Motylki Plan pracy zdalnej 4-8 Maj

„DBAMY  O NASZĄ PLANETĘ”

4.05 PONIEDZIAŁEK
– ćwiczenia poranne wg znanych dzieciom ćwiczeń
– „Czym jest natura?”- burza mózgów
– Natura czy człowiek – dzielenie przedmiotów
na naturalne i wytwarzane przez człowieka (przedmioty znajdujące się w domu)
– osłuchanie z piosenką „Duszki, duszki” https://www.youtube.com/watch?v=wUfDQQFMhII

5.05 WTOREK
– „Co to znaczy dbać o środowisko?”- rozmowa z dziećmi
– oglądanie bajki jak dbać o środowisko https://www.youtube.com/watch?v=RV5IBJGAypY– „Jak człowiek zmienił świat?”- praca plastyczna
z użyciem dowolnych materiałów dostępnych w domu
– przypomnienie piosenki „Duszki, duszki” – próby śpiewania piosenki

6.05 ŚRODA
– „Ekolodzy” – wysłuchanie piosenki  https://www.youtube.com/watch?v=JIEDy5UiRPU– Co do jakiego kosza? – segregacja odpadów
– „Eko i nieeko” – zabawa ruchowa do rymowanki
To jest bardzo eko                        (podskoki)
Fantastyczny styl życia                   (wyciągają ręce z uniesionymi kciukami)
Każdy ekoludek                            (wskazujemy na siebie)
Chwali taki sposób bycia                  (rytmiczne klaskanie w dłonie)
Takie zachowanie strasznie mnie oburza    (głośne tupanie)
Szkoda dla środowiska jest bardzo duża    (kreślenie kół w powietrzu)
Złość i smutek ogrania wszystkie ekoludki (smutna mina)
To wcale nie jest problem malutki         (smutna mina i przysiad do słowa malutki)

7.05 CZWARTEK
– „Chora rzeka” – wysłuchanie wiersza  https://www.youtube.com/watch?v=6SQep0F_Zpo próby odpowiedzi na zadawane pytania z wiersza
– „Segregacja” – https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE– ”Żółty, zielony, niebieski, czarny?”
(co powinno trafić do jakiego kosza? -burza mózgów)

8.05 PIĄTEK
– ćwiczenia poranne – rozciągnie się, skłony, przysiady
– „Powietrze” – do czego i komu potrzebne jest  powietrze? – mapa myśli
– rysowanie na kartce komu potrzebne jest powietrze
– „Nasza planeta” – https://www.youtube.com/watch?v=1MZovZPTP7I– „Moje miasto” – praca plastyczna
– wykonanie pracy jak powinno wyglądać moje czyste miasto według pomysłów dzieci

mgr Anna Nowak