WyRaźni na drodze

Smerfy realizowały program ,, Wyraźni na drodze” W ramach programu dzieci w kamizelkach odblaskowych wybrały się na wycieczkę, na pobliskie skrzyżowanie. Obserwowały ruch uliczny, przechodziły przez ulicę na przejściu dla pieszych z sygnalizacją świetlną. Poprzez zabawy i zajęcia utrwaliły sobie znajomość zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym , poznały znaczenie noszenia odblasków w bezpiecznym poruszaniu się po ulicy oraz znajomość przepisów ruchu drogowego i znaków drogowych.