Polski”
https://www.edukator.pl/najpiekniejsze-motyle-polski,presentation,5f66a897a81131d5f34683311dbf23d83615b6e0.html
• wykonanie wiosennego motyla z dostępnych materiałów
http://www.kreatywniewdomu.pl/2016/06/motyl-3d.html

03. 04. 2020
• rozwiązywanie zagadek o wiosennych ptakach
• ćwiczenie plastyczne z wykorzystaniem plasteliny „Ptasie gniazdka”
• ćwiczenie spostrzegawczości „Którego ptaka brakuje?”
• ćwiczenie z elementem skoku do piosenki „Kto jak skacze?
https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ
• rozwijanie percepcji słuchowej „Dzięcioł stuka w drzewo”

mgr Justyna Śliwińska