Stokrotki plan pracy zdalnej 30.03-3.04

Wiosenne powroty. Zdrowa wiosna”.

Cele ogólne: wzbogacanie wiadomości na temat wybranych ptaków przylatujących do Polski.
30.03.2020r.
-„Bajka o złym królu wirusie i dobrej kwarantannie”-rozmowa nt. bajki. https://d-pt.ppstatic.pl/k/r/1/8b/08/5e6f51705416d_z.pdf?1584353648
-Utrwalenie sposobu prawidłowego mycia rąk- omówienie planszy demonstracyjnej (przesłany na mail).
-Rysowanie kredkami na wybrany temat:
„Jak wyobrażasz sobie smutnego Króla Wirusa?”;
„Jakie nowe umiejętności możesz zdobyć będąc w domu?;
„Jakie rzeczy będziesz robił po kwarantannie?”.
-Zestaw zabaw ruchowych z cyklu „Zdrowo i sportowo” (dzień czwarty).

31.03.2020r.
-Osłuchanie z piosenką „Kle- kle boćku”  https://www.youtube.com/watch?v=MXOs1LGO1JM
-„Rodzina bocianów”- opowiadanie historyjki obrazkowej (materiały przekazane na mail grupy).
– Który to bocian”- utrwalenie liczebników porządkowych (pierwszy, drugi, trzeci..).
– Zabawy konstrukcyjne- budowanie z klocków budek lęgowych dla ptaków.

01.04.2020r.
– Słuchanie opowiadania Barbary Szelągowskiej „Ptasia narada” (tekst przesłany na mail grupy). Rozmowa nt. wysłuchanego opowiadania.
– „ Jajka i jajeczka”- praca techniczna- wycinanie jajek z papieru w trzech wielkościach.
– „Duże, małe, najmniejsze…”- klasyfikowanie przedmiotów ze względu na wielkość.
– Ozdabianie wyciętych jajek według własnego pomysłu-praca plastyczna.
– „Kukułka podrzuca jako”- zabawa ciepło- zimno.

02.04.2020r.
– Wysłuchanie wiersza Iwony Salach „Tyle..” (tekst wysłany na mail grupy).
– „Motyl”-praca plastyczno- techniczna, składanie motyla techniką origami https://www.youtube.com/watch?v=glprCZujOeY
– Improwizacja ruchowa do muzyki https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY

03.04.2020r.
– „W poszukiwaniu ptaków”- wspólne czytanie tekstu wyrazowo- obrazkowego (materiał wysłany na mail grupy).
– „Zagadki stokrotki”- rozwiązywanie zagadek tekstowych.
– „Ptasie gniazdka”- lepienie z plasteliny, rozwijanie sprawności manualnej.
– Zestaw zabaw ruchowych z cyklu „Zdrowo i Sportowo” dzień 5.

mgr Marzena Wojnicka