Zajęcia dodatkowe

W naszym przedszkolu prowadzone są
zajęcia z języka angielskiego oraz religii.
Religia odbywa się na prośbę rodziców.