Zajęcia dodatkowe

W naszym przedszkolu prowadzone są
zajęcia z języka angielskiego oraz religii.
Religia odbywa się na prośbę rodziców.

 Prosimy o dostarczenie do wychowawców grup

zgody na udział w w/w zajęciach.