Gumisie plan pracy zdalnej 30.03-3.04

 „Wiosenne przebudzenie”
30.03.2020
*Wiosna – pierwsze oznaki w przyrodzie – film edukacyjny  https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY
*Zabawa ruchowa kształtująca postawę ciała „Słonko wschodzi i zachodzi”.
*Ćwiczenia  dodawania w zakresie 10  http://proliberis.org/images/dla_dzieci/pdf/pro_liberis_dodawanie_01.pdf
*Poruszanie się pod dyktando rodzica (opis zabawy na grupie Facebooka)
* Zabawa muzyczna- Układy taneczne # 9 – Pląs „Głowa, ramiona, kolana, pięty”  https://www.youtube.com/watch?v=ZYFAIupyHhM

31.03.2020
* Odkrywanie litery C,c małej i wielkiej na podstawie wiersza Cebula”  http://wiersze.kobieta.pl/wiersze/cytryna-467105
*Analiza i synteza słuchowa wyrazów ;cebula,Celina-podział tych wyrazów na sylaby, głoski. Liczenie sylab i głosek w tych słowach.
*Układanie z dostępnych w domu materiałów (sznurka,wstążki,drucików) literki „C”na podstawie wzoru http://proliberis.org/images/dla_dzieci/alfabet_cyfry_szlaczki/proliberis_org_alfabet_c.pdf
*Zabawa ruchowa z elementem równowagi-„Bocian i żaby”(opis zabawy na grupie Facebooka)

01.04.2020
*Słuchanie piosenki „Maszeruje wiosna” https://www.youtube.com/watch?v=LFPthrmErcY&list=PLo_XHxymHHYGhhNe9JYTNmz4zeGodWDFw&index=3
Rozmowa na temat piosenki.
*Zabawa ” Szukamy rymów do wiosennych słów”
*Wykonanie pracy plastycznej pt.”Pierwsze bazie”. Wykorzystanie szarych gazet,kolorowego papieru,kleju,waty,nożyczek wg inwencji rodziców.
* Zabawa badawcza -„Magiczne właściwości wody” https://www.wsip.pl/filmy-instruktazowe-wychowanie-przedszkolne/doswiadczenia/
*Zadania matematyczne-„Motyle i kwiaty”(opis zadań na grupie Facebooka)

02.04.2020
*Zabawa twórcza „Na powitanie wiosny”.
*Wiosna”-odgadywanie zagadek o tematyce wiosennej http://www.zabawydladzieci.com.pl/zagadki-o-porach-roku-lato-jesien-zima-wiosna/.
*Ćwiczenia w czytaniu -składanie prostych wyrazów z poznanych liter.
*Wiosenne karty pracy- http://portal.scholaris.pl/resources/run/id/112661

03.04.2020
*Ćwiczenie pamięci ruchowej-„Wiosenne obrazki”.
*Dowolny taniec przy nagraniu utworu Antoniego Vivaldiego” Cztery pory roku Wiosna.” https://www.youtube.com/watch?v=jdLlJHuQeNI
*Zabawa prawda czy fałsz „Czy to już wiosna”.
*Założenie hodowli fasoli – filmik instruktażowy https://www.youtube.com/watch?v=ht2GrMC2Lmw 

mgr Marta Kozieł