Pszczółki plan pracy zdalnej 14 – 17 kwiecień

Wtorek 14.04.2020r.

1. „ U dziadka Lulka na wsi”- oglądanie filmu edukacyjnego Link https://www.youtube.com/watch?v=U6q-jMyqn8Q

2. „ Na wiejskim podwórku”- ćwiczenia dźwięko-naśladowcze, na podstawie tekstu rozesłanego drogą elektroniczną

Środa 15.04.2020r.

1. „Wiejskie cudaki”- zabawa twórcza, wykonanie dowolnego zwierzęcia z odbicia ręki zamoczonej w farbce, przykładowe prace rozesłane pocztą elektroniczną

2. „Na wsi”- opowieść ruchowa na podstawie tekstu rozesłanego rodzicom drogą elektroniczną

Czwartek 16.04.2020r.

1. „Mama i jej dzieci”- zabawa dydaktyczna w oparciu o wiersz S.Kraszewskiego pt „ Na wiejskim podwórku”- nazywanie zwierząt i ich potomstwa, tekst rozesłany drogą elektroniczną

2. „Kaczuszki”- zabawa taneczna przy piosence Link https://www.youtube.com/watch?v=zW1_ANe0l94

Piątek 17.04.2020r.

1. „W zagrodzie Małgosi”- bajeczka ortofoniczna na podstawie tekstu rozesłanego rodzicom

2. „Moje zwierzątko”- wykonanie maski wybranego zwierzęcia techniką dowolną