Stokrotki plan pracy zdalnej 20-24 kwiecień

Temat tygodnia: „Dbamy o przyrodę”.

Cele ogólne: Rozwijanie świadomości ekologicznej dzieci.

20.04.2020r.

 • „Jak dbać o przyrodę?” – słuchanie opowiadania Barbary Szelągowskiej „Oszczędzajmy wodę, dbajmy o przyrodę!”. Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania.
 • „Co zagraża, a co służy przyrodzie?”- praca z obrazkiem.
 • „Oszczędzaj wodę!”- film edukacyjny https://www.youtube.com/watch?v=Xmx2Yn5mutI
 • Zestaw zabaw ruchowych „Chrońmy przyrodę”.

21.04.2020r.

 • „Wędrówki Skrzata Borówki- ogród”https://www.youtube.com/watch?v=HKbblzMIIEo
 • „Co to jest ogród?”- rozmowa na podstawie filmu.
 • „Co przyda się w ogrodzie?’- zabawa rozwijająca logiczne myślenie.
 • Zabawa ruchowa „Porządki w ogrodzie”.

22.04.2020r.

 • „Na rabatce”- zabawy matematyczne (przeliczanie, dopełnianie, ujmowanie).
 • „Celuj do butelek”zabawa ruchowa zelementami rzutu i celowania.
 • „Kwitnący ogród”- stemplowanie palcami-praca plastyczna.

23.04.2020r.

 • Zagadki słuchowe „Co trzymam w ręce?”.
 • „Papier, plastik, szkło”- zabawy badawcze.
 • „Jakiego kosza brakuje”- praca z obrazkiem.
 • Zabawy taneczno-ruchowe przy piosence „Świat w naszych rękach”https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE

24.04.2020r.

 • „Podaj nazwę”- zabawa rozwijająca słuch fonematyczny.
 • Chronimy przyrodę – zabawa dydaktyczna, inspirowana wierszem Ireny Salach „Wszędzie czysto”.
 • Zabawa „Wiem, jak dbać o przyrodę”- rozwijanie logicznego myślenia.
 • „Tulipan”- zapoznanie z nazwami części tulipana.
 • „Segregujemy odpady”- zabawa ruchowa.

Wszystkie materiały zostaną przesłane na mail grupy.

W tym tygodniu polecamy także bajki o tematyce ekologicznej:

„Ekologiczny dom. Bajka edukacyjna” https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs

„Rodzina Treflików. Śmieci”https://www.youtube.com/watch?v=3B5JRCqt8HU&t=173s

„Cykl hydrologiczny” https://www.youtube.com/watch?v=4Pcvil1sVJ8&t=156s

mgr Katarzyna Gutkowska