Sala Doświadczania Świata

Sala Doświadczania Świata

w naszym przedszkolu.

IMGP4531zz

Wciąż staramy się dążyć do unowocześniania form pracy,

aby były one atrakcyjne i efektywne w stymulowaniu rozwoju dzieci

z normą rozwojową i dzieci niepełnosprawnych.

Taką pomocą jest dla nas Sala Doświadczania Świata,

która zapewnia odprężenie, wypoczynek i aktywną likwidację stresu.

IMGP4532zz

Poprzez nią dzieci mogą w spokoju szukać

i doświadczać samych siebie jak i otaczający ich świat.

Sala Doświadczania Świata –

jest to pomieszczenie o przyjaznym wystroju,

w którym świadomie wysyłamy do dziecka

bodźce o pierwszorzędnym znaczeniu.

Jest to podstawowe aktywizowanie zmysłów

za pomocą światła, odgłosów, zapachów, dotyku, itp..

IMGP4534zz

Daje ona wolność wyboru tych bodźców,

które dla dziecka są najprzyjemniejsze,

na które chce się koncentrować

i którymi chce się zajmować.

IMGP4536zz

Materiał i otoczenie zachęcają,

zapewniają wolność doznań, spokój i bezpieczeństwo,

animują.

Przeżycie bezpośredniego otoczenia,

proste poddawanie się działaniu bodźców,

używanie i odczuwanie ich na sobie samym –

są celem samym w sobie.

IMGP4543zz

Skutkiem korzystania z pobytu w Sali Doświadczania Świata

jest redukcja stresów i napięć nerwowych.

Możemy powiedzieć, że zmysły

zaczynają być używane nie tylko w swej szerokości,

ale i głębokości, stają się podporządkowane,

redukcji podlegają bodźce zbędne,

zakłócające spostrzeganie.

Sala Doświadczania Świata stwarza doskonałe warunki

do pracy z dziećmi o różnych zaburzeniach,

nie tylko upośledzonych.

Pozwola każdemu dziecku na moment wyciszenia,

uspokojenia, ukojenia.

IMGP4539zz

Oczywiście każda grupa użytkowników

wymaga właściwych sobie punktów odniesienia.

Wszystkie dzieci, a szczególnie dzieci niepełnosprawne

muszą mieć stworzone takie warunki,

aby mogły się realizować na miarę swoich możliwości

i w odpowiednim dla nich tempie.

Aby było to możliwe niezbędne jest otoczenie,

w którym zbiera on doświadczenia odmienne

od przeżywanych na co dzień –

zmysły nie są kompleksowo angażowane,

lecz można się koncentrować na wybranych bodźcach.