Stokrotki – Plan pracy zdalnej 23-27 marzec

„Wiosenne przebudzenia”.
Cele ogólne: dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie.
23.03.2020r
• „Wiosna. Pierwsze oznaki w przyrodzie.”- oglądanie filmu edukacyjnego, zapoznanie z oznakami wiosny. Rozmowa nt. treści filmu. https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY
• Zabawa ruchowa „Kolory”.
• Realizacja zadania Projektu Ogólnopolskiego „Kreatywny Przedszkolak”- „Kreatywna pisanka” (termin realizacji zadania do dnia 31. 03. 2020r).
24.03.2020r
• Praca na podstawie opowiadania Barbary Szelągowskiej „Leniwa cebulka” (tekst przesłany na mail grupy).
• „Od cebulki do kwiatka”-analiza procesu wzrostu rośliny na podstawie ilustracji (materiały na e-mail grupy).
• Zabawy ruchowe projektu „Zdrowo i Sportowo”.
25.03.2020r
• „Figurowe zabawy”- wyszukiwanie w najbliższym otoczeniu przedmiotów mających kształt koła, trójkąta, kwadratu i prostokąta.
• „Figurowe obrazki”-tworzenie obrazów na bazie figur geometrycznych.
• „Wiosenny masażyk” – ćwiczenie o charakterze relaksacyjnym.
26.03.2020r
• Utrwalenie piosenki „Marcowe żaby” https://www.youtube.com/watch?v=HEi4wz8L-6o
Zabawy taneczno-ruchowe przy piosence.
• „Wesoła żaba”- praca plastyczna, wykonanie żaby z papieru. https://www.youtube.com/watch?v=hOrUN3UzyeE
• „Gimnastyka buzi i języka”-usprawnianie aparatu mowy.
27.03.2020r
• Zabawa ruchowa z elementem równowagi „Z kwiatka na kwiatek”.
• „Jesteśmy ogrodnikami, zakładamy ogródek”-założenie uprawy roślin doniczkowych (np. cebula, fasola, pietruszka, rzeżucha).
• „Zwiastuny wiosny”- oglądanie filmu przyrodniczego https://www.youtube.com/watch?v=rANDOonihZg
• Rytmizacja nazw rośli-dzielenie na sylaby nazw roślin zwiastujących wiosnę.
• „Wiosenne kwiaty”-rysowanie kwiatów zwiastujących wiosnę.

mgr Katarzyna Gutkowska