Biedronki – Plan pracy zdalnej 23-27 marzec

I OTO PRZYSZŁA WIOSNA
Poniedziałek: 23.03
1. Zestaw ćwiczeń porannych ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała.
np.:
Rodzic i dziecko lub dzieci w pozycji siedzącej
Co narysowałem? – rysujemy zakrętką butelki (trzymaną przez palce stóp) litery, cyfry, figury, zadaniem drugiej osoby jest odgadnąć co zostało zapisane/narysowane
Podaj butelkę! – turlanie stopami butelki do siebie
Porządku – wrzucanie do butelki palcami stóp np. żołędzi, kulek papierowych, pogniecionych wcześniej stopami
Grzechotka – butelka wypełniona wodą z brokatem jest trzymana przez palce stóp, zadaniem dzieci jest potrząsanie butelką „grzechotką” w dowolnym rytmie, rytm może naśladować druga osoba
więcej pomysłów  https://panimonia.pl/2020/03/18/zabawy-ruchowe-i-gimnastyczne-dla-przedszkolakow/
2. „Odejście zimy” – słuchanie bajki „Odejście zimy” Kamila Polaka.Uważnie słucha i odpowiada na zadawane pytania. Tekst rozsyłany do rodziców drogą elektroniczną
Wiosenny wietrzyk – zabawa oddechowa. Dzieci naśladują wiosenny wiatr, dmuchając na papierowe paski.
3.Tulipan – zabawa grafomotoryczna – ćwiczenia przygotowujące dzieci do nauki pisania.
Dzieci rysują według tekstu czytanego przez rodzica. Tekst rozsyłany do rodziców drogą elektroniczną

Wtorek:24.03
1. „Zwiastuny wiosny” – zabawa doskonaląca spostrzegawczość. Zaprezentowanie różnych obrazków, np.: słońce, wiosenne kwiaty, bocian, topniejący śnieg, bałwan, narty, kolorowe liście, deszczowa pogoda, kalosze, plaża, parasol słoneczny itp., i wybranie spośród nich tylko tych obrazków, które są odpowiednie. Pomoce film: Abczabawy https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY
2.Przyleciały ptaki – rozmowa inspirowana ilustracjami ptaków, które wiosną wracają z południa. (Źródło: informacje na podstawie www.ekologia.pl, Wikipedia)
Odgłosy ptaków – zabawa słuchowa. Rozpoznaje odgłosy wydawane przez różne ptaki https://www.youtube.com/watch?v=W5ACbMU15R4
3.Wiersz „Kropki biedronki” Jana Sztaudyngera, zabawa matematyczna. Doskonalenie umiejętność liczenia. Tekst rozsyłany do rodziców drogą elektroniczną Pomoce dydaktyczne wycięte z papieru biedronki z liczbą kropek od 1 do 7

Środa: 25.03
1. „Ptaszki dziobią ziarenka” – zabawa z elementami czworakowania
2.Wiosenne kwiaty – rozmowa na podstawie ilustracji.  http://www.zyraffa.pl/quizy/kat/przyroda/kwiaty_wiosna.html
Utrwalanie nazwy wiosennych kwiatów (dzielenie wyrazów na sylaby).Przykłady podane w wersji elektronicznej przesłane rodzicom.
3.Wiosenny kwiat – zajęcia plastyczne. Wykonanie dowolnego wiosennego kwiatka (pomoce rolka papieru, kolorowy papier lub bibuła)projekt plastyczno-techniczny.
Żabie skoki – zabawa skoczna z przeliczaniem (instrukcja zabawy rozesłała do rodziców drogą elektroniczną).

Czwartek:26.03
1.„Kwiaty rosną, kwiaty więdną” – zabawa ruchowa wzmacniająca duże grupy mięśni
2. „Żabie skoki” – zabawa skoczna z przeliczaniem (instrukcja zabawy rozesłała do rodziców drogą elektroniczną).
3. „Porządkujemy klocki” – klasyfikowanie przedmioty pod względem długości (przykłady rozesłane do rodziców drogą elektroniczną).

Piątek:27.03
1. „Witaj, Wiosno!” – zestaw ćwiczeń porannych(przy muzyce)  https://www.youtube.com/watch?v=HDZLlBE0Ng8
2.Spacer wiosennych odkrywców – wyjście ogrodu (oczywiście jeśli to będzie bezpieczne z dala od tłumów ludzi), prowadzenie obserwacji przyrodniczych przez okno, z balkonu. Instrukcja do tego zadania wraz z listem od Pani Wiosny, podana i rozesłana do rodziców drogą elektroniczną).
3. „Ptaki” – zabawa orientacyjno-porządkowa (instrukcja zabawy rozesłana drogą elektroniczną).

mgr Dagmara Łukasik – Stępniewska