30.03-3.04 Logopedia z panią Dagmarą

Na ten tydzień przygotowałam dla Państwa i Waszych pociech propozycje ćwiczeń słuchu fonematycznego.
Na początek słówko wyjaśnienia, co to takiego: Słuch fonemowy to zdolność rozróżniania dźwięków mowy ludzkiej. Dziecko z zaburzonym słuchem fonematycznym dobrze słyszy słowa, lecz nie potrafi różnicować pojedynczych dźwięków lub złożyć ich w całość. Dziecko musi z potoku słyszanej mowy wyodrębnić wyrazy, w nich sylaby, w sylabach – głoski. Aby zrozumieć sens tekstu musi uchwycić kolejność głosek w wyrazie i umieć je zróżnicować. Jak wiemy te czynności są niezwykle istotne na późniejszym etapie nauczania, czyli w szkole. 
Dlatego w pracy z dziećmi, u których występuje ten problem możemy wykorzystać następujące ćwiczenia:
Na początek może to być prosta zabawa w słuchanie dźwięków. Dziecko z zamkniętymi oczami słucha otaczających je dźwięków, najpierw są to dźwięki naturalne, dochodzące z otoczenia (tykanie zegara, warkot samochodu, granie radia, telewizji, zwierząt itd). htps://www.youtube.com/watch?v=VyXhyl00qGw
https://www.youtube.com/watch?v=iTJJi8D0siY

Później wprowadza się dźwięki specjalnie wytwarzane do tej zabawy. Do wytwarzania tych dźwięków możemy użyć np. naczyń kuchennych, szklanek, drewna. Dziecko zapoznaje się z nimi mając otwarte oczy, po czym odwraca się lub zamyka oczy i próbuje zidentyfikować dźwięk.
Inną formą tej zabawy dla dzieci, które znają instrumenty muzyczne, może być rozpoznawanie instrumentów po dźwięku nagranym na taśmę magnetofonową lub można wyszukać je na przeglądarce internetowej.
https://www.youtube.com/watch?v=MadTiSUv4Jo
https://www.youtube.com/watch?v=m-WJi8GNgsA
Wiele ciekawych zabaw słuchowych można przeprowadzić podczas spaceru (w obecnej sytuacji jeśli ktoś ma balkon to może wyjść na niego i tam wysłuchiwać dźwięków z otoczenia lub można np.: otworzyć okno), można najpierw różnicować różne dźwięki np.:, wiejący wiatr, warkot samochodów itp., a potem je naśladować.
Do uważnego słuchania skłania zabawa w zgadywanie: „Który ze znanych dziecku przedmiotów wydaje taki dźwięk?” (dzwoni, syczy, tyka, gwiżdże itd.)
Do ćwiczeń rozwijających słuch fonematyczny należą również ćwiczenia rytmizujące polegają one na odtwarzaniu usłyszanego rytmu (np. możemy dwa razy pod rząd długopisem, kredką to co mamy pod ręką uderzyć w stół potem chwilę odczekać i znowu uderzyć raz itp.). Można go wyklaskać, wytupać, ale można również odtworzyć za pomocą rysowania znaków graficznych. Można do tego wykorzystać klocki, foremki, zabawki, guziki itp.
Życzę miłej zabawy i dużo zdrowia – Logopeda: Dagmara Łukasik – Stępniewska