Motylki plan pracy zdalnej 20-24 kwiecień

PONIEDZIAŁEK 20.04
- wysłuchanie opowiadania „Awantura na wiejskim podwórku” https://www.youtube.com/watch?v=UuCFX15Z1bI- rozmowa na temat wysłuchanego opowiadania (zadawanie dzieciom pytań dotyczących wiersza np. kto brał udział w awanturze na wiejskim podwórku?
- ćwiczenia grafomotoryczne (wysłane na grupę)

WTOREK 21.04
- nazywanie zwierząt z wiejskiego podwórka https://www.youtube.com/watch?v=qQtJP40a1Iw- zabawa muzyczno – ruchowa do piosenki https://www.youtube.com/watch?v=zW1_ANe0l94- „zwierzęta” – naśladowanie sposobu poruszania się różnych zwierząt z wiejskiego podwórka oraz odgłosów jakie wydają
- ćwiczenia grafomotoryczne (wysłane na grupę)

ŚRODA 22.04
- zabawa rozwijająca pamięć i sprawność językową do piosenki https://www.youtube.com/watch?v=fUX5kYzzi5Q- zabawa ortofoniczna na podstawie wiersza
„W zagrodzie”
Piesek szczeka: Hau, hau, hau.
Kotek miauczy: Miau, miau, miau.
Kura gdacze: Ko, ko, ko.
Kaczka kwacze: Kwa, kwa, kwa.
Gąska gęga: Gę, gę, gę.
Owca beczy: Be, be, be.
Koza meczy: Me, me, me.
Indor gulgocze: Gul, gul, gul.
Krowa ryczy: Mu, mu, mu.
Konik parska: Prr, prr, prr.
A pies warczy: Wrr, wrr, wrr.
- wykonanie pracy plastycznej (instrukcja wysłana na grupę)

CZWARTEK 23.04
- wysłuchanie wiersza S. Kraszewskiego „Na wiejskim podwórku”
Na podwórko dumne matki prowadziły swoje dziatki:
Krowa – łaciate cielątko,
Koza – rogate koźlątko,
Owca – kudłate jagniątko,
Świnka – różowe prosiątko,
Kurka – pierzaste kurczątko,
Gąska – puchate gąsiątko,
Kaczka – płetwiaste kaczątko,
Każda prowadzi swoje dzieciątko!
Wtem ujrzały pieska Burka, który urwał się ze sznurka.
Tak się bardzo przestraszyły, że aż dzieci pogubiły.
Krowa – łaciate cielątko,
Koza – rogate koźlątko,
Owca – kudłate jagniątko,
Świnka – różowe prosiątko,
Kurka – pierzaste kurczątko,
Gąska – puchate gąsiątko,
Kaczka – płetwiaste kaczątko,
Każda zgubiła swoje dzieciątko!
Wtem gospodarz konną furką wjechał prosto na podwórko.
Zszedł czym prędzej ze swej furki, zamknął Burka do komórki.
Lamentują biedne mamy: „Co my teraz robić mamy?”.
Wtem z kryjówek wyszły dziatki, odnalazły swoje matki:
Krowę – łaciate cielątko,
Kozę – rogate koźlątko,
Owcę – kudłate jagniątko,
Świnkę – różowe prosiątko,
Kurkę – pierzaste kurczątko,
Gąskę – puchate gąsiątko,
Kaczkę – płetwiaste kaczątko,
Znalazło mamę każde dzieciątko.
- rozmowa na temat wiersza (utrwalenie nazw zwierząt i ich dzieci)
- zabawa ruchowa do piosenki  https://www.youtube.com/watch?v=30nw6AtuGiQ
PIĄTEK 24.04
- ćwiczenia ruchowe https://www.youtube.com/watch?v=qmdcyRl8Pes&list=PL2SrEHWcnk9N1HVJWXqyvcGgJI_OZKCIj&index=3- zabawa ruchowa do piosenki https://www.youtube.com/watch?v=SE8-tteo9wg- praca plastyczna „Pisklęta” (instrukcja wysłana na grupę)

      mgr Anna Nowak