Smerfy realizują program „Wyraźni na drodze”

Grupa ,,SMERFY” bierze udział w programie edukacyjnym ,,WyRaźni na drodze”, realizowanym  we współpracy z Disney Junior i Fundacją Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Marsz Zebry.                                                      Będzie to cykl zajęć dotyczących edukacji dzieci w zakresie bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym, odpowiedniej widoczności w ruchu drogowym,  utrwalenie prawidłowych postaw i zachowań oraz znajomości przepisów ruchu drogowego i znaków drogowych. Dzieci otrzymają zawieszki odblaskowe,, Order Mikiego” oraz  tematyczne książeczki aktywności.    W ramach programu zachęcamy rodziców i dzieci do udziału w konkursie plastycznym ,, WyRaźnie widoczni- wyRaźnie bezpieczni

Tematyka prac: wyraźni na drodze czyli dziecko w ruchu drogowym z akcentem na kwestie związane z widocznością i bezpieczeństwem.

Technika wykonania– praca w formie rysunku z wykorzystaniem kredek/farb.  Format prac– A4, A3

Prace należy oddać do dnia 03.10.2018 do nauczycielek grupy ,,SMERFY”.                                                                                         Wychowawczynie.