Motylki plan pracy zdalnej 27-30 kwiecień

„Polska to mój dom”

27.04 PONIEDZIAŁEK

– ćwiczenia poranne – doskonalenie celności rzutów, zabawa z elementem czworakowania

–  Polskie Symbole Narodowe – Polak Mały oglądanie bajki dotycząca symboli narodowych https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A

– wyjaśnienie pojęć symbole narodowe (godło, flaga, hymn)

– samodzielne próby szczegółowego opisywania przez dziecko godła Polski

– wykonanie pracy plastycznej „Godło Polski” według pomysłów dzieci z materiałów dostępnych w domu

28.04 WTOREK

– wysłuchanie wiersza Władysława Bełzy „Katechizm Polskiego dziecka” https://www.youtube.com/watch?v=58IaxG-4S3M

– „Ile jest wyrazów w zdaniu?” – zabawa doskonaląca percepcję słuchową (przeliczanie ile jest wyrazów w zdaniach wymyślonych przez rodziców)

– „Orły” – zabawa ruchowa ćwicząca reagowanie na sygnał

– ćwiczenia grafomotoryczne – kreślenie po śladzie

29.04 ŚRODA

– Podróż po Polsce „Jestem Polakiem” – wysłuchanie piosenki https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM

– rozmowa na temat pięknych miejsc w Polsce

– z czego słynie Polska? – burza mózgów

– Palcem po mapie – zabawy z mapa

– ćwiczenia gimnastyczne (wysłane na grupę)

30.04 CZWARTEK

– Jak powstała Warszawa – wysłuchanie legendy o Warsie i Sawie https://www.youtube.com/watch?v=oOUTLcq4zgs

– „Narodowy quiz” – zabawa dydaktyczna sprawdzająca wiedzę dzieci na temat symboli narodowych (dzieci odpowiadają TAK/NIE)

Zadania:

Moją ojczyzną jest Polska

Godłem Polski jest orzeł w koronie

Polska to nasza stolica

Flaga polski składa się z dwóch kolorów: biały na górze, czerwony na dole

– „Flaga Polski” – wykonanie pracy plastycznej (instrukcja wysłana na grupę)

 

mgr Anna Nowak