Angielski Dzieci Młodsze

Dzień dobry!
W tym tygodniu będziemy poruszać tematykę związaną z ekologią.

15.04.2021
Proszę o zapoznanie się ze słówkami: plastic, metal, wood, glass, compost, paper, rubber-wymowa dostępna na stronie www.diki.pl

Następnie proszę o wysłuchanie piosenek dotyczących recyklingu.
How to Recycle ? ♻️ SONGS FOR KIDS | Lingokids – YouTube
Reduce Reuse Recycle Song for Kids | Earth Day Songs for Children | The Kiboomers – YouTube
Some words and expressions:
reduce-redukować, zmniejszać
reuse-ponownie wykorzystywać, ponownie używać
recycle-powtórnie przetwarzać, poddać recyklingowi
seperate-oddzielać
recycling bin-kosz do segregacji śmieci
tin-puszka
compost-kompost

Na zakończenie proszę o wykonanie następujących ćwiczeń:
Tiger 1 – Unit 6: Materials (flashcards) – Losowe karty (wordwall.net)
Tiger 1 – Unit 6: MATERIALS (QUIZ 2) – Test (wordwall.net)
It’s made of…. (wood, plastic, metal, paper)

16.04.2021
Proszę o pokazywanie dzieciom różnorodnych zabawek i pytanie. What is it made of?

Proszę o wysłuchanie piosenki:
Save The Earth Song ? | Saving Earth Promise Song ?| Nursery Rhymes | Songs for Kids | OwlyBird – YouTubeThere are some ideas how can we save the Earth:
turn off the lights-wyłączyć światła
don’t waste water-nie marnuj wody
turn off the tap-zakręć kran
reduce, reuse, recycle-redukować, przetwarzać, ponownie używać
throw away the trash/take out the trash-wyrzucić śmieci
clean up the Earth-sprzątać, oczyścić Ziemię
plant a tree-zasadzić drzewo
make the Earth green again-uczynić Ziemię ponownie zieloną

Choose one idea and draw a picture of you doing it. Wybierz jeden z pomysłów i narysuj, jak to robisz.

Życzę przyjemnej nauki!

„ Zajączki” Plan pracy zdalnej 12.04.21- 16.04.21

„Chciałbym być kosmonautą”

12.04.21 – „Zmartwienie księżyca”

„Zgadnij, gdzie jestem” – quiz matematyczny
Rozpoznawanie stosunków przestrzennych / na, obok, przy
https://portal.scholaris.pl/resources/run/id/112661

„Jak nasza mama zreperowała księżyc” – słuchanie opowiadania Joanny Papuzińskiej https://www.youtube.com/watch?v=pzT7QEVBIaI
Rozmowa inspirowana treścią opowiadania. „Statek kosmiczny” – zabawy konstrukcyjne. Dziecko buduje z różnych klocków statek kosmiczny, którym można byłoby udać się w podróż kosmiczną.

13.04.21 – „Przybysze z kosmosu”
„Jak wyobrażam sobie kosmitę?” – malowanie wymyślonej przez dziecko postaci Ufoludka palcem namaczanym w farbie w różnych kolorach.
https://www.youtube.com/watch?v=HHeZUbouzP4
„Wyprawa w kosmos” – opowieść ruchowa przy nagraniu spokojnej melodii. Dziecko naśladuje czynności, o których opowiada Rodzic.
„Co powiedziałam?” – Ćwiczenia dotyczące syntezy słuchowej.
Rodzic wypowiada dotyczące tematu słowa z podziałem na sylaby, np.: ra-kie-ta, kos-mi-ta, pla-ne-ta, księ-życ, nie-bo. Dziecko powtarza całe słowa.

