Gumisie-Plan pracy zdalnej 23-27 marca

I Tydzień-„Zwierzęta naszych pól i lasów”
23.03.2020
*Oglądanie książek ,albumów ,czasopism o zwierzętach z naszych lasów-słuchanie ciekawostek na ich temat
*Zabawa ruchowa z elementem równowagi-„Zajączki skaczą”
*Wykonanie pracy plastycznej techniką malowanie palcami nt.”Zwierzęta mieszkające w lesie”
*Ćwiczenia oddechowe „Futerko”
24.03.2020
*Odkrywanie litery „U,u”małej i wielkiej na podstawie wiersza Michała Jankowiak”Pszczoła”( http://wierszykidladzieci.pl/jankowiak/pszczola.php)
*Wyszukiwanie poznanej litery w czasopismach,zaznaczając ją na kolor czerwony(oznaczamy samogłoski na czerwono, spółgłoski na niebiesko).
*Konkurs rodzinny „Kto zna więcej wyrazów zaczynających się na głoskę „u”
*Zabawa ruchowo-muzyczna ” Pszczółka Maja – Taniec Mai” (https://www.youtube.com/watch?v=UG-WU0ZbgK8)
Wędrówki Skrzata Borówki – odc. 2 – Las mieszany
25.03.2020
*Zabawa ruchowa”Chodzimy po spirali”
*Zabawa „Zwierzęta w lesie”(układanie zdań nt.zwierząt,układanie rymów do nazw zwierząt,liczenie słów w ułożonych zdaniach)
*Wykonanie pracy plastycznej „Sowa”z materiałów dostępnych w domu np. gazet, plasteliny, papieru kolorowego, tektury itp.
np.https://www.youtube.com/watch?v=F1NdDYJXZeQ
*Ćwiczenia rytmizujące nazwy zwierząt(wiewiórka, niedźwiedź,sarna- podział na sylaby w tempie szybko -wolno)
26.03.2020
*Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej-układanie obrazków z pociętych części.
*Zabawa „Co to za zwierzę?”(odgadywanie nazw zwierząt na podstawie ruchów i wydawanych dźwięków)
*Określanie pierwszej i ostatniej głoski w nazwach zwierząt.
*Oglądanie filmu edukacyjnego „Wędrówki Skrzata Borówki – odc. 2 – Las mieszany.”(https://www.youtube.com/watch?v=54Rv8Dlm5m4
27.03.2020
*Układanie z włóczki,sznurka poznanych liter (o,a,m,e,i,t,d,k,l,y,s,n,r,b,g,w,u)wg wyboru dzieci.
*Przeliczanie w zakresie 10 z wykorzystaniem np.kredek ,guzików itp.
*Zabawa ruchowa „Pająk i muchy”
*Zajączki z rolek po papierze- filmik instruktażowy(https://www.youtube.com/watch?v=x9WDjHAtaXw)
mgr Marta Kozieł