„ Zajączki” Plan pracy zdalnej 12.04.21- 16.04.21

„Chciałbym być kosmonautą”

12.04.21 – „Zmartwienie księżyca”

„Zgadnij, gdzie jestem” – quiz matematyczny
Rozpoznawanie stosunków przestrzennych / na, obok, przy
https://portal.scholaris.pl/resources/run/id/112661

„Jak nasza mama zreperowała księżyc” – słuchanie opowiadania Joanny Papuzińskiej https://www.youtube.com/watch?v=pzT7QEVBIaI
Rozmowa inspirowana treścią opowiadania. „Statek kosmiczny” – zabawy konstrukcyjne. Dziecko buduje z różnych klocków statek kosmiczny, którym można byłoby udać się w podróż kosmiczną.

13.04.21 – „Przybysze z kosmosu”
„Jak wyobrażam sobie kosmitę?” – malowanie wymyślonej przez dziecko postaci Ufoludka palcem namaczanym w farbie w różnych kolorach.
https://www.youtube.com/watch?v=HHeZUbouzP4
„Wyprawa w kosmos” – opowieść ruchowa przy nagraniu spokojnej melodii. Dziecko naśladuje czynności, o których opowiada Rodzic.
„Co powiedziałam?” – Ćwiczenia dotyczące syntezy słuchowej.
Rodzic wypowiada dotyczące tematu słowa z podziałem na sylaby, np.: ra-kie-ta, kos-mi-ta, pla-ne-ta, księ-życ, nie-bo. Dziecko powtarza całe słowa.

14.04.21 – „Planeta ziemia”
„Ufo”- słuchanie opowiadania Natalii Usenko. Rozmowa inspirowana treścią opowiadania.
„Kosmiczna przygoda” – zabawa muzyczno-naśladowcza / joga dla dzieci
https://www.youtube.com/watch?v=JDsU9ig_TTA
„Ufoludek”- rysowanie kredkami ołówkowymi ufoludka.
Zadanie na karcie pracy „Odkrywam siebie”,cz. 2, nr 15

15.04.21 – „Dzień i noc”.
„Sufit – nos – podłoga” – zabawa słowna.
„Dzień i noc”- bajka edukacyjna
https://www.youtube.com/watch?v=ekY5oZDdQ4k.
Rozmowa inspirowana treścią bajki.
„Nasze statki kosmiczne” – zabawa rozwijająca inwencję twórczą dziecka.

16.04.21 – „Na niebie pełno gwiazd”.
„Głowa, ramiona, kolana, pięty”- pląs muzyczny
https://www.youtube.com/watch?v=ZYFAIupyHhM
„Kolorowe Ufoludki” – wskazywanie różnic na obrazku.
Zadanie na karcie pracy „Odkrywam siebie”,cz. 2, nr 16
„Pomysłowy Ufoludek” – zabawy kreatywne z dostępnych w domu materiałów. https://www.youtube.com/watch?v=50TM3qolQwo

                                                           mgr Marta Kozieł , mgr Agata Ordijewicz