Motylki Plan pracy 12.04-16.04.2021r.

12.04.21

 1. Zapoznanie z nazwą  miesiąca na podstawie wiersza Wandy Chotomskiej ,,Kwiecień”
 2. Słuchanie ciekawostek o życiu żab.
 3. Zapoznanie z literą ,,ż”- małą i wielka, drukowaną i pisaną.( Odkrywam siebie. Litery i liczby, s.91)
 4. Dzielenie nazw przedmiotów  na głoski –ćwiczenia.
 5. Skreślanie w każdym szeregu jednego wyrazu, niepasującego do pozostałych. Wytłumaczenie, dlaczego go skreślono (Odkrywam siebie. Litery i liczby, s. 86.)

13.04.21

 1. Oglądanie obrazka przedstawiającego Układ słoneczny. Słuchanie nazw planet. Próby samodzielnego ich nazywania przez dzieci.( Odkrywam siebie cz.3 str.70)
 2.  Słuchanie opowiadania Schima Schimmela ,,Dzieci Ziemi – pamiętajcie”(w tłumaczeniu Eleonory Karpuk).
 3.  Zabawa orientacyjno-porządkowa Start rakiety. Odwzorowywanie rysunków ufoludka i rakiety według wzorów. Rysowanie po śladzie, nie odrywając kredki od kartki.( Odkrywam siebie cz.3 str.71)
 4.  Wykonywanie pracy ,, Ufoludki „  https://pracaplastyczna.pl/index.php/inne/1271-ufoludki%20z-rolek  

14.04.21

 1. Budowanie w małych zespołach wymyślonych przez dzieci stacji kosmicznych z różnorodnych klocków, wymyślanie im nazw. Dzielenie tych nazw na sylaby i na głoski.
 2. Słuchanie piosenki ,,Zielone ufoludki” https://www.youtube.com/watch?v=HHeZUbouzP
 3.  Spotkanie z ufoludkiem – słuchanie rymowanki. (tekst przesłany drogą elektroniczną)
 4.  Rakiety kosmiczne – wykonywanie pracy przestrzennej z wykorzystaniem plastikowych butelek po napojach.
 5. Ćwiczenia w liczeniu- karta pracy, Odkrywam siebie cz. 3, str. 73.

15.04.21

 1. Słuchanie rymowanki. Rysowanie ufoludka według opisu- Karta pracy, Odkrywam siebie cz. 3, str.74 ( tekst rymowanki przesłany drogą elektroniczną)
 2. Słuchanie wiersza Halo, tu mówi Ziemia.
 3. Czytanie  podpisów umieszczonych pod zdjęciami. Powtarzanie ich. Odszukiwanie w naklejkach takich samych wyrazów i naklejanie ich w odpowiednich miejscach. Kończenie rysunku. Kolorowanie go.( karta pracy Odkrywam siebie cz.3 str.76)
 4. Zabawa w echo ruchowe – Powtórz ruch.
 5. Nauka rymowanki ,,Kosmonauta”. Interpretacja ruchowa rymowanki zgodnie z tekstem.

16.04.21

 1. Zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem globusa oraz lampki stojącej (jako Słońca) – ,Jak powstają dzień i noc.
 2. Nasze słoneczka – wykonywanie pracy.
 3. Ćwiczenia artykulacyjne Mowa kosmitów.
 4. Dodajemy w zakresie 10.
 5. Ćwiczenia w pisaniu ,ż”- Litery i liczby str.104