Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne

20 marca 2020r. Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. W rozporządzeniu określono zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzono możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Zachęcamy, aby czas nieobecności w przedszkolu wykorzystać do wspólnych, rodzinnych zabaw edukacyjnych. Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej naszego Przedszkola, gdzie w poszczególnych grupach będziecie mieli Państwo udostępniane materiały do wspólnej nauki poprzez zabawę.

Nauczyciele Przedszkola nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi w Dąbrowie Górniczej