14.04.21 – „Planeta ziemia”
„Ufo”- słuchanie opowiadania Natalii Usenko. Rozmowa inspirowana treścią opowiadania.
„Kosmiczna przygoda” – zabawa muzyczno-naśladowcza / joga dla dzieci
https://www.youtube.com/watch?v=JDsU9ig_TTA
„Ufoludek”- rysowanie kredkami ołówkowymi ufoludka.
Zadanie na karcie pracy „Odkrywam siebie”,cz. 2, nr 15

15.04.21 – „Dzień i noc”.
„Sufit – nos – podłoga” – zabawa słowna.
„Dzień i noc”- bajka edukacyjna
https://www.youtube.com/watch?v=ekY5oZDdQ4k.
Rozmowa inspirowana treścią bajki.
„Nasze statki kosmiczne” – zabawa rozwijająca inwencję twórczą dziecka.

16.04.21 – „Na niebie pełno gwiazd”.
„Głowa, ramiona, kolana, pięty”- pląs muzyczny
https://www.youtube.com/watch?v=ZYFAIupyHhM
„Kolorowe Ufoludki” – wskazywanie różnic na obrazku.
Zadanie na karcie pracy „Odkrywam siebie”,cz. 2, nr 16
„Pomysłowy Ufoludek” – zabawy kreatywne z dostępnych w domu materiałów. https://www.youtube.com/watch?v=50TM3qolQwo

                                                           mgr Marta Kozieł , mgr Agata Ordijewicz

Angielski zdalnie dzieci młodsze 8,9 kwiecień 2021

08.04.2021
Dzień dobry,
dziś będziemy określać pory dnia.

Krótkie wyjaśnienie, co powoduje dzień i noc.
The Earth orbits the Sun. It is called rotation.The side of the Earth facing the Sun is lit up. It is daytime for this side. The side not facing the Sun is dark. It is night time for this side.

Proszę o przyswojenie słówek: day-dzień, night-noc, the Sun-Słońce, the Moon-Księżyc, stars-gwiazdy. Wymowa jest dostępna na stronie www.diki.pl

Proszę o wykonanie następujących ćwiczeń What time of day is it?:
Day and night – Sortowanie grup (wordwall.net)
Day and Night – Sortowanie grup (wordwall.net)

Proszę o posłuchanie bajki oraz piosenki:
Good Day, Good Night~ Margaret Wise Brown~ Read Along With Me Story Time – YouTube
Some words and expressions:
daylight-światło dzienne
good day-dobrego dnia
surprise-niespodzianka
rest-odpoczywać
go to sleep-iść spać
cuddle-przytulać się, tulić
https://www.youtube.com/watch?v=mebfKDQ4dLoGood Morning, Good Night

09.04.2021
Proszę o powtórzenie poznanych słówek.

Listen to a story and imitate the movements with a typical hand gesture or with mime. (posłuchaj opowieści i naśladuj ruchy typowym gestem ręki lub mimiką). Wymowa tekstu na stronie tłumacza google https://translate.google.pl
The treasure
One night you dream of treasure.
The next day you get into your boat.
You row to an island.
You take your spade and walk to a tree.
You begin to dig.
After three hours you feel very tired.
You lie down and go to sleep.
You have another dream.
The treasure is in your mother’s oven.
You run to your boat and row home.
At home you look into the oven.
There is your treasure. Roast chicken.
Yummy.

Pewnej nocy śnisz o skarbie. Następnego dnia wsiadasz do swojej łodzi. Wiosłujesz na wyspę. Bierzesz szpadel i podchodzisz do drzewa. Zaczynasz kopać. Po trzech godzinach czujesz się bardzo zmęczony. Kładziesz się i kładziesz spać. Masz kolejny sen. Skarb jest w piekarniku twojej matki. Biegniesz do swojej łodzi i wiosłujesz do domu. W domu zaglądasz do piekarnika. To twój skarb. Pieczony kurczak. Przepyszny.

oraz o posłuchanie bajki:
Day & Night | Kids Books Read Aloud – YouTube
unexpectedly-nieoczekiwanie
weird-dziwny
delightful-zachwycający
fun-przyjemny, zabawowy
magical-magiczny, czarodziejski

Życzę przyjemnej pracy!