Stokrotki plan pracy zdalnej 4-8 maj

Temat tygodnia: „Mali patrioci”.

Cele ogólne: Rozwijanie postawy patriotycznej wśród dzieci.

04.05.2020r.

 • „Majowe święta”-słuchanie opowiadania Barbary Szelągowskiej. Wypowiedzi dzieci na podstawie opowiadania oraz ilustracji.
 • „Flaga Polski”- odnajdywanie flagi Polski spośród innych flag- rozwijanie percepcji wzrokowej.
 • Samodzielne rysowanie i kolorowanie flagi Polski.
 • Zabawa ruchowa„Przejażdżka konna”.
 • Oglądanie reprodukcji obrazu Jana Matejki „Konstytucja 3 maja 1791 roku”. Swobodne wypowiadanie się na jego temat.

05.05.2020r.

 • „Mazurek Dąbrowskiego”- wspólne śpiewanie Hymnu Polski.
 • Zabawa ruchowa „Wysoko – nisko”.
 • Osłuchanie z piosenką „Jesteśmy Polką i Polakiem”https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM
 • „Flaga” – ćwiczenie oddechowe.

06.05.2020r.

 • „Mapa Polski”- prezentacja mapy naszego kraju.
 • „Podróż po Polsce” – zajęcia matematyczne.
 • Zabawy konstrukcyjne – „Budujemy mosty”.
 • „Zwiedzamy Polskę”-kolorowanka.

07.05.2020r.

 • „Zwiedzamy Warszawę z Syrenką”-zabawa dydaktyczna.
 • „Legenda o Syrence warszawskiej”-wysłuchanie legendy.
 • „Warszawska Syrenka”-wypełnianie obrazka konturowego dowolną techniką plastyczną.
 • „Jesteśmy Polką i Polakiem”- utrwalenie piosenki.

08.05.2020r.

 • „Od Bałtyku do Tatr” – quiz wiedzy o Polsce.
 • „Dopasuj brakujące elementy”- rozwijanie percepcji wzrokowej.
 • „Katechizm polskiego dziecka”- wysłuchanie wiersza Władysława Bełzy.
 • „Z piłką po Polsce”-zabawa ruchowa.

Wszystkie materiały przesłane zostaną na mail grupy.

mgr Katarzyna Gutkowska