Biedronki plan pracy 12-16 kwietnia 2021

Temat kompleksowy: Coś się skrada, coś szeleści, dżungla sto tajemnic mieści

Poniedziałek:

• Opowiadanie ,, Zwierzęta egzotyczne,, A. Widzowskiej  Z pytaniami do dzieci: Jak nazywał się krokodyl i pani krokodylowa? Jak nazywał się szary mały ptaszek z biało czarnymi cętkami na skrzydłach? W jaki sposób pomógł krokodyl ptaszkowi? Kto pomógł małemu krokodylowi odnaleźć mamę? W jaki sposób dzieci wzajemnie mogą pomagać sobie w przedszkolu?

• „W zoo” – zapoznanie z do ogrodem  zoologicznym, obserwacja zwierząt i poznawanie ich zwyczajów; „Prawda czy fałsz?” ocenianie usłyszanych informacji

Wtorek:

-„Co to za zwierzę?” – zagadki słuchowe

-Zwierzęta dżungli – zabawa ruchowa

Środa

• „Żyrafa u fotografa” – wiersz L.J. Kerna, poznanie naturalnego środowiska życia żyrafy; ćwiczenie sprawności grafomotorycznej (karta pracy)

• Wykonanie krokodyla ( potrzebne 1 szt wytłoczka na jaja, zielona farba , pędzel ,czarny pisak, papier kolorowy zielony, papier kolorowy czerwony)

Czwartek:

  • ,,Popatrz i narysuj,,- rysowanie według instruktażu ,,Żyrafa,,
  • „Jaki jestem?” – zabawa dydaktyczna, rozpoznawanie zwierząt, określanie ich cech

Piątek:

• Porządkowanie obrazków ze względu na miejsce, w którym żyją zwierzęta, poznanie charakterystycznych cech sawanny, pustyni i dżungli „Co nie pasuje” – wskazywanie elementów niepasujących do grup (karta pracy)

  • Piosenka do słuchania ,,Dżungla,,