Gumisie plan pracy zdalnej 4-8 maj

„Moja miejscowość,mój region”.

04.05.2020

 1. Słuchanie wiersza M.Strękowskiej-Zaremby „Małe miasteczko”.Rozmowa na temat wiersza.
 2. Zabawy konstrukcyjne „Moje osiedle”- dziecko buduje różne domy z z dostępnych w domu klocków,porównuje powstałe budowle wykorzystując pojęcia:wysoki,niski,wyższy,niższy.
 3. Zabawa „Rodzinna zabawa”-rozwijająca koncentrację uwagi.

05.05.2020

 1. Słuchanie piosenki „Najpiękniejsze miejsce świata” (sł.i muz.K.Gowik). Nauka refrenu na zasadzie echa muzycznego https://www.youtube.com/watch?v=31iMeePXKM8 .
 2. Zabawa „Zbieramy klocki”-ćwiczenia tułowia połączone z ćwiczeniem równowagi.
 3. Zabawa w zapamiętywanie jak największej liczby słów. Rodzic wypowiada np. 3 słowa, zadaniem dziecka jest je powtórzyć. Stopniowo zwiększamy liczbę wypowiadanych słów.
 4. Ćwiczenia oddechowe „Rodzina”.

06.05.2020

 1. Zabawa „Wszystko co widzę”-umiejętność dokonywania analizy głoskowej.
 2. Wirtualny spacer po swoim ukochanym mieście Dąbrowie Górniczej”https://www.youtube.com/watch?v=GD3T770RAwo .Rozmowa kierowana na temat filmu.
 3. „Herb naszego miasta”-wykonanie pracy plastycznej techniką dowolną z dostępnych w domu materiałów .Realizacja zadania z Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska cała”.

07.05.2020

 1. Słuchanie legendy „Skąd się wzięła nazwa Dąbrowa Górnicza”https://www.facebook.com/PKZ.KO.KRAG/videos/240925667299596/?v=240925667299596 .
 2. Zabawa „Domino ruchowe”
 3. Zabawa ruchowa z elementem równowagi „Góra-dół”.
 4. „Co dobrego”-zabawa badawcza z wykorzystaniem zmysłów smaku i zapachu.

08.05.2020

 1. Zabawa utrwalająca poznane zapisy cyfrowe liczb.(opis na grupie fb).
 2. Zabawy rozwijające świadomość własnego ciała oraz przekładanie wrażeń dotykowych na ruch
 • „Głuchy telefon inaczej”
 • „Zwierzęta wędrują po plecach”.
 • „Budzimy nasze ciało”.

3.Ćwiczenia utrwalające adres zamieszkania.

mgr Marta Kozieł